Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych Siostry Teresy

Tajemnica powołania leży w sercu Boga…
/Kardynał Stefan Wyszyński/ 

24  sierpnia   2014   roku,   w   Kościele   p.w.  Najświętszego   Serca  Pana  Jezusa   przy Klasztorze Sióstr  Bernardynek w Zakliczynie,  wspólnota  Sióstr,  rodzina Siostry Jubilatki, przybyli  wierni i goście,  zgromadzili  się  wokół  ołtarza  Chrystusa,  by  dziękować  Panu Bogu za  dar  25 lat  życia  zakonnego  S. Teresy – Anety Zebzdy.

Siostra Teresa  pochodzi z  Wielkopolski, z okolic  Konina.  Śluby  zakonne złożyła   przed 25  laty  w  zakliczyńskiej  wspólnocie, idąc w ślady swej  Cioci S. Małgorzaty, którą często w  okresie  wakacyjnym odwiedzała  w  klasztorze  w  Zakliczynie. I choć miała początkowo inne  życiowe   plany  (chciała  być  pielęgniarką),  to  tutaj   właśnie,  pomagając  siostrom w  pracy,  podziwiając  uroki  górskiego  krajobrazu – w  głębi  swojego  serca pielęgnowała rodzące  się   powołanie.   Przez  minione  lata,  S. Teresa  pełniła   we  Wspólnocie   różne  obowiązki, aktualnie  jest furtianką  oraz  jedną  z  organistek.

Mszy   Świętej  Jubileuszowej  przewodniczył  O. Tytus  Fułat – Asystent  Federacji  Sióstr Bernardynek   w   Polsce  w  koncelebrze  z  Ks.  Kanonikiem   Andrzejem    Wołczyńskim rezydentem    przy    klasztorze    oraz   O. Bonawenturą   Noskiem  –  Kapelanem   Sióstr Bernardynek.  W  uroczystości  nie  mógł   niestety   uczestniczyć  brat  Damian – bliźniak S. Teresy – franciszkanin.

O.  Asystent   w    wygłoszonej    homilii  podkreślił,  że  każdy  człowiek  powołany  jest do świętości.  Wskazał  na  jeden najważniejszy cel, do którego prowadzić mogą różne drogi. Pięknie  przedstawił   istotne   elementy   życia   konsekrowanego,   poświęconego   Bogu. Akcentując jego znaczenie i  wartość, zachęcał  do  modlitwy o nowe powołania  zakonne.

Siostrze  Jubilatce  życzył  Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata zakonnej posługi, aby realizując  zasady  życia  konsekrowanego,  trwała  na modlitwie w cichości, z poddaniem się  woli  Bożej,  by  owoc  klauzury,  pokornego  serca  i  miłości,  a  czasem  też   trudów i  cierpienia  trwał  wiecznie.

W  czasie  Mszy  Św.  Siostra  Jubilatka  odnowiła  śluby  zakonne,  zawierzając Jezusowi kolejne lata swojego życia w klasztorze.

Siostry  Bernardynki,  zgromadzeni   wierni,   rodzina   oraz   zaproszeni  goście,  poprzez swoje  uczestnictwo  w  Mszy  Świętej  i  modlitwę  wyrazili  radość  i  wdzięczność  Bogu za dar  powołania  Siostry  Teresy.  Uczestnicy  uroczystości,  po  zakończonej  Mszy Św. skierowali do Jubilatki  wiele  ciepłych  słów,  życzeń, pięknych kwiatów. W imieniu lokalnej społeczności   życzenia   i   gratulacje   złożyła   Pani  Teresa  Piekarz – Sołtys Kończysk. Z  pobliskiego  Klasztoru  Ojców  Franciszkanów  przybyli z życzeniami bracia nowicjusze wraz z Ojcem Gerardem.  Biskup  Ordynariusz  diecezji  tarnowskiej  Andrzej Jeż przesłał list  z  błogosławieństwem  dla  Siostry  Jubilatki.

List Ks. Biskupa

Dziękujmy Panu Bogu i wychwalajmy Go za dar powołania zakonnego
Siostry Teresy 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku
teraz i zawsze 
i na wieki wieków Amen.

