Pierwsze Śluby Zakonne

Oddałaś Jemu duszę i swoje młode serce,
a Jezus po te dary, wyciągnął Boskie ręce.

W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2014 roku w Kościele Sióstr   Bernardynek   w   Zakliczynie   miała   miejsce   uroczystość  Pierwszej  Profesji Zakonnej  Siostry  Klary.

Eucharystii   przewodniczył   O. Tytus  Fułat – Asystent   Federacji   Sióstr  Bernardynek w   Polsce   w   koncelebrze  z  Ks. Jerzym  Jurkiewiczem  –  Proboszczem  Parafii  Św. Małgorzaty   w   Nowym   Sączu,  dotychczasowym   wikariuszem   biskupim  do  spraw zakonnych,   Ks.  Antonim   Bielakiem   –   Ojcem    Duchownym    WSD   w   Tarnowie, Ks.  Kazimierzem  Sławińskim – Ojcem  Duchownym WSD ks. Sercanów w Stadnikach, sprawującym    posługę    sakramentalną    dla    Sióstr    Bernardynek,    Ks. Andrzejem Wołczyńskim – rezydentem  w Klasztorze oraz  O. Bonawenturą  Noskiem – kapelanem Sióstr. W uroczystości uczestniczyli również bracia nowicjusze z miejscowego Klasztoru Ojców Franciszkanów.

Siostra  Klara  złożyła  trzy  śluby  zakonne:  czystości,  ubóstwa  i  posłuszeństwa  oraz przyjęła  czarny welon, jako znak pełnej przynależności do Chrystusa. W dniu Pierwszej Profesji   welon  ozdobiony  był   wiankiem   z   białych   róż   symbolizującym   czystość i niewinność.  Podczas  obrzędu  Siostra  otrzymała  także  Brewiarz,  Regułę  Świętego Franciszka, świecę i krzyż, jako zewnętrzne znaki złożenia ślubów.

W  słowach  homilii  wygłoszonej  przez  O. Asystenta  zawarte  były  cenne  wskazówki dla  S. Klary  na  Jej   dalsze  zakonne  życie,  w   mądrości   serca   i   wierności  łasce, w   którym   dojrzewanie   i   formacja   nigdy   nie   powinny  się  kończyć.   Kaznodzieja nawiązując  do dzisiejszego święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  przypomniał, że  Maryja  była  zwykłym  człowiekiem.   Dopiero  Jej  zaufanie,  posłuszeństwo i pełna zawierzenia   odpowiedź   na   Boży   głos   sprawiły,   że   „będą  Ją  chwalić  wszystkie pokolenia”.   Wspominając  z  czcią  i  wdzięcznością  narodziny  Matki Bożej, stawiając Jej  życie za  wzór – zachęcał  w  szczególny  sposób  do  dziękczynienia  za  ten wielki dar Bożej Miłości.

W   tej   radosnej   i   podniosłej   uroczystości    Siostrze   Klarze   towarzyszyli   księża, współsiostry,   rodzice,   krewni,   przyjaciele  i   zgromadzeni   wierni,   ofiarując   swoją modlitwę,  życząc  wytrwałości  i  błogosławieństwa  na  kolejne  dni  i  etapy  życia   we Wspólnocie  Sióstr  Bernardynek  w  Zakliczynie.

To, co najlepsze, jest wciąż przed nami!
/1 Jana, 3:1, 3-bt/ 

Więcej zdjęć w galerii…

Papież Franciszek do osób zakonnych

„Istotą życia konsekrowanego jest radość pochodząca ze świadomości,
że Bóg nas kocha, nawet w chwilach wielkich trudności.
Tę radość należy podsycać modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego,
sakramentami i życiem wspólnotowym.”

Podczas  spotkania  z  osobami  zakonnymi  w Korei Południowej w sierpniu 2014 roku, Ojciec  Święty  Franciszek  rozważając  rady  ewangeliczne,  którymi   mają  żyć  osoby zakonne,  omówił   znaczenie  poszczególnych  zakonnych  ślubów.

