Sie 11

Łaska wiary

19 Niedziela Zwykła, Rok B

ŁASKA WIARY

Niełatwo było Żydom uwierzyć w słowa Jezusa: „Jam jest chleb życia. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” Być może wydaje się to dziwne, lecz musimy przyznać, że i nam niekiedy trudno dostrzec wyjątkowość i dobro obecne w człowieku, którego dobrze znamy. Jesteśmy raczej sceptyczni, a nawet podejrzliwi.

Pan Jezus głosił niekiedy trudne do zrozumienia prawdy, które wymagały od Niego – jako od człowieka – odwagi.  Nauczał,  że  wiara  jest  łaską  od  Boga: „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec.” Czy zależy nam na łasce wiary i poznaniu Ojca?

Jezus jest „chlebem żywym”, który daje życie wieczne. Mocą tego pokarmu możemy godnie i pięknie pielgrzymować przez życie.

Eliasz, po spożyciu posiłku, który przyniósł mu anioł, „szedł czterdzieści dni  i  czterdzieści  nocy”  (I czytanie).  My otrzymujemy zdecydowanie więcej. Chrystus daje nam swoje Ciało i Krew, byśmy stawali się mocni.

Święty Paweł zachęca: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni” (II czytanie). O własnych siłach tego nie potrafimy; nie uczynimy nic dobrego. Przyjmując Ciało Pańskie, rodzimy się do życia; powoli ulega przemianie nasz system wartości: zaczynamy widzieć Jezusa, a w Nim Ojca i zupełnie inaczej postrzegamy rzeczywistość.

Pan powiedział: „Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”. Prośmy o mocną wiarę, bo patrząc na świat jej oczami, zauważamy całe piękno stworzenia i postępujemy drogą miłości, stając się naśladowcami Boga.

/Opracowanie: s. Ludwika/