Zdjęcia ukażą się w galerii …

„Rekolekcje w drodze…”

„Miłość na śmierć nie umiera”

XXXII PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ
17-25 sierpnia 2014 roku

Tegoroczna   Pielgrzymka   pod   hasłem   „Miłość   na   śmierć   nie   umiera”,  tradycyjnie rozpoczęła  się  uroczystą  Eucharystią  sprawowaną  na Placu Katedralnym w Tarnowie.

Łączmy   się   duchowo   z   pielgrzymami   podczas   tych   9  dni  „rekolekcji  w  drodze”. Niech  Pan  Ich  prowadzi  i  umacnia,  by  radość spotkania z Matką, stałą się dla każdego oznaką  czegoś, co  nie  zawsze jest  widoczne  dla  oczu, a  dokonuje się  w  głębi serca.

Chcę Ci wszystko ofiarować, wiernym Twoim uczniem być.
Wszystkich kochać Twą miłością, Panie – proszę – dodaj sił.

Wniebowzięcie NMP

„Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie”

Wniebowzięcie  Najświętszej  Maryi  Panny   to  najważniejsza  z  uroczystości  Maryjnych w  kalendarzu  liturgicznym.   Święto  przypada  zawsze  15 sierpnia i  jest zwieńczeniem chwały,  jaką  oddajemy  Maryi.

Nawiązując  do  jednej  z chwalebnych tajemnic różańca, ukazuje nam prawdę o ostatnich chwilach  z  życia  Maryi –  Matki  Jezusa.

Wniebowzięcie NMP nazywane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Według zwyczaju, w   tym  dniu  przynosi  się  do  kościoła  kwiaty  i  zioła,  aby  je  poświęcić,  by  przynosiły szczęście  i  urodzaje  na  roli.

„Każdy kwiatek woła – weź mnie dzisiaj do kościoła”

Powołanie – moc, która przyciąga… ale nie przymusza…

Jezu Miłosierny, Dobry Pasterzu,
przyjmij dzisiaj nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie
za dwa nowe powołania zakonne
do Wspólnoty Sióstr Bernardynek w Zakliczynie.

Wspomagaj   nasze   Postulantki – Marię  i  Martę.  Umacniaj  w  Nich  wiarę  i  wytrwałość
w  postanowieniach  i  przygotowaniu  do  życia konsekrowanego. Otaczaj opieką, udzielaj gotowości do naśladowania Ciebie. Dodaj  powołanym dziewczynom sił, aby opuszczając wszystko,  wybrały jedynie Ciebie, który jesteś Miłością.

Nasza  Wspólnota  Sióstr  Bernardynek  dziękuje  dzisiaj  za  wysłuchane  prośby, modląc się  z  wdzięcznością  i  pokorą   słowami   Św. Jana   Pawła  II :  (…)  przebacz    wahania i  niewierności  tym,  których  powołałeś.  Spraw,  niech   dają   przykład   życia  prawdziwie ewangelicznego.    Wysłuchaj,    o    Chryste,   naszych    podziękowań    i    próśb    przez wstawiennictwo    Najświętszej    Maryi   Dziewicy,   Twojej   Matki   i   Królowej   Apostołów. Niechaj   Ta,   która  uwierzyła  i  wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie,  stając  się przyczyną   naszej   radości,   towarzyszy   swoją   obecnością  i  swoim  przykładem tym, których   powołujesz   do  wyłącznej   służby   dla   Twojego   Królestwa.   Amen. 

Jedną z dróg do nieba jest życie poświęcone Bogu

Święto Matki Bożej Anielskiej

2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest święto Matki Bożej Anielskiej – patronki Porcjunkuli. W tym dniu przypada uroczystość odpustowa
w Klasztorze pw Matki Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów w Zakliczynie.