„Doświadczenie Bożego miłosierdzia, karmiące się modlitwą i wspólnotą,
musi kształtować wszystko, czym jesteście, wszystko, co czynicie.
Wasza  czystość, ubóstwo i posłuszeństwo będą radosnym świadectwem  miłości Boga na tyle, na ile będziecie mocno trwali na skale Jego miłosierdzia.
To  jest  skała ..„

„Dojrzałe i wielkoduszne  posłuszeństwo  zakonne  wymaga  przylgnięcia  w modlitwie do   Chrystusa,   który   przyjąwszy   postać  sługi,   nauczył   się  posłuszeństwa   przez to,  co  wycierpiał.  Nie  ma  drogi  na  skróty: Bóg pragnie naszych serc całkowicie, a to oznacza,  że  musimy  coraz bardziej zapomnieć samych siebie i wychodzić z własnych ograniczeń”.

„Zakonna  czystość   wypływa   z    doświadczenia   Bożego    miłosierdzia.   Czystość wyraża  wyłączne  poświęcenie  się  miłości  Boga,  który  jest  skałą  naszych  serc (…) Pokusy  w   tej  dziedzinie   wymagają   złożenia  pokornej  ufności  w  Bogu,  czujności, wytrwałości  i  otwarcia  serca   na   mądrego   brata   czy   mądrą  siostrę,  których  Pan stawia  na  naszej  drodze”.

„Ślub  ubóstwa, w doświadczeniu Bożego miłosierdzia (…) jest  skarbem.  Odkrywamy go   właśnie   w   sytuacji   niedostatku,   potrzeby    przebaczenia   i   uzdrowienia,   gdy Chrystus   ubogaca   nas   swoim   ubóstwem.”

Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych Siostry Teresy

Tajemnica powołania leży w sercu Boga…
/Kardynał Stefan Wyszyński/ 

24  sierpnia  2014  roku,  w   Kościele  p.w.  Najświętszego   Serca  Pana  Jezusa   przy Klasztorze   Sióstr   Bernardynek  w   Zakliczynie,   wspólnota   Sióstr,  rodzina    Siostry Jubilatki,   przybyli   wierni  i  goście,   zgromadzili   się   wokół   ołtarza   Chrystusa,   by dziękować  Panu  Bogu  za   dar  25 lat  życia  zakonnego  S. Teresy – Anety Zebzdy.

Siostra  Teresa   pochodzi  z   Wielkopolski,  z  okolic  Konina.  Śluby  zakonne złożyła   przed  25   laty  w  zakliczyńskiej  wspólnocie, idąc  w  ślady  swej   Cioci S. Małgorzaty, którą często w  okresie  wakacyjnym  odwiedzała  w   klasztorze  w  Zakliczynie.  I  choć miała  początkowo inne  życiowe   plany  (chciała  być  pielęgniarką),  to  tutaj   właśnie, pomagając  siostrom  w   pracy,  podziwiając   uroki   górskiego   krajobrazu  –  w  głębi swojego  serca pielęgnowała rodzące  się   powołanie.   Przez  minione  lata,  S. Teresa pełniła   we   Wspólnocie   różne   obowiązki,   aktualnie    jest    furtianką    oraz    jedną z organistek.

Mszy   Świętej   Jubileuszowej    przewodniczył    O.Tytus   Fułat –  Asystent   Federacji Sióstr    Bernardynek    w    Polsce    w    koncelebrze  z   Ks.   Kanonikiem    Andrzejem Wołczyńskim   rezydentem     przy     klasztorze     oraz    O.  Bonawenturą   Noskiem  – Kapelanem   Sióstr   Bernardynek.   W   uroczystości  nie  mógł   niestety   uczestniczyć brat  Damian – bliźniak S. Teresy – franciszkanin.

O.  Asystent   w    wygłoszonej    homilii  podkreślił,  że  każdy  człowiek  powołany  jest do świętości.  Wskazał  na  jeden najważniejszy cel, do którego prowadzić mogą różne drogi. Pięknie  przedstawił  istotne  elementy   życia   konsekrowanego,   poświęconego Bogu.  Akcentując  jego znaczenie i  wartość, zachęcał  do  modlitwy o nowe powołania zakonne.

