Lip 21

Pasterz się troszczy

16 Niedziela Zwykła, Rok B

PASTERZ SIĘ TROSZCZY

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak bardzo Jezus troszczy się o każdego człowieka. Apostołom zapewnia czas odpoczynku, a widząc tłum bez pasterza – osoby, której zależy na bezpieczeństwie „owiec”, na dobru bliźniego, jak na swoim własnym – lituje się i zaczyna nauczać.

Żyjemy między ludźmi, a jednak zdarza się, że dotyka nas samotność. Niezwykle cenna jest obecność kogoś bliskiego, kto stanie się towarzyszem w dniach niedoli.

Bóg każdemu z nas powierzył rolę pasterską: wobec żony, męża, dzieci, współbraci. Pasterz to niekoniecznie osoba sprawująca władzę, lecz troszcząca się o dobro ludzi, których Bóg stawia na jej drodze.

„Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska” (I czytanie). Ustami proroka Jeremiasza Bóg przestrzega pasterzy, którzy sprowadzają innych na złe ścieżki. Zapewnia, że sam zatroszczy się o swój naród. Zapowiada też nadejście króla – Odrośli sprawiedliwej, którą jest Boży Syn. To Jezus jest tym, który jednoczy i obdarza pokojem; przez krzyż pojednał nas z Ojcem, „w sobie zadawszy śmierć wrogości” (II czytanie).

Fundamentalnym prawem jest prawo miłości. Kochając, czyli dając siebie, jesteśmy blisko Ojca. Miłość czyni nasze serce wrażliwym, wyzwala z ciasnych ograniczeń i prowadzi do wolności. Stajemy się bardziej empatyczni i jak Jezus, zaczynamy widzieć człowieka w potrzebie, wczuwać się w jego położenie i tym skuteczniej stawać się darem.

/Opracowanie: s. Ludwika/