Nabożeństwa różańcowe

Rozpoczął się październik – miesiąc Różańca świętego.
Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach
w naszym klasztornym Kościele codziennie o godz.  17.00

Nasza  modlitwa  niech będzie spełnieniem  prośby,  jaką  Maryja  skierowała  do  trojga pastuszków  w  Fatimie mówiąc:  „odmawiajcie  codziennie  różaniec”.  Z  odmawianiem różańca  Matka  Boża  związała  konkretne  obietnice.  Niech staną się one dla każdego z  nas  zachętą  do  tej  wspaniałej  modlitwy.

 • Obiecuję moją specjalną obronę  i  największe  łaski  wszystkim  tym,  którzy będą odmawiać Różaniec.
 • Ktokolwiek  będzie  Mi  służył   przez   odmawianie   Różańca   świętego   otrzyma wyjątkowe łaski.
 • Różaniec   stanie   się   bronią   przeciw   piekłu,   zniszczy,   pomniejszy  grzechy, zwycięży  heretyków.
 • Dusza,  która  poleci  Mi  się  przez  odmawianie  Różańca,  nie  zginie.
 • Ktokolwiek   będzie   odmawiał    Różaniec   i   odda    się   rozmyślaniu  nad  jego świętymi   tajemnicami,   nigdy   nie  będzie  pokonany  przez niepowodzenia. Bóg nie   będzie  go  karał   w   Swojej   sprawiedliwości,   nie   zginie  niespodziewaną śmiercią;  jeżeli  będzie  sprawiedliwym,   wytrwałym  w  łasce  Bożej  i  stanie  się godnym  życia  wiecznego.
 • Ktokolwiek  będzie  miał  prawdziwe  nabożeństwo do  Różańca – nie  umrze  bez Sakramentów  Kościoła.
 • Wierni w odmawianiu  Różańca  będą  mieli  w  życiu  i  przy  śmierci światło Boże i  pełnię  Jego  łaski.
 • Uwolnię  z  czyśćca  tych,  którzy  mieli  nabożeństwo  do  Różańca  świętego.
 • Wierne  dzieci  Różańca  zasłużą  na  wysoki  stopień  chwały  w  niebie.
 • Otrzymacie  wszystko,  o  co  prosicie  przez  odmawianie  Różańca.
 • Wszystkich,   którzy   rozpowszechniają    Różaniec,   będę   wspomagała   w   ich potrzebach.
 • Otrzymałam od Mojego Boskiego  Syna  obietnicę,  że  wszyscy obrońcy Różańca będą  mieli za wstawienników cały  Dwór  Niebieski  w  czasie  życia  i  w  godzinę śmierci.
 • Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 • Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Różaniec to skarb, który trzeba odkryć.

Pierwsze Śluby Zakonne

Oddałaś Jemu duszę i swoje młode serce,
a Jezus po te dary, wyciągnął Boskie ręce.

W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2014 roku w Kościele Sióstr   Bernardynek   w   Zakliczynie   miała   miejsce   uroczystość  Pierwszej  Profesji Zakonnej  Siostry  Klary.

Eucharystii   przewodniczył   O. Tytus  Fułat – Asystent   Federacji   Sióstr  Bernardynek w   Polsce   w   koncelebrze  z  Ks. Jerzym  Jurkiewiczem  –  Proboszczem  Parafii  Św. Małgorzaty   w   Nowym   Sączu,  dotychczasowym   wikariuszem   biskupim  do  spraw zakonnych,   Ks.  Antonim   Bielakiem   –   Ojcem    Duchownym    WSD   w   Tarnowie, Ks.  Kazimierzem  Sławińskim – Ojcem  Duchownym WSD ks. Sercanów w Stadnikach, sprawującym    posługę    sakramentalną    dla    Sióstr    Bernardynek,    Ks. Andrzejem Wołczyńskim – rezydentem  w Klasztorze oraz  O. Bonawenturą  Noskiem – kapelanem Sióstr. W uroczystości uczestniczyli również bracia nowicjusze z miejscowego Klasztoru Ojców Franciszkanów.

Siostra  Klara  złożyła  trzy  śluby  zakonne:  czystości,  ubóstwa  i  posłuszeństwa  oraz przyjęła  czarny welon, jako znak pełnej przynależności do Chrystusa. W dniu Pierwszej Profesji   welon  ozdobiony  był   wiankiem   z   białych   róż   symbolizującym   czystość i niewinność.  Podczas  obrzędu  Siostra  otrzymała  także  Brewiarz,  Regułę  Świętego Franciszka, świecę i krzyż, jako zewnętrzne znaki złożenia ślubów.

