Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość   Chrystusa   Króla    wprowadził   do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z  11 grudnia 1925 r.   Nakazał  wówczas,   aby  we  wszystkich  kościołach  tego dnia  po głównym   nabożeństwie,   przed   wystawionym    Najświętszym    Sakramentem odmówić litanię  do Najświętszego   Serca   Pana  Jezusa  oraz  akt  poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu  Sercu.  

Uroczystość   ma   nam   uświadomić,   że   Chrystus   jest   Królem   całego  stworzenia, całego   wszechświata.   Królestwo   Jezusa   jest   doskonalsze  od  wszystkich królestw na  ziemi.  Dlatego  w  codziennej  modlitwie,  którą  zostawił  nam sam Chrystus, wołamy z  nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

 Tronem Chrystusa Króla jest krzyż.
Wybrał tę drogę, by w krainie ciemności odnaleźć zagubionego człowieka.

Dzień Życia Kontemplacyjnego

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.

W  liturgiczne   wspomnienie   Ofiarowania   Najświętszej  Maryi  Panny   obchodzony jest Światowy  Dzień  Życia  Kontemplacyjnego.

Nazwa  kontemplacja  wywodzi  się  z  łaciny. Jest  to  odmiana  modlitwy, podczas której modląca  się  osoba  spogląda  z  miłością  na  Boga i na Boże tajemnice. Wg Św. Teresy z  Avila  kontemplacja  jest  doświadczaniem  wzajemnej obecności, „byciem sam na sam z  Bogiem,  który  nas  kocha”.  Powtarzanie  słowa  Bożego oczyszcza serce i umożliwia przyjęcie  myśli  i  uczuć  wypełniających  serce  Boga.

Wspólnota     Sióstr    Bernardynek     jest     wspólnotą    kontemplacyjną.    Największym naszym  pragnieniem  jest  trwanie  w  bliskości Jezusa  poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. Nasza  modlitwa  jest  ukierunkowana  na  kontemplację, jest  równocześnie adoracją,  dziękczynieniem  i  uwielbieniem.

/Św. Jan Paweł II/
Św. Jan Paweł II powiedział o siostrach kontemplacyjnych, że są „sercem Kościoła”. Podkreślając wartość powołania kontemplacyjnego, skierował do nich następujące słowa: „Moje szczególne błogosławieństwo i życzenia kieruję do mniszek, które całkowicie poświęcają się kontemplacji. (…) Powierzam Wam, siostrom kontemplacyjnym, całą ludzkość i świat. Wam, waszym modlitwom i ofiarom”. 

/Papież Benedykt XVI/
„Pragnę zapewnić siostry powołane przez Pana do życia kontemplacyjnego o szczególnej bliskości mojej i całej wspólnoty kościelnej. Równocześnie ponawiam zachętę skierowaną do wszystkich chrześcijan, aby klasztorom klauzurowym nie zabrakło niezbędnego wsparcia duchowego i materialnego. Tak wiele zawdzięczamy tym osobom, które poświęcają się całkowicie modlitwie za Kościół i świat!” 

/Papież Franciszek/
Papież Franciszek mówiąc o powołaniu do życia kontemplacyjnego  przypomina o znaczeniu dla Kościoła osób, które usłyszały wezwanie do bezpośredniego naśladowania Jezusa na drodze rad ewangelicznych:  „Ta przynależność do Pana pozwala dać specjalne świadectwo Ewangelii królestwa Bożego. Będąc całkowicie poświęceni Bogu, są całkowicie oddani(…), aby nieść światło Chrystusa tam, gdzie są najgęstsze ciemności i szerzyć swoją nadzieję w sercach przygnębionych” 

Rok Życia Konsekrowanego

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”

