Wrz 09

Wiara najwyższym bogactwem

23 Niedziela Zwykła, Rok B

WIARA NAJWYŻSZYM BOGACTWEM

Ewangelie opisują wiele uzdrowień, które świadczą o wielkiej wrażliwości Boga na ludzką biedę. Na dzisiejszą ucztę przy stole słowa Bożego, Kościół przygotował fragment mówiący o uzdrowieniu głuchoniemego. Pan Jezus wziął go „na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka.”

Choroby duszy i ciała są różne. Do niektórych przyczynia się środowisko, w którym żyjemy, otaczający ludzie. Uzdrowienie wymaga niekiedy odsunięcia, odejścia na bok, powiedzenia „nie” wszystkiemu, co niszczy, odbiera wolność, rodzi negatywne emocje, zachęca do czynów moralnie złych, itd. Być może dlatego Jezus z głuchoniemym, oddalają się od ludzi. Pan wykonuje gesty, które wskazują, że każdy z nas potrzebuje bliskości i zdrowego dotyku, ale również „dotknięcia” nadprzyrodzoności zmysłami.

Izajasz mówi o Bogu, który uzdrawia (I czytanie). Prorok zachęca do porzucenia lęku i przyjęcia postawy oczekiwania na przyjście Pana, który upodobał sobie w ubogich, chorych, doświadczanych przez życie.

Jakże często ludzie ubodzy zawstydzają nas swoją gotowością do dzielenia się tym, co posiadają; zaskakują otwartością, życzliwością, dobrocią. Taka postawa wynika z wiary (por. II czytanie). Prawdziwa wiara „nie ma względu na osoby”. W oczach Boga bogaty czy ubogi jest równie wartościowy. To nie dobra materialne przynoszą bogactwo, a wraz z nim szczęście. Prawdziwym bogactwem jest wiara i zaliczenie w poczet dziedziców Królestwa.

/Opracowanie: s. Ludwika/