Wierzę w Syna Bożego

„Wierzę w Syna Bożego”

Tradycyjnie od kilku już lat,  w dniach od 4 do 6 lipca 2014 roku, w zaciszu zakliczyńskiego Klasztoru  Sióstr Bernardynek, odbyły się  Regionalne  Rekolekcje  Franciszkańskiego Zakonu  Świeckich  Regionu  Krakowskiego.

Rekolekcje prowadził  O.Błażej Budnik – Asystent Regionalny FZŚ Regionu Krakowskiego Mszy  Św.  rozpoczynającej  spotkanie  przewodniczył O. Gwardian  Tomasz  Kobierski  - lokalny opiekun  Wspólnoty  w  Zakliczynie.

Członkowie  Wspólnot  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z : Tarnowa, Nowego Targu, Ptaszkowej,   Pilicy, Sieprawia,  Grybowa,  Bochni, Krakowa i  Zakliczyna – gromadzili  się każdego   dnia   na    modlitwie,    aktywnie    włączając  się   w  organizację  nabożeństw
i modlitewnych spotkań,  wg  wcześniej  zaplanowanego  Programu  Rekolekcji.

Podczas   porannej   modlitwy   Jutrzni   uczestnicy   powierzali   swój  dzień  Panu  Bogu, by  w  kolejnych  godzinach  adorować Najświętszy Sakrament,  modlić się przy relikwiach i  obrazie  Św. Anieli Salawy – patronki III Zakonu,  wypraszać Miłosierdzie Boże dla całego świata  słowami  Koronki  do  Bożego  Miłosierdzia  i  na  koniec dnia, podczas wieczornej modlitwy  Komplety,   złożyć  wszystko  w  ręce  Pana,  dziękując  za  przeżyty  czas.

Członkowie   Wspólnot  uczestniczyli  w  konferencjach  wygłoszonych  przez   O.Błażeja, a  także  w  sobotni  wieczór,  w  pobliskim  Klasztorze  Ojców  Franciszkanów, modlili się o  nowe powołania. Po  nabożeństwie spotkali się przy ognisku na wspólnych rozmowach, śpiewie i odpoczynku.

„Wierzę w Syna Bożego”  –  to  hasło   tegorocznych   rekolekcji,   których   nadrzędnym celem  było  zgłębianie  i  umocnienie  wiary  poprzez  modlitwę.

Codzienny  udział  w  Eucharystii   oraz   bliskość  Najświętszego  Sakramentu,   miały dla uczestników  szczególną  wymowę.  Pozwoliły  na   ugruntowanie  wiary  w Syna Bożego, a   także   doświadczenie   wartości  zawierzenia  swoich  spraw  i   swojego  życia  Bożej Opatrzności.

 Siostry Bernardynki ufne słowom: „kto idzie za mną będzie miał światło życia” -
dziękują za obecność i zapraszają do kolejnych spotkań. 

Peregrynacja Obrazu „Jezu ufam Tobie”

„Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego
i na miłosierdziu Twoim się kończy.”
                                            (Św. Faustyna)

W   Uroczystość Bożego Ciała na szlaku peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz  relikwii   Św.  Siostry  Faustyny   i   Św.  Jana  Pawła  II  znalazł    się  Klasztor
Sióstr Bernardynek  
w   Kończyskach.  Od   130   lat  istnieje  na  ziemi   zakliczyńskiej.
Jest   klasztorem  kontemplacyjnym, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w   którym  w  zaciszu  klauzury  Siostry  realizują swoje zakonne powołanie, wypraszając potrzebne  łaski   dla   całego   świata,   poprzez modlitwę i całkowite oddanie siebie Bogu.

Wspólnota  Sióstr  wraz z  wiernymi uczęszczającymi  do Kościoła,  przygotowywała się do  peregrynacji  Obrazu  Miłosierdzia i relikwii świętych,   poprzez  Godzinę   Miłosierdzia
w każdy piątek  o  godz. 15.00 – aby moc  Miłosierdzia Bożego stała się źródłem odnowy duchowej.

Obraz   przybył  do  Klasztoru  w  środę   18  czerwca  2014 r.  ok. godz. 17-tej. Ceremonii powitania  przy  klasztornej  bramie  przewodniczył  Ks. Bp Wiesław Lechowicz w asyście
O. Kapelana Sióstr Bernardynek – O. Bonawentury Noska,   delegacji   Sióstr   niosących relikwie św. Faustyny,  delegacji rodzin niosących relikwie  św. Jana Pawła i obraz Jezusa Miłosiernego,  Kapłanów  z  naszej  parafii  i całego  dekanatu oraz licznie zgromadzonych wiernych.