Porcjunkula  z  łac. oznacza   małą  cząsteczkę,  skrawek  gruntu.  Nazwa  odnosi  się  do kapliczki pw  Matki   Bożej   Anielskiej,  będącej  dzisiaj  najmniejszym sanktuarium świata, którą  Św.  Franciszek  w  XIII  wieku  otrzymał  w  darze  od   benedyktynów  i   odbudował własnymi rękami. Znajduje się u stóp Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Po śmierci stała się miejscem jego kultu.

Św. Franciszek z Asyżu  gorąco  prosił  Pana  Boga  o  łaskę  zbawienia wszystkich ludzi. Pewnej  nocy  objawili  mu się  Jezus i  Maryja  w  otoczeniu  Aniołów,  dając  obietnicę, że kto  z  wiernych  chrześcijan  nawiedzi  kapliczkę  Porcjunkuli pw Matki Bożej Anielskiej od zachodu  słońca  1  sierpnia  do  zachodu  słońca  2  sierpnia  -   Uroczystość Matki Bożej Anielskiej,  ten dostąpi  łaski  odpustu zupełnego, tj. odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy,  pod  warunkiem,  że  wcześniej  szczerze się  z  nich  wyspowiada,  otrzymując ważne sakramentalne  rozgrzeszenie.  Ponieważ  trudno  było  wiernym z  odległych stron świata  dotrzeć  do  kapliczki,  Kościół  zatwierdził, że Odpustu Porcjunkuli mogą dostąpić wszyscy,  którzy  we   wskazanym   czasie   nawiedzą   dowolny   kościół  franciszkański,  przy  którym  pełnią  posługę  duchową  zakonnicy  franciszkańscy.

Papież   Paweł   VI    rozciągnął   przywilej   uzyskania   odpustu   zupełnego   najpierw  na franciszkanów,  później  benedyktynów i  na cały Kościół.  Każdy,  kto  2 sierpnia nawiedzi kościół,  spełniając  zwykłe  warunki   konieczne  do   uzyskania  odpustu,  zyskuje  odpust zupełny  Porcjunkuli.

Skorzystajmy więc z tej niezgłębionej „skarbnicy Bożego Miłosierdzia”,
by uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i Św. Franciszka
odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.

Obrzęd poświęcenia pojazdów

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty.  Amen

W  liturgiczne  święto  św.  Jakuba  Apostoła,  w  dniu   imienin   św.  Krzysztofa,   patrona kierowców,  po  Mszy  Św.   w   Kościele   Sióstr   Bernardynek,    Ojciec Kapelan  dokonał poświęcenia   pojazdów.

MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

Boże, który mocą swojego słowa  stworzyłeś  cały  wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym  stworzeniem  oraz  moc  doskonalenia  świata  według  zamysłów Twojej   woli;   spraw,  aby   pojazdy,  dzieło Twoje i  pracy  ludzkiej,  dzięki   Twemu błogosławieństwu  służyły  dla  dobra  człowieka,  jego  pracy  i  wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki  Niepokalanej   i   św.   Krzysztofa,   patrona    kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali  z tych pojazdów, od  wszelkich nieszczęść  duszy i   ciała,    aby    bezpiecznie   mogli   dojechać   do wyznaczonego celu.  Niech  zebrani  kierowcy  i  ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej  chwały  i  pożytku  ludzkiego  w  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha  Świętego.                                                                  Amen.

Wierzę w Syna Bożego

„Wierzę w Syna Bożego”

Tradycyjnie od kilku już lat,  w dniach od 4 do 6 lipca 2014 roku, w zaciszu zakliczyńskiego Klasztoru  Sióstr Bernardynek, odbyły się  Regionalne  Rekolekcje  Franciszkańskiego Zakonu  Świeckich  Regionu  Krakowskiego.

Rekolekcje prowadził  O.Błażej Budnik – Asystent Regionalny FZŚ Regionu Krakowskiego Mszy  Św.  rozpoczynającej  spotkanie  przewodniczył O. Gwardian  Tomasz  Kobierski  - lokalny opiekun  Wspólnoty  w  Zakliczynie.

