9 listopada 2018 archive

Lis 09

Litania do Miłosiernego Serca Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba Boże, zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Synu, Odkupicielu świata Boże, zlituj się … Duchu Święty Boże, zlituj się … Święta Trójco Jedyny Boże, zlituj się … Miłosierne Serce Jezusa – moich przodków, rodziców, braci, sióstr i najbliższych krewnych …

Czytaj więcej »