W  słowach  homilii  wygłoszonej  przez  O. Asystenta  zawarte  były  cenne  wskazówki dla  S. Klary  na  Jej   dalsze  zakonne  życie,  w   mądrości   serca   i   wierności  łasce, w   którym   dojrzewanie   i   formacja   nigdy   nie   powinny  się  kończyć.   Kaznodzieja nawiązując  do dzisiejszego święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  przypomniał, że  Maryja  była  zwykłym  człowiekiem.   Dopiero  Jej  zaufanie,  posłuszeństwo i pełna zawierzenia   odpowiedź   na   Boży   głos   sprawiły,   że   „będą  Ją  chwalić  wszystkie pokolenia”.   Wspominając  z  czcią  i  wdzięcznością  narodziny  Matki Bożej, stawiając Jej  życie za  wzór – zachęcał  w  szczególny  sposób  do  dziękczynienia  za  ten wielki dar Bożej Miłości.

W   tej   radosnej   i   podniosłej   uroczystości    Siostrze   Klarze   towarzyszyli   księża, współsiostry,   rodzice,   krewni,   przyjaciele  i   zgromadzeni   wierni,   ofiarując   swoją modlitwę,  życząc  wytrwałości  i  błogosławieństwa  na  kolejne  dni  i  etapy  życia   we Wspólnocie  Sióstr  Bernardynek  w  Zakliczynie.

To, co najlepsze, jest wciąż przed nami!
/1 Jana, 3:1, 3-bt/ 

Więcej zdjęć w galerii…

Papież Franciszek do osób zakonnych

„Istotą życia konsekrowanego jest radość pochodząca ze świadomości,
że Bóg nas kocha, nawet w chwilach wielkich trudności.
Tę radość należy podsycać modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego,
sakramentami i życiem wspólnotowym.”

Podczas  spotkania  z  osobami  zakonnymi  w Korei Południowej w sierpniu 2014 roku, Ojciec  Święty  Franciszek  rozważając  rady  ewangeliczne,  którymi   mają  żyć  osoby zakonne,  omówił   znaczenie  poszczególnych  zakonnych  ślubów.

„Doświadczenie Bożego miłosierdzia, karmiące się modlitwą i wspólnotą,
musi kształtować wszystko, czym jesteście, wszystko, co czynicie.
Wasza  czystość, ubóstwo i posłuszeństwo będą radosnym świadectwem  miłości Boga na tyle, na ile będziecie mocno trwali na skale Jego miłosierdzia.
To  jest  skała ..„

„Dojrzałe i wielkoduszne  posłuszeństwo  zakonne  wymaga  przylgnięcia  w modlitwie do   Chrystusa,   który   przyjąwszy   postać  sługi,   nauczył   się  posłuszeństwa   przez to,  co  wycierpiał.  Nie  ma  drogi  na  skróty: Bóg pragnie naszych serc całkowicie, a to oznacza,  że  musimy  coraz bardziej zapomnieć samych siebie i wychodzić z własnych ograniczeń”.

„Zakonna  czystość   wypływa   z    doświadczenia   Bożego    miłosierdzia.   Czystość wyraża  wyłączne  poświęcenie  się  miłości  Boga,  który  jest  skałą  naszych  serc (…) Pokusy  w   tej  dziedzinie   wymagają   złożenia  pokornej  ufności  w  Bogu,  czujności, wytrwałości  i  otwarcia  serca   na   mądrego   brata   czy   mądrą  siostrę,  których  Pan stawia  na  naszej  drodze”.

„Ślub  ubóstwa, w doświadczeniu Bożego miłosierdzia (…) jest  skarbem.  Odkrywamy go   właśnie   w   sytuacji   niedostatku,   potrzeby    przebaczenia   i   uzdrowienia,   gdy Chrystus   ubogaca   nas   swoim   ubóstwem.”

Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych Siostry Teresy

Tajemnica powołania leży w sercu Boga…
/Kardynał Stefan Wyszyński/ 

24  sierpnia  2014  roku,  w   Kościele  p.w.  Najświętszego   Serca  Pana  Jezusa   przy Klasztorze   Sióstr   Bernardynek  w   Zakliczynie,   wspólnota   Sióstr,  rodzina    Siostry Jubilatki,   przybyli   wierni  i  goście,   zgromadzili   się   wokół   ołtarza   Chrystusa,   by dziękować  Panu  Bogu  za   dar  25 lat  życia  zakonnego  S. Teresy – Anety Zebzdy.