Siostrze  Jubilatce  życzył  Błogosławieństwa  Bożego  na  dalsze lata zakonnej posługi, aby   realizując   zasady   życia   konsekrowanego,  trwała   na   modlitwie   w   cichości, z poddaniem się woli Bożej, by owoc  klauzury,  pokornego  serca  i  miłości,  a  czasem też  trudów i  cierpienia  trwał  wiecznie.

W  czasie Mszy Św. Siostra Jubilatka  odnowiła  śluby  zakonne,  zawierzając Jezusowi kolejne lata swojego życia w klasztorze.

Siostry Bernardynki, zgromadzeni   wierni,   rodzina   oraz   zaproszeni  goście, poprzez swoje  uczestnictwo  w  Mszy  Świętej  i  modlitwę  wyrazili  radość  i wdzięczność Bogu za dar  powołania Siostry Teresy.  Uczestnicy  uroczystości,  po zakończonej  Mszy Św. skierowali  do  Jubilatki   wiele   ciepłych   słów,  życzeń,  pięknych  kwiatów.  W imieniu lokalnej  społeczności   życzenia   i   gratulacje   złożyła   Pani  Teresa  Piekarz – Sołtys Kończysk.  Z   pobliskiego   Klasztoru   Ojców   Franciszkanów   przybyli  z   życzeniami bracia  nowicjusze  wraz z Ojcem Gerardem.  Biskup  Ordynariusz  diecezji  tarnowskiej Andrzej Jeż przesłał list  z  błogosławieństwem  dla  Siostry  Jubilatki.

List Ks. Biskupa

Dziękujmy Panu Bogu i wychwalajmy Go za dar powołania zakonnego
Siostry Teresy 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku
teraz i zawsze 
i na wieki wieków Amen.

Więcej zdjęć w galerii …

„Rekolekcje w drodze…”

„Miłość na śmierć nie umiera”

XXXII PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ
17-25 sierpnia 2014 roku

Tegoroczna   Pielgrzymka   pod   hasłem   „Miłość   na   śmierć   nie   umiera”,  tradycyjnie rozpoczęła  się  uroczystą  Eucharystią  sprawowaną  na Placu Katedralnym w Tarnowie.

Łączmy   się   duchowo   z   pielgrzymami   podczas   tych   9  dni  „rekolekcji  w  drodze”. Niech  Pan  Ich  prowadzi  i  umacnia,  by  radość spotkania z Matką, stałą się dla każdego oznaką  czegoś, co  nie  zawsze jest  widoczne  dla  oczu, a  dokonuje się  w  głębi serca.

Chcę Ci wszystko ofiarować, wiernym Twoim uczniem być.
Wszystkich kochać Twą miłością, Panie – proszę – dodaj sił.

Wniebowzięcie NMP

„Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie”

Wniebowzięcie  Najświętszej  Maryi  Panny   to  najważniejsza  z  uroczystości  Maryjnych w  kalendarzu  liturgicznym.   Święto  przypada  zawsze  15 sierpnia i  jest zwieńczeniem chwały,  jaką  oddajemy  Maryi.

Nawiązując  do  jednej  z chwalebnych tajemnic różańca, ukazuje nam prawdę o ostatnich chwilach  z  życia  Maryi –  Matki  Jezusa.

Wniebowzięcie NMP nazywane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Według zwyczaju, w   tym  dniu  przynosi  się  do  kościoła  kwiaty  i  zioła,  aby  je  poświęcić,  by  przynosiły szczęście  i  urodzaje  na  roli.

„Każdy kwiatek woła – weź mnie dzisiaj do kościoła”

Powołanie – moc, która przyciąga… ale nie przymusza…

Jezu Miłosierny, Dobry Pasterzu,
przyjmij dzisiaj nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie
za dwa nowe powołania zakonne
do Wspólnoty Sióstr Bernardynek w Zakliczynie.

Wspomagaj   nasze   Postulantki – Marię  i  Martę.  Umacniaj  w  Nich  wiarę  i  wytrwałość
w  postanowieniach  i  przygotowaniu  do  życia konsekrowanego. Otaczaj opieką, udzielaj gotowości do naśladowania Ciebie. Dodaj  powołanym dziewczynom sił, aby opuszczając wszystko,  wybrały jedynie Ciebie, który jesteś Miłością.

