Lis 03

Jedyny Bóg

31 Niedziela Zwykła, Rok B

JEDYNY BÓG

„Które   jest  pierwsze  ze  wszystkich  przykazań?”  Prawdopodobnie  znamy  odpowiedź  na  pytanie  uczonego  w Piśmie – chodzi o przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jezus, swoje pouczenie rozpoczyna od słowa „słuchaj…”.

Pismo święte jest „piersią Chrystusa”, gdzie możemy złożyć  głowę, posłuchać bicia Najświętszego Serca oraz oczyma duszy zobaczyć Mistrza, który naucza, uzdrawia, by od Niego uczyć się życia. Niestety  zagłuszamy głos Boga w naszym wnętrzu. Wielość spraw i obowiązków, natarczywość reklam i pośpiech, pochłaniają naszą uwagę, nie pozostawiając czasu na życie duchowe. Tym, co jeszcze utrudnia przyswajanie słowa Bożego, czerpanie z jego bogactwa, jest osłuchanie  się  z  pewnymi  perykopami  ewangelicznymi.  Niektóre  z nich znamy na tyle dobrze, iż wydaje się, że nic nowego nie usłyszymy. Lecz słowo Boże jest żywe i zawsze aktualne…

Istnieje ścisła zależność między słuchaniem Boga, a słuchaniem człowieka. Jeżeli słuchamy Pana, potrafimy też usłyszeć bliźniego. Dzisiaj każdy ma wolę mówienia, ze słuchaniem jest zdecydowanie gorzej.

Jezus pochwalił uczonego w Piśmie za dobre rozumienie największego przykazania. To rozumienie wynikało ze szczerej woli poznania Prawdy. Duch Święty pomaga nam otwierać się na Bożą mądrość. Poddając się Jego prowadzeniu, otwierając „uszy serca”, odkrywamy Boga w każdej dziedzinie życia. Nowy dzień, godzina, minuta, sekunda, jest wielkim darem Jego miłosierdzia.

„Słuchaj Izraelu (Tomku, Magdo, Aniu…), Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny.”

Módlmy się, byśmy prawdę o jedynym Bogu przyjęli nie tylko rozumem, lecz przede wszystkim sercem, które rozmiłuje się w Panu i piękną miłością obdaruje bliźniego.

/Opracowanie: s. Ludwika/