Rok  2015  w  całym   kościele   obchodzony  będzie  jako   Rok  Życia Konsekrowanego, ogłoszony przez papieża Franciszka. Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada, natomiast   zakończy   się   2  lutego  2016 r.  Otwarcie  będzie  poprzedzone  czuwaniem modlitewnym  w Bazylice  św.  Piotra  w  dniu  29  listopada.  W  tym  też  dniu  Rok Życia Konsekrowanego  zostanie   uroczyście   zainaugurowany   w  naszej  diecezji  Mszą Św. w  tarnowskiej  Katedrze.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego 

Siostry  Bernardynki  w  duchowej  łączności  z  Rzymem,  Jasną  Górą  oraz  tarnowską katedrą,  rozpoczną  ten  Rok  modlitwą  w swojej  Wspólnocie. Będziemy  prosić, aby był to   czas   głębokiej   refleksji   i  umocnienia  wiary  w  miłość, którą  Bóg  okazał  osobom powołanym.  Aby  był  to czas odnowy  życia  zakonnego,  by stało się ono pociągającym świadectwem  i  prawdziwym  przykładem   życia  Ewangelią  i  naśladowania  Chrystusa.

„Kto ufa Bogu, nigdy się nie zawiedzie.”
/św. Ojciec Pio/

Dzień Zaduszny

„Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych…”
(2 Księga Machabejska)

2  listopada  Kościół  obchodzi  Dzień  Zaduszny  poświęcony  wspomnieniu  wszystkich wiernych  zmarłych,  których  dusze  przebywają  w  czyśćcu.  Jest  to  czas szczególnej modlitwy  do  Boga  za  tych,  którzy  po  śmierci  potrzebują  oczyszczenia.

Duszom  tym  możemy  pomagać.   Zanosząc   przed   tron  Boży  prośby  i  modlitwy  za zmarłych,  możemy  uzyskać  odpusty  dla  nich.  Trzeba  nawiedzić  pobożnie  cmentarz w   dniach   1-8  listopada  i   modlić  się   za  dusze  zmarłych,  przy  zachowaniu  stałych warunków  odpustu:  stanu  łaski  uświęcającej, przyjętej  w  danym  dniu Komunii świętej, wolności  od  przywiązania  do  grzechu  (nawet  lekkiego)  i  modlitwy  w  intencjach Ojca Świętego.

Tego  dnia  Kościół  modli się w intencji zbawienia dusz odbywających w czyśćcu pokutę. Każdy  kapłan   może  odprawić   trzy  Msze Św. :  w  intencji  poleconej  przez  wiernych, za  wszystkich  wiernych  zmarłych  i  według  intencji  papieża.

Prawda  o  „świętych  obcowaniu” pozwala duszom z kolei modlić się za nas. Warto sobie zjednać  przyjaźń  i  opiekę  dusz  czyśćcowych.

„Idąc cmentarną aleją, szukam Ciebie mój przyjacielu…”

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pokój Im wieczny ….

Popatrz jak prędko mija czas…
Życie Twe też przeminie wraz!
Życie – to jedno, które Bóg Ci dał …

W   klimacie   listopadowej   zadumy   nad   sensem   naszego   życia,  nad  przemijaniem, pamiętajmy, że droga do świętości rozpoczyna się tutaj, na ziemi … Starajmy się żyć tak, by  nasza  droga  życia  zaprowadziła  nas  do  świętości…

1  listopada   oddajemy  cześć  tym  wszystkim,  którzy  już  weszli do chwały niebieskiej. Dzień  Wszystkich  Świętych  przypomina   nam   również  prawdę  o  naszej  wspólnocie ze  Świętymi,  którzy  otaczają  nas  opieką.  Przypomina  nam, że Ci, którzy nas opuścili, nie  odeszli,  są  nadal  z  nami,  obecni,  choć niewidzialni…
Ofiarujmy  im  naszą  pamięć,  modlitwę,  zapalmy  symboliczny  płomień  nadziei,  ufając, że  cieszą  się  już  chwałą  w  domu  Ojca.