Nasza  Wspólnota  Sióstr  Bernardynek  dziękuje  dzisiaj  za  wysłuchane  prośby, modląc się  z  wdzięcznością  i  pokorą   słowami   Św. Jana   Pawła  II :  (…)  przebacz    wahania i  niewierności  tym,  których  powołałeś.  Spraw,  niech   dają   przykład   życia  prawdziwie ewangelicznego.    Wysłuchaj,    o    Chryste,   naszych    podziękowań    i    próśb    przez wstawiennictwo    Najświętszej    Maryi   Dziewicy,   Twojej   Matki   i   Królowej   Apostołów. Niechaj   Ta,   która  uwierzyła  i  wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie,  stając  się przyczyną   naszej   radości,   towarzyszy   swoją   obecnością  i  swoim  przykładem tym, których   powołujesz   do  wyłącznej   służby   dla   Twojego   Królestwa.   Amen. 

Jedną z dróg do nieba jest życie poświęcone Bogu

Święto Matki Bożej Anielskiej

2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest święto Matki Bożej Anielskiej – patronki Porcjunkuli. W tym dniu przypada uroczystość odpustowa
w Klasztorze pw Matki Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów w Zakliczynie.

Porcjunkula  z  łac. oznacza   małą  cząsteczkę,  skrawek  gruntu.  Nazwa  odnosi  się  do kapliczki pw  Matki   Bożej   Anielskiej,  będącej  dzisiaj  najmniejszym sanktuarium świata, którą  Św.  Franciszek  w  XIII  wieku  otrzymał  w  darze  od   benedyktynów  i   odbudował własnymi rękami. Znajduje się u stóp Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Po śmierci stała się miejscem jego kultu.

Św. Franciszek z Asyżu  gorąco  prosił  Pana  Boga  o  łaskę  zbawienia wszystkich ludzi. Pewnej  nocy  objawili  mu się  Jezus i  Maryja  w  otoczeniu  Aniołów,  dając  obietnicę, że kto  z  wiernych  chrześcijan  nawiedzi  kapliczkę  Porcjunkuli pw Matki Bożej Anielskiej od zachodu  słońca  1  sierpnia  do  zachodu  słońca  2  sierpnia  -   Uroczystość Matki Bożej Anielskiej,  ten dostąpi  łaski  odpustu zupełnego, tj. odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy,  pod  warunkiem,  że  wcześniej  szczerze się  z  nich  wyspowiada,  otrzymując ważne sakramentalne  rozgrzeszenie.  Ponieważ  trudno  było  wiernym z  odległych stron świata  dotrzeć  do  kapliczki,  Kościół  zatwierdził, że Odpustu Porcjunkuli mogą dostąpić wszyscy,  którzy  we   wskazanym   czasie   nawiedzą   dowolny   kościół  franciszkański,  przy  którym  pełnią  posługę  duchową  zakonnicy  franciszkańscy.

Papież   Paweł   VI    rozciągnął   przywilej   uzyskania   odpustu   zupełnego   najpierw  na franciszkanów,  później  benedyktynów i  na cały Kościół.  Każdy,  kto  2 sierpnia nawiedzi kościół,  spełniając  zwykłe  warunki   konieczne  do   uzyskania  odpustu,  zyskuje  odpust zupełny  Porcjunkuli.

Skorzystajmy więc z tej niezgłębionej „skarbnicy Bożego Miłosierdzia”,
by uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i Św. Franciszka
odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.

Obrzęd poświęcenia pojazdów

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
Niech Was tu obecnych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty.  Amen

W  liturgiczne  święto  św.  Jakuba  Apostoła,  w  dniu   imienin   św.  Krzysztofa,   patrona kierowców,  po  Mszy  Św.   w   Kościele   Sióstr   Bernardynek,    Ojciec Kapelan  dokonał poświęcenia   pojazdów.

MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

Boże, który mocą swojego słowa  stworzyłeś  cały  wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym  stworzeniem  oraz  moc  doskonalenia  świata  według  zamysłów Twojej   woli;   spraw,  aby   pojazdy,  dzieło Twoje i  pracy  ludzkiej,  dzięki   Twemu błogosławieństwu  służyły  dla  dobra  człowieka,  jego  pracy  i  wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki  Niepokalanej   i   św.   Krzysztofa,   patrona    kierowców i podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich, którzy będą korzystali  z tych pojazdów, od  wszelkich nieszczęść  duszy i   ciała,    aby    bezpiecznie   mogli   dojechać   do wyznaczonego celu.  Niech  zebrani  kierowcy  i  ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej  chwały  i  pożytku  ludzkiego  w  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha  Świętego.                                                                  Amen.

Wierzę w Syna Bożego

„Wierzę w Syna Bożego”

Tradycyjnie od kilku już lat,  w dniach od 4 do 6 lipca 2014 roku, w zaciszu zakliczyńskiego Klasztoru  Sióstr Bernardynek, odbyły się  Regionalne  Rekolekcje  Franciszkańskiego Zakonu  Świeckich  Regionu  Krakowskiego.

Rekolekcje prowadził  O.Błażej Budnik – Asystent Regionalny FZŚ Regionu Krakowskiego Mszy  Św.  rozpoczynającej  spotkanie  przewodniczył O. Gwardian  Tomasz  Kobierski  - lokalny opiekun  Wspólnoty  w  Zakliczynie.

Członkowie  Wspólnot  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z : Tarnowa, Nowego Targu, Ptaszkowej,   Pilicy, Sieprawia,  Grybowa,  Bochni, Krakowa i  Zakliczyna – gromadzili  się każdego   dnia   na    modlitwie,    aktywnie    włączając  się   w  organizację  nabożeństw
i modlitewnych spotkań,  wg  wcześniej  zaplanowanego  Programu  Rekolekcji.

Podczas   porannej   modlitwy   Jutrzni   uczestnicy   powierzali   swój  dzień  Panu  Bogu, by  w  kolejnych  godzinach  adorować Najświętszy Sakrament,  modlić się przy relikwiach i  obrazie  Św. Anieli Salawy – patronki III Zakonu,  wypraszać Miłosierdzie Boże dla całego świata  słowami  Koronki  do  Bożego  Miłosierdzia  i  na  koniec dnia, podczas wieczornej modlitwy  Komplety,   złożyć  wszystko  w  ręce  Pana,  dziękując  za  przeżyty  czas.

Członkowie   Wspólnot  uczestniczyli  w  konferencjach  wygłoszonych  przez   O.Błażeja, a  także  w  sobotni  wieczór,  w  pobliskim  Klasztorze  Ojców  Franciszkanów, modlili się o  nowe powołania. Po  nabożeństwie spotkali się przy ognisku na wspólnych rozmowach, śpiewie i odpoczynku.

„Wierzę w Syna Bożego”  –  to  hasło   tegorocznych   rekolekcji,   których   nadrzędnym celem  było  zgłębianie  i  umocnienie  wiary  poprzez  modlitwę.

Codzienny  udział  w  Eucharystii   oraz   bliskość  Najświętszego  Sakramentu,   miały dla uczestników  szczególną  wymowę.  Pozwoliły  na   ugruntowanie  wiary  w Syna Bożego, a   także   doświadczenie   wartości  zawierzenia  swoich  spraw  i   swojego  życia  Bożej Opatrzności.

 Siostry Bernardynki ufne słowom: „kto idzie za mną będzie miał światło życia” -
dziękują za obecność i zapraszają do kolejnych spotkań. 

Peregrynacja Obrazu „Jezu ufam Tobie”

„Wszystko się zaczyna z miłosierdzia Twego
i na miłosierdziu Twoim się kończy.”
                                            (Św. Faustyna)

W   Uroczystość Bożego Ciała na szlaku peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz  relikwii   Św.  Siostry  Faustyny   i   Św.  Jana  Pawła  II  znalazł    się  Klasztor
Sióstr Bernardynek  
w   Kończyskach.  Od   130   lat  istnieje  na  ziemi   zakliczyńskiej.
Jest   klasztorem  kontemplacyjnym, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa,
w   którym  w  zaciszu  klauzury  Siostry  realizują swoje zakonne powołanie, wypraszając potrzebne  łaski   dla   całego   świata,   poprzez modlitwę i całkowite oddanie siebie Bogu.