Siostra  Teresa   pochodzi  z   Wielkopolski,  z  okolic  Konina.  Śluby  zakonne złożyła   przed  25   laty  w  zakliczyńskiej  wspólnocie, idąc  w  ślady  swej   Cioci S. Małgorzaty, którą często w  okresie  wakacyjnym  odwiedzała  w   klasztorze  w  Zakliczynie.  I  choć miała  początkowo inne  życiowe   plany  (chciała  być  pielęgniarką),  to  tutaj   właśnie, pomagając  siostrom  w   pracy,  podziwiając   uroki   górskiego   krajobrazu  –  w  głębi swojego  serca pielęgnowała rodzące  się   powołanie.   Przez  minione  lata,  S. Teresa pełniła   we   Wspólnocie   różne   obowiązki,   aktualnie    jest    furtianką    oraz    jedną z organistek.

Mszy   Świętej   Jubileuszowej    przewodniczył    O.Tytus   Fułat –  Asystent   Federacji Sióstr    Bernardynek    w    Polsce    w    koncelebrze  z   Ks.   Kanonikiem    Andrzejem Wołczyńskim   rezydentem     przy     klasztorze     oraz    O.  Bonawenturą   Noskiem  – Kapelanem   Sióstr   Bernardynek.   W   uroczystości  nie  mógł   niestety   uczestniczyć brat  Damian – bliźniak S. Teresy – franciszkanin.

O.  Asystent   w    wygłoszonej    homilii  podkreślił,  że  każdy  człowiek  powołany  jest do świętości.  Wskazał  na  jeden najważniejszy cel, do którego prowadzić mogą różne drogi. Pięknie  przedstawił  istotne  elementy   życia   konsekrowanego,   poświęconego Bogu.  Akcentując  jego znaczenie i  wartość, zachęcał  do  modlitwy o nowe powołania zakonne.

Siostrze  Jubilatce  życzył  Błogosławieństwa  Bożego  na  dalsze lata zakonnej posługi, aby   realizując   zasady   życia   konsekrowanego,  trwała   na   modlitwie   w   cichości, z poddaniem się woli Bożej, by owoc  klauzury,  pokornego  serca  i  miłości,  a  czasem też  trudów i  cierpienia  trwał  wiecznie.

W  czasie Mszy Św. Siostra Jubilatka  odnowiła  śluby  zakonne,  zawierzając Jezusowi kolejne lata swojego życia w klasztorze.

Siostry Bernardynki, zgromadzeni   wierni,   rodzina   oraz   zaproszeni  goście, poprzez swoje  uczestnictwo  w  Mszy  Świętej  i  modlitwę  wyrazili  radość  i wdzięczność Bogu za dar  powołania Siostry Teresy.  Uczestnicy  uroczystości,  po zakończonej  Mszy Św. skierowali  do  Jubilatki   wiele   ciepłych   słów,  życzeń,  pięknych  kwiatów.  W imieniu lokalnej  społeczności   życzenia   i   gratulacje   złożyła   Pani  Teresa  Piekarz – Sołtys Kończysk.  Z   pobliskiego   Klasztoru   Ojców   Franciszkanów   przybyli  z   życzeniami bracia  nowicjusze  wraz z Ojcem Gerardem.  Biskup  Ordynariusz  diecezji  tarnowskiej Andrzej Jeż przesłał list  z  błogosławieństwem  dla  Siostry  Jubilatki.

List Ks. Biskupa

Dziękujmy Panu Bogu i wychwalajmy Go za dar powołania zakonnego
Siostry Teresy 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku
teraz i zawsze 
i na wieki wieków Amen.

Więcej zdjęć w galerii …

„Rekolekcje w drodze…”

„Miłość na śmierć nie umiera”

XXXII PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ
17-25 sierpnia 2014 roku

Tegoroczna   Pielgrzymka   pod   hasłem   „Miłość   na   śmierć   nie   umiera”,  tradycyjnie rozpoczęła  się  uroczystą  Eucharystią  sprawowaną  na Placu Katedralnym w Tarnowie.

Łączmy   się   duchowo   z   pielgrzymami   podczas   tych   9  dni  „rekolekcji  w  drodze”. Niech  Pan  Ich  prowadzi  i  umacnia,  by  radość spotkania z Matką, stałą się dla każdego oznaką  czegoś, co  nie  zawsze jest  widoczne  dla  oczu, a  dokonuje się  w  głębi serca.

Chcę Ci wszystko ofiarować, wiernym Twoim uczniem być.
Wszystkich kochać Twą miłością, Panie – proszę – dodaj sił.

Wniebowzięcie NMP

„Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie”

Wniebowzięcie  Najświętszej  Maryi  Panny   to  najważniejsza  z  uroczystości  Maryjnych w  kalendarzu  liturgicznym.   Święto  przypada  zawsze  15 sierpnia i  jest zwieńczeniem chwały,  jaką  oddajemy  Maryi.