Najważniejszym   punktem   programu peregrynacji była Eucharystia, której przewodniczył
i   homilię    wygłosił     Ks. Biskup Wiesław   Lechowicz.   Myślą   przewodnią homilii   była miłosierna   miłość   Boga   Ojca. Ksiądz Biskup   podkreślił również rolę sióstr zakonnych
i   życia   konsekrowanego  oraz   znaczenie   ich   modlitwy   w  życiu  Kościoła i każdego człowieka,   w   kontekście  przeżycia   czasu nawiedzenia   obrazu  Jezusa Miłosiernego.

Po   Mszy   świętej   nastąpiło ucałowanie relikwii oraz całonocna Adoracja Obrazu Jezusa Miłosiernego   przez   wiernych   w   Kościele   oraz Siostry   w chórze zakonnym i kaplicy.

Wizerunek   Miłosiernego   Pana   Jezusa   w   progach   naszej   świątyni,   poprzez   swą szczególną bliskość, stał się dla nas oknem, przez które jeszcze głębiej mogłyśmy ujrzeć
i doświadczyć miłosierdzia Pana.

 „Miłosierny   Jezu,  pragniemy,   aby   święty  czas nawiedzenia, stał się czasem łaski dla każdej z nas,   abyśmy   trwając przed     Tobą  odnowiły   nasze całkowite oddanie Tobie.. Zawierzamy Ci nasze troski, cierpienia, nadzieje i radości.

Oddajemy   Ci   naszą   przeszłość   i   całe   dziedzictwo   wraz ze   współsiostrami,   które poprzedziły nas do Domu Ojca;  naszą teraźniejszość,  a  w  niej realizację naszego ducha zakonnego i powołania kontemplacyjnego,  a  także naszą przyszłość, ufając, że przyślesz do   naszej   wspólnoty   liczne,   dobre   i   święte   powołania.   Jezu   Miłosierny   prowadź naszą Wspólnotę drogami pokoju, ufności i miłości.

Niech   Twoja   obecność   wśród   nas   wydobywa   to,   co   w   nas najlepsze, a to co jest naszą   słabością   niech    spłonie  w  ogniu   Twego   Miłosierdzia. Dodaj nam sił, abyśmy nigdy nie ustały w drodze do Ciebie.

Jezu Miłosierny, dziękujemy, że zechciałeś przybyć do naszego Klasztoru, że mogłyśmy wspólnie z wiernymi modlić się przed Twoim wizerunkiem. Dziękujemy za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzasz. Niech z Twojego przebitego boku spływa strumień  Twych łask na naszą   Wspólnotę,   wszystkich     otaczających   życzliwością   nasz   Klasztor     oraz dobroczyńców, ofiarodawców i polecających się naszym modlitwom…”

„Jezu Ufamy Tobie”.

Więcej zdjęć w galerii…

Obraz Miłosiernego Pana Jezusa w Kończyskach

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
ORAZ RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY I ŚW. JANA PAWŁA II
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Obraz  Pana  Jezusa  Miłosiernego  oraz relikwie Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Pawła II nawiedzają  kolejne  parafie tarnowskiej diecezji. Od 12 czerwca 2014 roku w kalendarium nawiedzenia  znajduje  się  dekanat  zakliczyński.

Nasza wspólnota Sióstr Bernardynek w Kończyskach  znalazła się na szlaku peregrynacji w  pięknym  świątecznym  dniu  Bożego  Ciała,  tj.  w  czwartek  19  czerwca  br.

Uroczystościom  powitalnym  będzie  przewodniczył  ks.  Bp  Wiesław  Lechowicz.

Siostry  Bernardynki  serdecznie  zachęcają  do włączenia się do wspólnej modlitwy, która niech  będzie  szczególnym  przygotowaniem  duchowym  do  tej niezwykłej uroczystości.

Prosimy  również  o włączenie się w organizację peregrynacji w porozumieniu z Siostrami oraz  Ojcem  Kapelanem   oraz  o  jak  najliczniejsze  uczestnictwo  w  uroczystościach.

Na czas nawiedzenia zapraszamy do klasztornego kościoła, w którego progach będziemy gościć   łaskami   słynący   Obraz  Pana  Jezusa  oraz  relikwie  wielkich  apostołów  Jego Miłosierdzia.   Wykorzystajmy   jak   najlepiej   ten   wspaniały   przywilej,  czuwając  przed obrazem,  prosząc  o  potrzebne  łaski.

Święto Zesłania Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.

 W  najbliższą  niedzielę  obchodzić  będziemy  święto Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki.   W   liturgii   kościelnej   jest  to  jedno  z  najważniejszych  świąt,  upamiętniające zesłanie  Ducha  Świętego  na  Maryję   Matkę  Jezusa  oraz  na  Apostołów.