Wspólnota  Sióstr  wraz z  wiernymi uczęszczającymi  do Kościoła,  przygotowywała się do  peregrynacji  Obrazu  Miłosierdzia i relikwii świętych,   poprzez  Godzinę   Miłosierdzia
w każdy piątek  o  godz. 15.00 – aby moc  Miłosierdzia Bożego stała się źródłem odnowy duchowej.

Obraz   przybył  do  Klasztoru  w  środę   18  czerwca  2014 r.  ok. godz. 17-tej. Ceremonii powitania  przy  klasztornej  bramie  przewodniczył  Ks. Bp Wiesław Lechowicz w asyście
O. Kapelana Sióstr Bernardynek – O. Bonawentury Noska,   delegacji   Sióstr   niosących relikwie św. Faustyny,  delegacji rodzin niosących relikwie  św. Jana Pawła i obraz Jezusa Miłosiernego,  Kapłanów  z  naszej  parafii  i całego  dekanatu oraz licznie zgromadzonych wiernych.

Najważniejszym   punktem   programu peregrynacji była Eucharystia, której przewodniczył
i   homilię    wygłosił     Ks. Biskup Wiesław   Lechowicz.   Myślą   przewodnią homilii   była miłosierna   miłość   Boga   Ojca. Ksiądz Biskup   podkreślił również rolę sióstr zakonnych
i   życia   konsekrowanego  oraz   znaczenie   ich   modlitwy   w  życiu  Kościoła i każdego człowieka,   w   kontekście  przeżycia   czasu nawiedzenia   obrazu  Jezusa Miłosiernego.

Po   Mszy   świętej   nastąpiło ucałowanie relikwii oraz całonocna Adoracja Obrazu Jezusa Miłosiernego   przez   wiernych   w   Kościele   oraz Siostry   w chórze zakonnym i kaplicy.

Wizerunek   Miłosiernego   Pana   Jezusa   w   progach   naszej   świątyni,   poprzez   swą szczególną bliskość, stał się dla nas oknem, przez które jeszcze głębiej mogłyśmy ujrzeć
i doświadczyć miłosierdzia Pana.

 „Miłosierny   Jezu,  pragniemy,   aby   święty  czas nawiedzenia, stał się czasem łaski dla każdej z nas,   abyśmy   trwając przed     Tobą  odnowiły   nasze całkowite oddanie Tobie.. Zawierzamy Ci nasze troski, cierpienia, nadzieje i radości.

Oddajemy   Ci   naszą   przeszłość   i   całe   dziedzictwo   wraz ze   współsiostrami,   które poprzedziły nas do Domu Ojca;  naszą teraźniejszość,  a  w  niej realizację naszego ducha zakonnego i powołania kontemplacyjnego,  a  także naszą przyszłość, ufając, że przyślesz do   naszej   wspólnoty   liczne,   dobre   i   święte   powołania.   Jezu   Miłosierny   prowadź naszą Wspólnotę drogami pokoju, ufności i miłości.

Niech   Twoja   obecność   wśród   nas   wydobywa   to,   co   w   nas najlepsze, a to co jest naszą   słabością   niech    spłonie  w  ogniu   Twego   Miłosierdzia. Dodaj nam sił, abyśmy nigdy nie ustały w drodze do Ciebie.

Jezu Miłosierny, dziękujemy, że zechciałeś przybyć do naszego Klasztoru, że mogłyśmy wspólnie z wiernymi modlić się przed Twoim wizerunkiem. Dziękujemy za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzasz. Niech z Twojego przebitego boku spływa strumień  Twych łask na naszą   Wspólnotę,   wszystkich     otaczających   życzliwością   nasz   Klasztor     oraz dobroczyńców, ofiarodawców i polecających się naszym modlitwom…”

„Jezu Ufamy Tobie”.

Więcej zdjęć w galerii…