Nawiązując  do  jednej  z chwalebnych tajemnic różańca, ukazuje nam prawdę o ostatnich chwilach  z  życia  Maryi –  Matki  Jezusa.

Wniebowzięcie NMP nazywane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Według zwyczaju, w   tym  dniu  przynosi  się  do  kościoła  kwiaty  i  zioła,  aby  je  poświęcić,  by  przynosiły szczęście  i  urodzaje  na  roli.

„Każdy kwiatek woła – weź mnie dzisiaj do kościoła”

Powołanie – moc, która przyciąga… ale nie przymusza…

Jezu Miłosierny, Dobry Pasterzu,
przyjmij dzisiaj nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie
za dwa nowe powołania zakonne
do Wspólnoty Sióstr Bernardynek w Zakliczynie.

Wspomagaj   nasze   Postulantki – Marię  i  Martę.  Umacniaj  w  Nich  wiarę  i  wytrwałość
w  postanowieniach  i  przygotowaniu  do  życia konsekrowanego. Otaczaj opieką, udzielaj gotowości do naśladowania Ciebie. Dodaj  powołanym dziewczynom sił, aby opuszczając wszystko,  wybrały jedynie Ciebie, który jesteś Miłością.

Nasza  Wspólnota  Sióstr  Bernardynek  dziękuje  dzisiaj  za  wysłuchane  prośby, modląc się  z  wdzięcznością  i  pokorą   słowami   Św. Jana   Pawła  II :  (…)  przebacz    wahania i  niewierności  tym,  których  powołałeś.  Spraw,  niech   dają   przykład   życia  prawdziwie ewangelicznego.    Wysłuchaj,    o    Chryste,   naszych    podziękowań    i    próśb    przez wstawiennictwo    Najświętszej    Maryi   Dziewicy,   Twojej   Matki   i   Królowej   Apostołów. Niechaj   Ta,   która  uwierzyła  i  wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie,  stając  się przyczyną   naszej   radości,   towarzyszy   swoją   obecnością  i  swoim  przykładem tym, których   powołujesz   do  wyłącznej   służby   dla   Twojego   Królestwa.   Amen. 

Jedną z dróg do nieba jest życie poświęcone Bogu

Święto Matki Bożej Anielskiej

2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest święto Matki Bożej Anielskiej – patronki Porcjunkuli. W tym dniu przypada uroczystość odpustowa
w Klasztorze pw Matki Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów w Zakliczynie.

Porcjunkula  z  łac. oznacza   małą  cząsteczkę,  skrawek  gruntu.  Nazwa  odnosi  się  do kapliczki pw  Matki   Bożej   Anielskiej,  będącej  dzisiaj  najmniejszym sanktuarium świata, którą  Św.  Franciszek  w  XIII  wieku  otrzymał  w  darze  od   benedyktynów  i   odbudował własnymi rękami. Znajduje się u stóp Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Po śmierci stała się miejscem jego kultu.

Św. Franciszek z Asyżu  gorąco  prosił  Pana  Boga  o  łaskę  zbawienia wszystkich ludzi. Pewnej  nocy  objawili  mu się  Jezus i  Maryja  w  otoczeniu  Aniołów,  dając  obietnicę, że kto  z  wiernych  chrześcijan  nawiedzi  kapliczkę  Porcjunkuli pw Matki Bożej Anielskiej od zachodu  słońca  1  sierpnia  do  zachodu  słońca  2  sierpnia  -   Uroczystość Matki Bożej Anielskiej,  ten dostąpi  łaski  odpustu zupełnego, tj. odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy,  pod  warunkiem,  że  wcześniej  szczerze się  z  nich  wyspowiada,  otrzymując ważne sakramentalne  rozgrzeszenie.  Ponieważ  trudno  było  wiernym z  odległych stron świata  dotrzeć  do  kapliczki,  Kościół  zatwierdził, że Odpustu Porcjunkuli mogą dostąpić wszyscy,  którzy  we   wskazanym   czasie   nawiedzą   dowolny   kościół  franciszkański,  przy  którym  pełnią  posługę  duchową  zakonnicy  franciszkańscy.

Papież   Paweł   VI    rozciągnął   przywilej   uzyskania   odpustu   zupełnego   najpierw  na franciszkanów,  później  benedyktynów i  na cały Kościół.  Każdy,  kto  2 sierpnia nawiedzi kościół,  spełniając  zwykłe  warunki   konieczne  do   uzyskania  odpustu,  zyskuje  odpust zupełny  Porcjunkuli.

Skorzystajmy więc z tej niezgłębionej „skarbnicy Bożego Miłosierdzia”,
by uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i Św. Franciszka
odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.