Category: Bez kategorii

Kwi 21

Wszyscy jesteśmy pasterzami

4 Niedziela Wielkanocna, Rok B WSZYSCY JESTEŚMY PASTERZAMI Różnica  między  pasterzem  a  najemnikiem  polega  na  tym,  że  pasterz chroni owce narażając własne życie, a najemnik w obliczu zagrożenia porzuca stado i ratuje siebie. Jezus jest Dobrym Pasterzem, który oddał życie za owce, by otworzyć dla nich podwoje „Niebieskiej Owczarni”. Zachęca, byśmy Go naśladowali i pomagali …

Czytaj więcej »

Kwi 15

Przyznajmy się do słabości

3 Niedziela Wielkanocna, Rok B PRZYZNAJMY SIĘ DO SŁABOŚCI Zmartwychwstały ukazuje się uczniom i spożywa z nimi posiłek. Wyjaśnia znaczenie słów, które wypowiadał przed Męką, gdy nauczał: „Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma” (Ewangelia). Pan Bóg działa w świecie na różne sposoby. Jego pedagogia nie zawsze jest zrozumiała. Jest w tym jakiś cel, ukryty …

Czytaj więcej »

Kwi 08

Wątpliwości i Miłosierdzie

2 Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego, Rok B WĄTPLIWOŚCI I MIŁOSIERDZIE Tomasz nie uwierzył świadectwu uczniów o zmartwychwstaniu Pana, dlatego uzyskał przydomek „niewierny”.  Ostatecznie oddał życie dla Chrystusa ponosząc śmierć męczeńską i odbiera chwałę wśród świętych. Apostoł nie tyle okazał się niewierny, co raczej wątpiący.  W jego osobie może odnaleźć się każdy z nas. Trudne …

Czytaj więcej »

Kwi 02

Zmartwychwstały mieszka w „Galilei”

Zmartwychwstanie Pańskie ZMARTWYCHWSTAŁY MIESZKA W „GALILEI” „Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno”, Maria Magdalena nie znalazła w grobie Pana. Piotr i Jan udali się do grobu z pośpiechem i zastali wszystko tak, jak im opowiedziała niewiasta. Ujrzeli i uwierzyli. Zanim tak się stało, weszli do grobu, do wnętrza i doświadczyli jego pustki zmysłami. Nie było …

Czytaj więcej »

Kwi 01

Chrystus Zmartwychwstał!

Alleluja! Uwielbiając Boga w tajemnicy Zmartwychwstania Jego Syna, życzymy osobistego spotkania z Chrystusem na drogach życia,  które  daje  pokój,  radość,  odwagę  i  siłę  do  dawania  świadectwa,  że  On  żyje  i  działa w świecie! Niech Pan obdarzy swoją łaską, byśmy pragnęli głębokiej przemiany serca, dawali siebie braciom i ponad wszystko cenili dar Jego obecności i serdecznej …

Czytaj więcej »

Mar 29

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne – upamiętnienie Męki, Śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstania Chrystusa.   WIELKI CZWARTEK –  USTANOWIENIE EUCHARYSTII Wielki czwartek obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii.  Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja Pana Jezusa. WIELKI PIĄTEK – UKRZYŻOWANIE Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest …

Czytaj więcej »

Mar 28

Niedziela Palmowa – Konkurs Palm Wielkanocnych

,,Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, Władcą nam!”   Niedziela Palmowa jest świętem obchodzonym tydzień przed Wielkanocą, na cześć wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wprowadza nas w Wielki Tydzień, w czas wydarzeń z ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa, przeżywania Jego Męki i Śmierci, by ostatecznie ukazać triumf Chrystusa. W tym dniu, przynosimy do kościoła palmy wielkanocne, które …

Czytaj więcej »

Mar 25

Jerozolima, Getsemani, Zmartwychwstanie

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej JEROZOLIMA, GETSEMANI, ZMARTWYCHWSTANIE Trzy lata Jezus nauczał, uzdrawiał, rozmnażał chleb, karmiąc niezliczone rzesze ludzi; wyrzucał złe duchy, wskrzeszał umarłych. Trzy lata budował relacje z uczniami. Tymczasem jeden okazał się zdrajcą, drugi się zaparł, a pozostali (poza Janem), opuścili Mistrza i uciekli. Jezus stanął wobec oprawców samotny. Jedynym wspomożycielem i oparciem …

Czytaj więcej »

Mar 18

Przykazania drogą do wolności

5 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B PRZYKAZANIA DROGĄ DO WOLNOŚCI   Godziną Jezusa, w której zostanie uwielbiony jest godzina Jego śmierci. Jezus porównuje siebie do ziarna pszenicy, które musi obumrzeć, by mogło przynieść obfity plon. Dzieło odkupienia zostało zaplanowane przez Ojca i Syn Człowieczy uczynił wszystko, by ono się dokonało. Bóg ma plan również i …

Czytaj więcej »

Mar 15

Nasz Kościół pięknieje

Z głębi naszych serc dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo w trakcie prowadzonych prac remontowych. Wiele  z nich,  z  Bożą pomocą, udało się już wykonać, ale też wiele jeszcze przed nami … Poniżej kilka zdjęć części OŁTARZA po  renowacji. Oczekujemy na kolejne elementy, ufając, że w niedługim czasie będzie prezentował się w całej okazałości,  na chwałę …

Czytaj więcej »