Lis 11

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

O, Panie, który jesteś w niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.

O, Boże, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj!
By stał się twierdzą nowej siły,
Nasz dom, nasz dom.

11 listopada 2018 roku,  w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości, gromadząc się na modlitwie w intencji Ojczyzny, wyrażamy wdzięczność Bogu za wolną Polskę i prosimy o pokój i sprawiedliwość.

W tym dniu, Kościół w liturgii mówi o Ojczyźnie, jaką jest Królestwo Boże w sercu każdego człowieka, żyjącego według chrześcijańskich zasad. Odpowiedzialność za ten dar Bożego Królestwa spoczywa na wszystkich wierzących,  również w wymiarze  miłości Ojczyzny i patriotyzmu dzisiejszych czasów.

Módlmy się, abyśmy zawsze potrafili zachować godność szlachetnego człowieka i wzajemny szacunek wobec siebie.

 

  Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.

Wisława Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej /fragment/