Nie  chcemy   bracia  Waszego  trwania  w  niewiedzy  o  tych,  którzy  umierają,  abyście się   nie   smucili,   jak   wszyscy  Ci,  którzy  nie  mają  nadziei.  Jeśli  bowiem  wierzymy, że  Jezus  istotnie  umarł  i  zmartwychwstał,  to  również  tych,  którzy  umarli  w Jezusie, Bóg  wyprowadzi  wraz  z  Nim.    /Św. Paweł/

Przez cały listopad zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji zmarłych
w klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek:

 • codziennie  o godz. 17.00.  Modlitwa różańcowa za zmarłych
 • w każdy piątek odprawiana jest Droga Krzyżowa za  zmarłych
 • w każdą niedzielę przed Mszą Św. o godz. 8.00 Siostry odczytują imiona zmarłych powierzonych modlitewnej pamięci w Wypominkach.

Pomyśl, gdy życia skończysz bieg,
przejdziesz na tamten drugi brzeg.
Pomyśl, szczęśliwy będziesz tam … 

Wprowadzenie Relikwii Św. Jana Pawła II

„Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.”
/Św. Jan Paweł II/ 

W  niedzielę,  26  października  2014 roku w Godzinie Miłosierdzia,  w Klasztorze Sióstr Bernardynek w Kończyskach, miała miejsce wielka uroczystość. Do klasztornej świątyni zostały  wprowadzone  relikwie  Św. Jana  Pawła II,  otrzymane  w  darze  od Kardynała Stanisława  Dziwisza.

Wprowadzeniu     relikwii    świętego    Papieża    Polaka    do    klasztornego    kościoła przewodniczył   pasterz   diecezji  bp  Andrzej  Jeż.  Towarzyszyli  mu  kapłani:  O.Tytus Fułat   Asystent  Federacji  Sióstr  Bernardynek  w Polsce, Ks. Grzegorz Zimoń kapelan biskupa, O. Tomasz Kobierski  gwardian  i  proboszcz  oraz  O. Gerard Kołatek z parafii Matki  Bożej  Anielskiej w Zakliczynie, Ks. Paweł  Mikulski proboszcz parafii Św. Idziego w   Zakliczynie,   Ks. Andrzej   Wołczyński  rezydent   przy  klasztorze,  O. Bonawentura Nosek   kapelan  Sióstr,  Matka  Generalna  Sióstr  Służebniczek w Dębicy oraz  Siostry Józefitki  z  Zakliczyna,  nowicjusze  z  klasztoru  O. Franciszkanów, ministranci i licznie zgromadzeni wierni.

Uroczystość  była  poprzedzona  umiłowaną  przez  Papieża  modlitwą  różańcową oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia.  Relikwie zostały procesyjnie przeniesione do kościoła z  Kaplicy  Sióstr  Bernardynek  i  powitane  przez  Biskupa ordynariusza oraz Kapelana Sióstr.

Po  przywitaniu  nastąpiła  uroczysta  Eucharystia,  której przewodniczył ks. bp. Andrzej Jeż.  W   wygłoszonej   homilii,   nawiązując   do   przypadającego  święta   poświęcenia kościoła,   zachęcał  do   refleksji,   jakie  miejsce  świątynia  zajmuje  w  naszym  życiu. Mówił,  że  każdy  kościół parafialny jest chlubą wiernych, miejscem w którym spotykają się  z  Chrystusem.  Podkreślił,  jak  ważne i wspaniałe  jest,  że wierzący dbają o swoją świątynię,   apelował   do   wiernych,  aby  aktywnie  angażowali  się  w  życie  Kościoła. Przywołał słowa Św. Pawła,  że najważniejszą i najpiękniejszą świątynią na świecie jest serce człowieka.  Każdy z nas  przez całe życie buduje świątynię swojego życia i swojej wiary  na   fundamencie,  którym  jest  Chrystus.  Jak  ta  świątynia  wygląda,  zależy od każdego  z  nas.
Kaznodzieja   przybliżył  także  przesłanie   Św.  Jana   Pawła  II,   przypomniał  o  Jego całkowitym  zawierzeniu  się  Chrystusowi  i Matce Bożej w słowach „Totus Tuus – Cały Twój”,  które  były  dewizą  życia  naszego  wielkiego   rodaka.   Na  koniec swej homilii  ks.  Biskup  powiedział,  że  Św. Jan  Paweł  II  już  na  zawsze  będzie  obecny  pośród nas  w  swoich  relikwiach.  Od  tej  chwili Kościół Sióstr Bernardynek stał się miejscem, gdzie  w  sposób  szczególny  czczony  będzie  Św. Jan  Paweł II.