Członkowie  Wspólnot  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z : Tarnowa, Nowego Targu, Ptaszkowej,   Pilicy, Sieprawia,  Grybowa,  Bochni, Krakowa i  Zakliczyna – gromadzili  się każdego   dnia   na    modlitwie,    aktywnie    włączając  się   w  organizację  nabożeństw
i modlitewnych spotkań,  wg  wcześniej  zaplanowanego  Programu  Rekolekcji.

Podczas   porannej   modlitwy   Jutrzni   uczestnicy   powierzali   swój  dzień  Panu  Bogu, by  w  kolejnych  godzinach  adorować Najświętszy Sakrament,  modlić się przy relikwiach i  obrazie  Św. Anieli Salawy – patronki III Zakonu,  wypraszać Miłosierdzie Boże dla całego świata  słowami  Koronki  do  Bożego  Miłosierdzia  i  na  koniec dnia, podczas wieczornej modlitwy  Komplety,   złożyć  wszystko  w  ręce  Pana,  dziękując  za  przeżyty  czas.

Członkowie   Wspólnot  uczestniczyli  w  konferencjach  wygłoszonych  przez   O.Błażeja, a  także  w  sobotni  wieczór,  w  pobliskim  Klasztorze  Ojców  Franciszkanów, modlili się o  nowe powołania. Po  nabożeństwie spotkali się przy ognisku na wspólnych rozmowach, śpiewie i odpoczynku.

„Wierzę w Syna Bożego”  –  to  hasło   tegorocznych   rekolekcji,   których   nadrzędnym celem  było  zgłębianie  i  umocnienie  wiary  poprzez  modlitwę.

Codzienny  udział  w  Eucharystii   oraz   bliskość  Najświętszego  Sakramentu,   miały dla uczestników  szczególną  wymowę.  Pozwoliły  na   ugruntowanie  wiary  w Syna Bożego, a   także   doświadczenie   wartości  zawierzenia  swoich  spraw  i   swojego  życia  Bożej Opatrzności.

 Siostry Bernardynki ufne słowom: „kto idzie za mną będzie miał światło życia” -
dziękują za obecność i zapraszają do kolejnych spotkań. 

Peregrynacja Obrazu „Jezu ufam Tobie”

„Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego
i na miłosierdziu Twoim się kończy.”
                                            (Św. Faustyna)

W   Uroczystość Bożego Ciała na szlaku peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz  relikwii   Św.  Siostry  Faustyny   i   Św.  Jana  Pawła  II  znalazł    się  Klasztor
Sióstr Bernardynek  
w   Kończyskach.  Od   130   lat  istnieje  na  ziemi   zakliczyńskiej.
Jest   klasztorem  kontemplacyjnym, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w   którym  w  zaciszu  klauzury  Siostry  realizują swoje zakonne powołanie, wypraszając potrzebne  łaski   dla   całego   świata,   poprzez modlitwę i całkowite oddanie siebie Bogu.

Wspólnota  Sióstr  wraz z  wiernymi uczęszczającymi  do Kościoła,  przygotowywała się do  peregrynacji  Obrazu  Miłosierdzia i relikwii świętych,   poprzez  Godzinę   Miłosierdzia
w każdy piątek  o  godz. 15.00 – aby moc  Miłosierdzia Bożego stała się źródłem odnowy duchowej.

Obraz   przybył  do  Klasztoru  w  środę   18  czerwca  2014 r.  ok. godz. 17-tej. Ceremonii powitania  przy  klasztornej  bramie  przewodniczył  Ks. Bp Wiesław Lechowicz w asyście
O. Kapelana Sióstr Bernardynek – O. Bonawentury Noska,   delegacji   Sióstr   niosących relikwie św. Faustyny,  delegacji rodzin niosących relikwie  św. Jana Pawła i obraz Jezusa Miłosiernego,  Kapłanów  z  naszej  parafii  i całego  dekanatu oraz licznie zgromadzonych wiernych.

Najważniejszym   punktem   programu peregrynacji była Eucharystia, której przewodniczył
i   homilię    wygłosił     Ks. Biskup Wiesław   Lechowicz.   Myślą   przewodnią homilii   była miłosierna   miłość   Boga   Ojca. Ksiądz Biskup   podkreślił również rolę sióstr zakonnych
i   życia   konsekrowanego  oraz   znaczenie   ich   modlitwy   w  życiu  Kościoła i każdego człowieka,   w   kontekście  przeżycia   czasu nawiedzenia   obrazu  Jezusa Miłosiernego.

