Lip 04

Rekolekcje III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kończyskach

„Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię,
przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie.”

Przyjdź  Duchu  Święty …,  napełnij  nas  radością ...  prosili  podczas  corocznych  Rekolekcji  Regionalnych Bracia i Siostry ze Wspólnot  III  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:  z Bochni, Grybowa, Kęt, Krakowa, Mogilan, Nowego Targu, Pilicy, Ptaszkowej, Sieprawia, Tarnowa i Zakliczyna.

Rekolekcyjne spotkanie miało miejsce w dniach 29.06 do 1.07.2018 roku, tradycyjnie w murach Klasztoru Sióstr Bernardynek w Kończyskach.

Tematyka  codziennych  spotkań  obejmowała  głęboki  sens  odkrywania  Osoby  i  Darów  Ducha  Świętego w kontekście hasła rekolekcji:

„ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4)”

Każdego dnia,  w pięknej odnowionej świątyni, uczestnicy brali udział w Mszy Świętej, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, śpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a także ku czci Św. Franciszka. Odmawiali Jutrznię, Anioł Pański, Kompletę, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Nabożeństwa czerwcowe.    Dzień kończyli oddając cześć Matce Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego, z zapalonymi lampionami, na klasztornym dziedzińcu.

 

 

 

 

 

 

Przygotowany program rekolekcji obejmował modlitewne spotkania prowadzone przez poszczególne Wspólnoty, a radość wspólnego przebywania, wewnętrznego umocnienia i odnowy, uwieńczona została sobotnim pogodnym wieczorem, połączonym z Nieszporami.

 

Misję towarzyszenia Siostrom i Braciom ze Wspólnot III Zakonu Świeckich w odkrywaniu darów oraz działania Ducha Świętego w ich życiu, sprawowali   Ojcowie z  Klasztoru  OO.  Franciszkanów   w Zakliczynie. W pierwszym dniu Mszy Św. przewodniczył O. Tomasz Michalik, w kolejnym O. Wojciech. Niedzielną Eucharystię przeżywali wspólnie z Siostrami oraz innymi uczestnikami.

 

Wypraszając potrzebne łaski, Bracia i Siostry kierowali swe myśli również ku Bł. Anieli Salawie – patronce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – której wizerunek oraz relikwie wystawione były w świątyni.

 

Zagłębienie się w sens słów „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” sprzyjało mocniejszemu uświadomieniu potrzeby troski o otrzymane dary oraz potrzeby umiejętnego kształtowania życia na ich miarę.  

Chwile  rekolekcyjnego  zamyślenia,  to  bardzo  potrzebny w życiu każdego człowieka czas umacniania wiary i własnej tożsamości chrześcijańskiej.

Odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów, dało uczestnikom szansę  głębszego zrozumienia wagi osobistego wyboru Chrystusa i ściślejszego zjednoczenia się z Nim.

Siostry Bernardynki, bardzo dziękują za wierną obecność, wspólną modlitwę i niezmienną życzliwość wszystkim uczestnikom – członkom Wspólnot III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.
Bóg Zapłać!