W  naszym  klasztornym  kościele  od  30  maja  do  7 czerwca odprawiana jest Nowenna przed Zesłaniem  Ducha Świętego. Przez dziewięć dni modlimy się o dary i owoce Ducha Świętego   dla   całego   Kościoła   i   świata.   Każdego   dnia  trwa  całodzienna  adoracja Najświętszego  Sakramentu,  a  o  godz. 17.00  wspólna  modlitwa wezwaniami do Ducha Świętego.

Tego  świątecznego  dnia w naszej zakonnej Wspólnocie, podczas wieczornej uroczystej rekreacji,    wybieramy   dary   Ducha   Świętego.  Każda  Siostra  losuje  dla  siebie  jeden z  darów,  który  towarzyszy  Jej  przez  cały  rok.

 Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

Pokój i Dobro!

Z przyczyn technicznych strona internetowa była niedostępna

Przepraszamy

 Za   nami  najpiękniejszy  miesiąc  poświęcony   Maryi.  Podczas  Majowych  Nabożeństw  w   Klasztornym   Kościele   zawierzaliśmy   nasze  życie   Matce   Jezusa, z  wiarą  prosząc o  pośrednictwo  u  Boga. 

Trwajmy w ufności przed Jej obliczem, pamiętajmy, że zawsze przytuli nas do serca
i nie opuści nikogo, kto się do Niej ucieka …

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym. Jego istotą jest  celebracja  Męki,  Śmierci  i  Zmartwychwstania  Chrystusa.

Wielki   Czwartek   -  to   pamiątka    Ostatniej   Wieczerzy,   ustanowienia   Eucharystii i  Kapłaństwa.  Rozpoczyna  się  wieczorną  Mszą Wieczerzy Pańskiej. Na zakończenie uroczystości  Ciało  Chrystusa  zostaje  przeniesione  do ciemnicy, gdzie wierni czuwają wraz  z  Jezusem,  wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu. Tabernakulum jest otwarte,   gaśnie   wieczna   lampka,   a   ołtarz   pozostaje   pusty.   Wchodzimy w czas Bożej  męki …

Wielki Piątek - pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. W tym dniu nie sprawuje się  Eucharystii.   W  kościołach   trwa  spowiedź,  adoracja  Pana  Jezusa  w  ciemnicy, odbywają    się    nabożeństwa    Drogi    Krzyżowej.    Po   południu   rozpoczynają   się najważniejsze  obrzędy  tego  dnia - Liturgia Męki  Pańskiej,  która  składa  się  z  trzech części:  Liturgii  Słowa,  adoracji  Krzyża  i  obrzędów  Komunii.  Wielkopiątkową  liturgię kończy  przeniesienie  Najświętszego  Sakramentu  do  Bożego  Grobu.

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna -  to  dzień  żałoby,  ale  także  oczekiwania.  Trwa adoracja   Chrystusa   złożonego  do  grobu.  W  ciągu  dnia  w  kościołach  odbywa  się święcenie  pokarmów,  wieczorem  następuje  poświęcenie  wody,  ognia  i  paschału.

Zdjęcia w galerii…

Liturgia    Wigilii    Paschalnej    stanowi    przejście    od  oczekiwania   do   spełnienia zapowiedzi  o  Zmartwychwstaniu.  Wielka  Sobota  łączy  w  sobie grozę męki i chwałę  Zmartwychwstania,  rozpacz  śmierci  i  radość  życia,  żałobę  i  nadzieję.

Ostatnim  akcentem  jest  zaproszenie  do  udziału  w  procesji rezurekcyjnej. Ponownie rozbrzmiewają  dzwony,  a  w  kościele  po  raz  pierwszy  od początku Wielkiego Postu rozbrzmiewa  radosne  „Alleluja!”.

Zdjęcia w galerii…

Konkurs na najpiękniejszą palmę

Palma   wielkanocna   jest   tradycyjnym  symbolem  Niedzieli  Palmowej,  która  została ustanowiona  na  pamiątkę  wjazdu  Jezusa do Jerozolimy. W Kościele obchodzona jest na  tydzień  przed  Zmartwychwstaniem  Pańskim.

W  Niedzielę Palmową po Mszy Świętej z procesją o godz. 8.00, w naszym klasztornym kościele  miał miejsce konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, który był wyrazem kultywowania  Wielkanocnych  tradycji,  inspirowanych  wiarą.
Komisja   konkursowa   złożona   z   Ojca   Kapelana  oraz  zgromadzonych  w  kościele wiernych  oceniła  prace,  nagradzając  wszystkie  za  pomysłowość i wykonanie, a pięć uznanych  za  najlepsze,  wyróżniając  nagrodami  rzeczowymi.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w procesji Niedzieli Palmowej
oraz za udział w konkursie.

Zdjęcia w galerii…