Author's posts

Sty 21

Pełnia czasu

3 Niedziela Zwykła, Rok B PEŁNIA CZASU Nawrócenie jest procesem trwającym całe życie. Jeżeli rozważamy słowo Boże, powoli zmienia się nasze patrzenie na siebie, Boga, otaczający świat. Bóg ofiaruje nam swoje oczy i serce: łagodne, miłosierne, czułe, otwarte na bliźniego. Grzech staje się rzeczywistością, której unikamy i – jak mieszkańcy Niniwy – odwracamy się od …

Czytaj więcej »

Sty 16

Remont Kościoła…modlimy się, dziękujemy i prosimy…

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Św. Jan Paweł II

Czytaj więcej »

Sty 14

Powołani do świętości

2 Niedziela Zwykła, Rok B POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI   Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Mamy wspólny cel, lecz prowadzą do niego różne drogi. Wynika to z różnorodności zadań, jakie powierzył nam Bóg. Powołani są nie tylko księża, czy osoby konsekrowane. Powołany jest każdy człowiek. Niektórzy pełnią funkcje, którym towarzyszy sława, rozgłos, uznanie otoczenia, inni wykonują …

Czytaj więcej »

Sty 07

Ojcowskie upodobanie

Chrzest Pański, Rok B OJCOWSKIE UPODOBANIE   Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają. Jest zawsze blisko, nawet gdy tej obecności nie odczuwamy. Niestety  bywa  tak,  że  jesteśmy  bardziej  zainteresowani  sprawami  tego  świata – tym, co nie nasyca serca, ale wręcz oddala od Boga. Słowa Izajasza są pełne nadziei. Jeżeli bezbożny i nieprawy zawróci …

Czytaj więcej »

Gru 31

Niezachwiana wiara

Niedziela Świętej Rodziny, Rok B NIEZACHWIANA WIARA Abraham uwierzył Bożej obietnicy stając się ojcem nie tylko Izaaka. Przez wiarę zrodził nas Bogu i własnym przykładem pokazał, że warto całą ufność złożyć w Panu i oczekiwać spełnienia obietnic, nawet jeśli dotyczą rzeczy niemożliwych (I czytanie). Wszystko dokonuje się w czasie wyznaczonym przez Boga. Abraham miał sto …

Czytaj więcej »

Gru 25

Narodzenie Pańskie

NARODZENIE PAŃSKIE Okres Adwentu dobiegł końca. Ciemności zostają rozproszone i oczom świata ukazuje się Światłość. Rodzi się w nędznej szopie, ubogi, bezbronny. Nie przychodzi do wybranej grupy, ale do wszystkich, poczynając od ostatnich – ubogich pasterzy. Wszechmocny, nieograniczony Bóg, przyjmuje granice ludzkiego ciała. Wcielenie Syna Bożego pozostaje tajemnicą. Zgłębiając ją radujmy się i uwielbiajmy Boga! …

Czytaj więcej »

Gru 23

Zaproszenie do wspólnej modlitwy…

Z wielką radością, serdecznie zapraszamy na Pasterkę do naszego odnowionego Kościoła. Pasterka będzie odprawiona w intencjach wszystkich proszących Siostry Bernardynki o modlitwę, a także w intencji Darczyńców i Ofiarodawców, szczególnie tych, którzy wspierają prowadzone prace remontowe.    

Gru 23

Blaski i cienie

4 Niedziela Adwentu, Rok B BLASKI I CIENIE Anioł Gabriel oznajmia Maryi, że została wybrana na matkę Syna Bożego. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Raduj się Maryjo, bo Bóg wybrał Ciebie spośród wszystkich niewiast na ziemi, abyś stała się mieszkaniem dla Jego Syna; nosiła Go pod sercem, wydała na świat i razem z …

Czytaj więcej »

Gru 16

Odkryć swoją tożsamość

3 Niedziela Adwentu, Rok B ODKRYĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ Misją proroka Izajasza było głoszenie mieszkańcom Jerozolimy nowiny o wyzwoleniu z wszelkich form ucisku. Oczekiwał Bożej interwencji i radował się nadzieją zbawienia (I czytanie). Święty Paweł również zachęca do radowania się, dziękowania w każdym położeniu oraz daje wskazówki, jak postępować, czekając na powtórne przyjście Chrystusa (II czytanie). …

Czytaj więcej »

Gru 09

Prostujmy ścieżki

2 Niedziela Adwentu, Rok B PROSTUJMY ŚCIEŻKI Słowo Boże zachęca, byśmy przygotowali drogę Panu. Czas adwentu sprzyja refleksji nad przemijaniem, ponieważ nie tylko przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego, lecz przypomina o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Chrystusa. Św. Piotr zachęca do nawracania się, do trwania w „świętym postępowaniu i pobożności”. Przyjęcie takiej postawy ma …

Czytaj więcej »