Grudzień 2017 archive

Gru 31

Niezachwiana wiara

Niedziela Świętej Rodziny, Rok B NIEZACHWIANA WIARA Abraham uwierzył Bożej obietnicy stając się ojcem nie tylko Izaaka. Przez wiarę zrodził nas Bogu i własnym przykładem pokazał, że warto całą ufność złożyć w Panu i oczekiwać spełnienia obietnic, nawet jeśli dotyczą rzeczy niemożliwych (I czytanie).

Czytaj więcej »

Gru 25

Narodzenie Pańskie

NARODZENIE PAŃSKIE Okres Adwentu dobiegł końca. Ciemności zostają rozproszone i oczom świata ukazuje się Światłość. Rodzi się w nędznej szopie, ubogi, bezbronny. Nie przychodzi do wybranej grupy, ale do wszystkich, poczynając od ostatnich – ubogich pasterzy. Wszechmocny, nieograniczony Bóg, przyjmuje granice ludzkiego ciała.

Czytaj więcej »

Gru 23

Zaproszenie do wspólnej modlitwy…

Z wielką radością, serdecznie zapraszamy na Pasterkę do naszego odnowionego Kościoła. Pasterka będzie odprawiona w intencjach wszystkich proszących Siostry Bernardynki o modlitwę, a także w intencji Darczyńców i Ofiarodawców, szczególnie tych, którzy wspierają prowadzone prace remontowe.

Czytaj więcej »

Gru 23

Blaski i cienie

4 Niedziela Adwentu, Rok B BLASKI I CIENIE Anioł Gabriel oznajmia Maryi, że została wybrana na matkę Syna Bożego. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Raduj się Maryjo, bo Bóg wybrał Ciebie spośród wszystkich niewiast na ziemi, abyś stała się mieszkaniem dla Jego Syna; nosiła Go pod sercem, wydała na świat i razem z …

Czytaj więcej »

Gru 16

Odkryć swoją tożsamość

3 Niedziela Adwentu, Rok B ODKRYĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ Misją proroka Izajasza było głoszenie mieszkańcom Jerozolimy nowiny o wyzwoleniu z wszelkich form ucisku. Oczekiwał Bożej interwencji i radował się nadzieją zbawienia (I czytanie). Święty Paweł również zachęca do radowania się, dziękowania w każdym położeniu oraz daje wskazówki, jak postępować, czekając na powtórne przyjście Chrystusa (II czytanie).

Czytaj więcej »

Gru 09

Prostujmy ścieżki

2 Niedziela Adwentu, Rok B PROSTUJMY ŚCIEŻKI Słowo Boże zachęca, byśmy przygotowali drogę Panu. Czas adwentu sprzyja refleksji nad przemijaniem, ponieważ nie tylko przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego, lecz przypomina o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Chrystusa.

Czytaj więcej »

Gru 08

Godzina Łaski

NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONE ŚWIĘTE I NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI BOŻEJ W Kościele katolickim, 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj więcej »

Gru 03

Przed nami czas adwentu – bądźmy czujni

1 Niedziela Adwentu, Rok B BĄDŹMY CZUJNI Dzisiaj rozpoczynamy Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Tymczasem pierwsze czytanie jest swoistą lamentacją nad losem Izraela, który z jednej strony uznaje swoją niewierność i odstępstwo od Boga, z drugiej, jest przekonany, że Pan błogosławi tym, którzy pokładają w Nim ufność. Lud prosi ustami proroka …

Czytaj więcej »