Na   zakończenie   uroczystości   przedstawicielka  lokalnej  społeczności   Pani  Teresa Piekarz   oraz   O.  Bonawentura    skierowali   do   ks.   Biskupa  słowa  podziękowania za  przybycie   do   Kończysk,   do   Wspólnoty   Sióstr   Bernardynek,  przewodniczenie uroczystości   i   odprawienie  Mszy  Świętej  w  tak  ważnym  dniu.

Na   zakończenie   Mszy   Św.   został   odśpiewany   hymn  ”Ciebie Boga wysławiamy”. Ordynariusz udzielił wszystkim zgromadzonym wiernym uroczystego błogosławieństwa. Szczególnym  momentem  dla  uczestników  liturgii  było  ucałowanie  relikwii  Św. Jana Pawła II.

Po Mszy Świętej, na pamiątkę tego niecodziennego wydarzenia, nowicjusze z Klasztoru Ojców Franciszkanów wręczali okolicznościowe obrazki.

Więcej zdjęć w galerii…

Nabożeństwa różańcowe

Rozpoczął się październik – miesiąc Różańca świętego.
Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach
w naszym klasztornym Kościele codziennie o godz.  17.00

Nasza  modlitwa  niech będzie spełnieniem  prośby,  jaką  Maryja  skierowała  do  trojga pastuszków  w  Fatimie mówiąc:  „odmawiajcie  codziennie  różaniec”.  Z  odmawianiem różańca  Matka  Boża  związała  konkretne  obietnice.  Niech staną się one dla każdego z  nas  zachętą  do  tej  wspaniałej  modlitwy.

 • Obiecuję moją specjalną obronę  i  największe  łaski  wszystkim  tym,  którzy będą odmawiać Różaniec.
 • Ktokolwiek  będzie  Mi  służył   przez   odmawianie   Różańca   świętego   otrzyma wyjątkowe łaski.
 • Różaniec   stanie   się   bronią   przeciw   piekłu,   zniszczy,   pomniejszy  grzechy, zwycięży  heretyków.
 • Dusza,  która  poleci  Mi  się  przez  odmawianie  Różańca,  nie  zginie.
 • Ktokolwiek   będzie   odmawiał    Różaniec   i   odda    się   rozmyślaniu  nad  jego świętymi   tajemnicami,   nigdy   nie  będzie  pokonany  przez niepowodzenia. Bóg nie   będzie  go  karał   w   Swojej   sprawiedliwości,   nie   zginie  niespodziewaną śmiercią;  jeżeli  będzie  sprawiedliwym,   wytrwałym  w  łasce  Bożej  i  stanie  się godnym  życia  wiecznego.
 • Ktokolwiek  będzie  miał  prawdziwe  nabożeństwo do  Różańca – nie  umrze  bez Sakramentów  Kościoła.
 • Wierni w odmawianiu  Różańca  będą  mieli  w  życiu  i  przy  śmierci światło Boże i  pełnię  Jego  łaski.
 • Uwolnię  z  czyśćca  tych,  którzy  mieli  nabożeństwo  do  Różańca  świętego.
 • Wierne  dzieci  Różańca  zasłużą  na  wysoki  stopień  chwały  w  niebie.
 • Otrzymacie  wszystko,  o  co  prosicie  przez  odmawianie  Różańca.
 • Wszystkich,   którzy   rozpowszechniają    Różaniec,   będę   wspomagała   w   ich potrzebach.
 • Otrzymałam od Mojego Boskiego  Syna  obietnicę,  że  wszyscy obrońcy Różańca będą  mieli za wstawienników cały  Dwór  Niebieski  w  czasie  życia  i  w  godzinę śmierci.
 • Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 • Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Różaniec to skarb, który trzeba odkryć.

