Marzec 2018 archive

Mar 29

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne – upamiętnienie Męki, Śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstania Chrystusa.   WIELKI CZWARTEK –  USTANOWIENIE EUCHARYSTII Wielki czwartek obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii.  Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja Pana Jezusa. WIELKI PIĄTEK – UKRZYŻOWANIE Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest …

Czytaj więcej »

Mar 28

Niedziela Palmowa – Konkurs Palm Wielkanocnych

,,Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, Władcą nam!”   Niedziela Palmowa jest świętem obchodzonym tydzień przed Wielkanocą, na cześć wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wprowadza nas w Wielki Tydzień, w czas wydarzeń z ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa, przeżywania Jego Męki i Śmierci, by ostatecznie ukazać triumf Chrystusa. W tym dniu, przynosimy do kościoła palmy wielkanocne, które …

Czytaj więcej »

Mar 25

Jerozolima, Getsemani, Zmartwychwstanie

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej JEROZOLIMA, GETSEMANI, ZMARTWYCHWSTANIE Trzy lata Jezus nauczał, uzdrawiał, rozmnażał chleb, karmiąc niezliczone rzesze ludzi; wyrzucał złe duchy, wskrzeszał umarłych. Trzy lata budował relacje z uczniami. Tymczasem jeden okazał się zdrajcą, drugi się zaparł, a pozostali (poza Janem), opuścili Mistrza i uciekli.

Czytaj więcej »

Mar 18

Przykazania drogą do wolności

5 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B PRZYKAZANIA DROGĄ DO WOLNOŚCI   Godziną Jezusa, w której zostanie uwielbiony jest godzina Jego śmierci. Jezus porównuje siebie do ziarna pszenicy, które musi obumrzeć, by mogło przynieść obfity plon. Dzieło odkupienia zostało zaplanowane przez Ojca i Syn Człowieczy uczynił wszystko, by ono się dokonało.

Czytaj więcej »

Mar 14

Niespodziewane ocalenie

4 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B NIESPODZIEWANE OCALENIE Wiara w Syna Bożego wywyższonego na krzyżu dla naszego zbawienia, jest gwarancją życia wiecznego – wiara głęboka, która znajduje odzwierciedlenie w czynach.  Jeżeli wierzę, to naśladuję Jezusa, chcę być blisko Niego; nie obawiam się, że w Jego świetle będą widoczne moje uczynki, ponieważ miłuję i nie mam …

Czytaj więcej »

Mar 03

SMS-y z Nieba

3 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B SMS-Y Z NIEBA Świątynia to miejsce oddawania czci Bogu. W Jerozolimie – za czasów Jezusa – stała się ona miejscem handlu i osiągania zysków. Bankierzy pomnażali pieniądze, sprzedawcy zwierząt zachwalali swoje woły, baranki i gołębie, nie dbając o czystość miejsca. Trudno dziwić się gwałtownej reakcji Jezusa, który „powyrzucał wszystkich …

Czytaj więcej »