Sie 14

Módl się za nami, o Wniebowzięta…

MÓDL SIĘ ZA NAMI, O WNIEBOWZIĘTA…

 

Maryja jest Oblubienicą i przybytkiem Ducha Świętego, czyli Jego mieszkaniem. Od chwili przyjścia na świat była napełniona Świętą Obecnością. Wypadało, by Bóg, który uwolnił Maryję od zmazy grzechu pierworodnego, uchronił od zepsucia również  Jej  ciało.  Maryja  z  ciałem  i  duszą  została  wzięta  do  nieba  i stamtąd – jako Pośredniczka wszelkich łask – uprasza nam u swego Syna niebieskie dary.

Zaśnięcie Maryi nie jest zapadnięciem w sen śmierci. To spełnienie tęsknoty; wielkie przebudzenie do wiecznego przebywania z umiłowanym Synem.

Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, naucz nas miłować Twego Syna i braci czystym sercem, by chwila naszej śmierci, była wielkim przebudzeniem do nowego życia, gdzie Ty razem z Nim królujesz na wieki wieków. Amen.