Mar 18

Przykazania drogą do wolności

5 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

PRZYKAZANIA DROGĄ DO WOLNOŚCI

 

Godziną Jezusa, w której zostanie uwielbiony jest godzina Jego śmierci. Jezus porównuje siebie do ziarna pszenicy, które musi obumrzeć, by mogło przynieść obfity plon. Dzieło odkupienia zostało zaplanowane przez Ojca i Syn Człowieczy uczynił wszystko, by ono się dokonało.

Bóg ma plan również i dla naszego życia. Zgoda na jego realizację ze współpracy z łaską jest czynnikiem wyzwalającym ze stawiania siebie i własnych spraw ponad wszystko inne. Łączy się co prawda z obumieraniem, z rezygnacją z czegoś, co wcale nie musi być złe, ale prowadzi do prawdziwej wolności.

Być wolnym, to posiadać umiejętność wybierania większego dobra, to nie przywiązywanie się do czegoś, co być może służy mojemu życiu i dobru. Wolność, to gotowość dawania siebie i swojego czasu również wtedy, gdy jest mi to nie na rękę.

Boże przykazania to nie suche paragrafy, które należy wypełnić  i „odhaczyć” jak coś, co się zliczyło. Przyjęte i wypisane na sercu dają wolność i poznanie Ojca (Jr 31, 31-34).

Kto sercem wypełnia Prawo Boże, jak Chrystus zostaje wysłuchany, chociaż nie omijają go cierpienia (Hbr 5, 7-9). Dzięki posłuszeństwu nasz Pan „stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”.

Wsłuchujmy się w Jego głos, byśmy zawsze podążali za Nim i zostali uczczeni przez Ojca.

/Opracowanie: s.Ludwika/

Mar 15

Nasz Kościół pięknieje

Z głębi naszych serc dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo w trakcie prowadzonych prac remontowych.
Wiele  z nich,  z  Bożą pomocą, udało się już wykonać, ale też wiele jeszcze przed nami …

Poniżej kilka zdjęć części OŁTARZA po  renowacji. Oczekujemy na kolejne elementy, ufając, że w niedługim czasie będzie prezentował się w całej okazałości,  na chwałę Pana.

Czytaj więcej

Mar 14

Niespodziewane ocalenie

4 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

NIESPODZIEWANE OCALENIE

Wiara w Syna Bożego wywyższonego na krzyżu dla naszego zbawienia, jest gwarancją życia wiecznego – wiara głęboka, która znajduje odzwierciedlenie w czynach.  Jeżeli wierzę, to naśladuję Jezusa, chcę być blisko Niego; nie obawiam się, że w Jego świetle będą widoczne moje uczynki, ponieważ miłuję i nie mam nic do ukrycia.

Miłość do Boga motywuje do stawania się coraz lepszym chrześcijaninem, do zbliżania się do światła. Jeśli nie chcemy trwać w świetle, lekceważymy prawo Boże, jesteśmy pseudochrześcijanami.
Żydzi uważali siebie za naród wybrany i rzeczywiście nim byli.  Mnożyli jednak własne nieprawości, żyjąc jak poganie. Szydzili z proroków Pańskich i lekceważyli ich napomnienia. Ocaleniem stała się niewola babilońska (I czytanie).

Bóg „bogaty w miłosierdzie”, mimo występków swego ludu nigdy go nie opuścił. Ocalił resztę Izraela nie ze względu na jego zasługi. Postanowił okazać łaskę – zupełnie darmo (II czytanie)!
Zniewolenia, nałogi, upadki… Któż z nas jest od nich wolny?

Bóg jest obecny nawet na dnie ludzkiej nędzy, by właśnie tam spotkać  się z człowiekiem. Nie chce potępiać, lecz ratować i zbawiać. Ma moc wyprowadzić nas z każdej, po ludzku nawet beznadziejnej sytuacji.

Żydów ocalił posługując się królem perskim. Nasze ocalenie również nadejdzie. Bardzo prawdopodobne, że stanie się to nieoczekiwanie i w sposób, jakiego w ogóle się nie spodziewamy.