Po   Mszy   świętej   nastąpiło ucałowanie relikwii oraz całonocna Adoracja Obrazu Jezusa Miłosiernego   przez   wiernych   w   Kościele   oraz Siostry   w chórze zakonnym i kaplicy.

Wizerunek   Miłosiernego   Pana   Jezusa   w   progach   naszej   świątyni,   poprzez   swą szczególną bliskość, stał się dla nas oknem, przez które jeszcze głębiej mogłyśmy ujrzeć
i doświadczyć miłosierdzia Pana.

 „Miłosierny   Jezu,  pragniemy,   aby   święty  czas nawiedzenia, stał się czasem łaski dla każdej z nas,   abyśmy   trwając przed     Tobą  odnowiły   nasze całkowite oddanie Tobie.. Zawierzamy Ci nasze troski, cierpienia, nadzieje i radości.

Oddajemy   Ci   naszą   przeszłość   i   całe   dziedzictwo   wraz ze   współsiostrami,   które poprzedziły nas do Domu Ojca;  naszą teraźniejszość,  a  w  niej realizację naszego ducha zakonnego i powołania kontemplacyjnego,  a  także naszą przyszłość, ufając, że przyślesz do   naszej   wspólnoty   liczne,   dobre   i   święte   powołania.   Jezu   Miłosierny   prowadź naszą Wspólnotę drogami pokoju, ufności i miłości.

Niech   Twoja   obecność   wśród   nas   wydobywa   to,   co   w   nas najlepsze, a to co jest naszą   słabością   niech    spłonie  w  ogniu   Twego   Miłosierdzia. Dodaj nam sił, abyśmy nigdy nie ustały w drodze do Ciebie.

Jezu Miłosierny, dziękujemy, że zechciałeś przybyć do naszego Klasztoru, że mogłyśmy wspólnie z wiernymi modlić się przed Twoim wizerunkiem. Dziękujemy za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzasz. Niech z Twojego przebitego boku spływa strumień  Twych łask na naszą   Wspólnotę,   wszystkich     otaczających   życzliwością   nasz   Klasztor     oraz dobroczyńców, ofiarodawców i polecających się naszym modlitwom…”

„Jezu Ufamy Tobie”.

Więcej zdjęć w galerii…

Obraz Miłosiernego Pana Jezusa w Kończyskach

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
ORAZ RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY I ŚW. JANA PAWŁA II
W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Obraz  Pana  Jezusa  Miłosiernego  oraz relikwie Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Pawła II nawiedzają  kolejne  parafie tarnowskiej diecezji. Od 12 czerwca 2014 roku w kalendarium nawiedzenia  znajduje  się  dekanat  zakliczyński.

Nasza wspólnota Sióstr Bernardynek w Kończyskach  znalazła się na szlaku peregrynacji w  pięknym  świątecznym  dniu  Bożego  Ciała,  tj.  w  czwartek  19  czerwca  br.

Uroczystościom  powitalnym  będzie  przewodniczył  ks.  Bp  Wiesław  Lechowicz.

Siostry  Bernardynki  serdecznie  zachęcają  do włączenia się do wspólnej modlitwy, która niech  będzie  szczególnym  przygotowaniem  duchowym  do  tej niezwykłej uroczystości.

Prosimy  również  o włączenie się w organizację peregrynacji w porozumieniu z Siostrami oraz  Ojcem  Kapelanem   oraz  o  jak  najliczniejsze  uczestnictwo  w  uroczystościach.

Na czas nawiedzenia zapraszamy do klasztornego kościoła, w którego progach będziemy gościć   łaskami   słynący   Obraz  Pana  Jezusa  oraz  relikwie  wielkich  apostołów  Jego Miłosierdzia.   Wykorzystajmy   jak   najlepiej   ten   wspaniały   przywilej,  czuwając  przed obrazem,  prosząc  o  potrzebne  łaski.