Pierwsze Śluby Zakonne

Oddałaś Jemu duszę i swoje młode serce,
a Jezus po te dary, wyciągnął Boskie ręce.

W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2014 roku w Kościele Sióstr   Bernardynek   w   Zakliczynie   miała   miejsce   uroczystość  Pierwszej  Profesji Zakonnej  Siostry  Klary.

Eucharystii   przewodniczył   O. Tytus  Fułat – Asystent   Federacji   Sióstr  Bernardynek w   Polsce   w   koncelebrze  z  Ks. Jerzym  Jurkiewiczem  –  Proboszczem  Parafii  Św. Małgorzaty   w   Nowym   Sączu,  dotychczasowym   wikariuszem   biskupim  do  spraw zakonnych,   Ks.  Antonim   Bielakiem   –   Ojcem    Duchownym    WSD   w   Tarnowie, Ks.  Kazimierzem  Sławińskim – Ojcem  Duchownym WSD ks. Sercanów w Stadnikach, sprawującym    posługę    sakramentalną    dla    Sióstr    Bernardynek,    Ks. Andrzejem Wołczyńskim – rezydentem  w Klasztorze oraz  O. Bonawenturą  Noskiem – kapelanem Sióstr. W uroczystości uczestniczyli również bracia nowicjusze z miejscowego Klasztoru Ojców Franciszkanów.

Siostra  Klara  złożyła  trzy  śluby  zakonne:  czystości,  ubóstwa  i  posłuszeństwa  oraz przyjęła  czarny welon, jako znak pełnej przynależności do Chrystusa. W dniu Pierwszej Profesji   welon  ozdobiony  był   wiankiem   z   białych   róż   symbolizującym   czystość i niewinność.  Podczas  obrzędu  Siostra  otrzymała  także  Brewiarz,  Regułę  Świętego Franciszka, świecę i krzyż, jako zewnętrzne znaki złożenia ślubów.

W  słowach  homilii  wygłoszonej  przez  O. Asystenta  zawarte  były  cenne  wskazówki dla  S. Klary  na  Jej   dalsze  zakonne  życie,  w   mądrości   serca   i   wierności  łasce, w   którym   dojrzewanie   i   formacja   nigdy   nie   powinny  się  kończyć.   Kaznodzieja nawiązując  do dzisiejszego święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  przypomniał, że  Maryja  była  zwykłym  człowiekiem.   Dopiero  Jej  zaufanie,  posłuszeństwo i pełna zawierzenia   odpowiedź   na   Boży   głos   sprawiły,   że   „będą  Ją  chwalić  wszystkie pokolenia”.   Wspominając  z  czcią  i  wdzięcznością  narodziny  Matki Bożej, stawiając Jej  życie za  wzór – zachęcał  w  szczególny  sposób  do  dziękczynienia  za  ten wielki dar Bożej Miłości.

W   tej   radosnej   i   podniosłej   uroczystości    Siostrze   Klarze   towarzyszyli   księża, współsiostry,   rodzice,   krewni,   przyjaciele  i   zgromadzeni   wierni,   ofiarując   swoją modlitwę,  życząc  wytrwałości  i  błogosławieństwa  na  kolejne  dni  i  etapy  życia   we Wspólnocie  Sióstr  Bernardynek  w  Zakliczynie.

To, co najlepsze, jest wciąż przed nami!
/1 Jana, 3:1, 3-bt/ 

Więcej zdjęć w galerii…