Sie 25

Porozumienie serc

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Rok B

POROZUMIENIE SERC

 

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Kościół zaprasza nas na wesele do Kany Galilejskiej. Jesteśmy tam świadkami nie tylko cudu przemiany wody w wino, lecz tajemnicy niezwykłego porozumienia dwóch kochających się serc – Matki i Syna.

Maryja dostrzega troskę gospodarzy wesela: brak wina, który prawdopodobnie byłby odebrany przez gości jako nietakt i zwraca się do Jezusa słowami: „Nie mają już wina.” Odpowiedź Pana: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto”, nie wskazuje na mający niebawem nastąpić cud. A jednak…

Wiara Maryi była niezachwiana. Nie prosiła, nie błagała, lecz wypowiedziała na głos ludzką troskę i była pewna, że Jezus tej trosce zaradzi. Mimo niedopowiedzeń Matka i Syn rozumieją się doskonale.

Święty Maksymilian Maria Kolbe mówił, że Maryja jest najpewniejszą drogą do Jezusa, której On – Boży Syn niczego nie odmówi. Księga Przysłów poucza o mądrości, którą Bóg stworzył „od początku” jako „arcydzieło”. Maryja jest stolicą mądrości. Kto chwyci Ją za rękę, nie zawiedzie się, pójdzie drogą mądrości, „znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana”.

Dzięki „fiat” Maryi (niech mi się stanie według twego słowa), które utorowało drogę Jezusowi, otrzymaliśmy przybrane synostwo, możemy Wszechmocnego nazywać Ojcem i cieszyć się prawdziwą wolnością.

/Opracowanie: s. Ludwika/