Lis 08

Listopadowa modlitwa za zmarłych …

W klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek
codziennie o godzinie 17-tej
odprawiane jest Nabożeństwo Różańcowe w intencji zmarłych    

  

Przez  cały  miesiąc  listopad  do modlitwy różańcowej włączamy polecane w wypominkach imiona naszych bliskich zmarłych.  W każdy piątek w Ich intencji odprawiana jest Droga Krzyżowa oraz koronka do Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa za zmarłych  jest  świadectwem  naszej  wiary  w  życie wieczne  i  najlepszą pomocą dla dusz będących w  czyśćcu.  Jest  też wyrazem  miłości  i  nadziei  na  przyszłe  spotkanie w Domu Ojca. 

„Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę
w obietnicy przyszłej nieśmiertelności.
Albowiem życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy…”
/Prefacja za zmarłych/