/Opracowanie: s. Ludwika/

Mar 03

SMS-y z Nieba

3 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

SMS-Y Z NIEBA

Świątynia to miejsce oddawania czci Bogu. W Jerozolimie – za czasów Jezusa – stała się ona miejscem handlu i osiągania zysków. Bankierzy pomnażali pieniądze, sprzedawcy zwierząt zachwalali swoje woły, baranki i gołębie, nie dbając o czystość miejsca. Trudno dziwić się gwałtownej reakcji Jezusa, który „powyrzucał wszystkich ze świątyni”.

Bóg dał człowiekowi przykazania, by przypominały o tym, co jest najważniejsze, chroniły przed oddawaniem się grzesznym czynnościom i mało istotnym zajęciom (Wj 20, 1-17).

Boże prawo jest doskonałym punktem odniesienia w codziennym rachunku sumienia. Pomaga dbać o czystość serca, które niekiedy staje się targowiskiem, gdzie panuje chaos i jak na śmietnisku można w nim znaleźć niemal wszystko.

Jezus wie, „co się kryje w człowieku”. Zna ludzkie pragnienia i tęsknoty. Daje dowody swej miłości, drobne znaki – SMS-y z nieba, które pojawiają się przed naszymi oczyma, jeśli są szeroko otwarte.
Nowy dzień, bliski człowiek, serdeczny uśmiech, czuły gest… Nie szukajmy innych znaków 1 Kor 1, 22-25).

A największy – znak mocy i mądrości Bożej – już został nam dany. Jest nim śmierć Chrystusa na krzyżu – pieczęć Jego przeogromnej i nieskończonej miłości.
Jezus jest naszą siłą, mocą i mądrością, dla której warto poświęcić wszystko.

/Opracowanie: s.Ludwika/

Lut 24

Olśniewające piękno

2 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

OLŚNIEWAJĄCE PIĘKNO

Jezus przemienia się wobec Piotra, Jakuba i Jana, ukazując swe bóstwo. Mojżesz i Eliasz reprezentują Prawo i Proroków, których zapowiedzi Pan wypełnia.

Czytaj więcej

Lut 17

Nawracajmy się

1 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

NAWRACAJMY SIĘ!

Jak niegdyś Izrael wędrował przez 40 lat po pustyni, by dotrzeć do Ziemi Obiecanej, tak Jezus wychodzi również na pustynię, by przygotować się do publicznej działalności – jednego z etapów dzieła zbawienia, którego szczytowym punktem będzie Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie. Ziemią Obiecaną Dzieci Bożych jest królestwo Ojca.

Czytaj więcej

Lut 13

Środa Popielcowa 2018

Środa Popielcowa 2018

NIE BĄDŹCIE POSĘPNI…

W Środę Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, który kończy się obchodami Triduum Paschalnego, upamiętniającego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem uzyskanym z ubiegłorocznych palm, poświęconych
w Niedzielę Palmową.

Czytaj więcej

Lut 11

Głosić wielkość Boga

6 Niedziela Zwykła, Rok B

GŁOSIĆ WIELKOŚĆ BOGA

W starożytnym Izraelu choroba trądu uznawana była za skutek grzechu. Gdy kapłan – szanowany przez lud znawca tradycji i pisma – stwierdził u kogoś tę chorobę, wówczas taki człowiek musiał zamieszkać w miejscu odosobnionym, był eliminowany z życia społecznego (por. Kpł 13, 1-2. 45-46). Czytaj więcej

Lut 02

Święto Osób Konsekrowanych

Tam wysoko, wysoko, wysoko
Mieszka prawda i dobro i piękno
Tam masz dojść choćby wiatr szalał tu
Tam dla Ciebie gotowy jest dom.

2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, wzorem Matki Najświętszej, która ofiarowała Bogu swojego Syna Jezusa Chrystusa – cała nasza Wspólnota Zakonna Sióstr Bernardynek, trzymając w dłoniach zapalone świece odnawia złożone śluby zakonne.

Czytaj więcej

Lut 01

Pośpiech Jezusa

5 Niedziela Zwykła, Rok B

POŚPIECH JEZUSA

Jezus jest ciągle w ruchu. Naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy. Wykorzystuje każdą chwilę, by być blisko człowieka. Bezpośrednio  z synagogi idzie do domu Szymona, gdzie uzdrawia jego teściową. Jak przekazuje nam Ewangelista, ujął ją za rękę. Zauważamy czułość tego gestu, dotknięcie miłości, która podnosi i pomaga służyć innym.

Czytaj więcej