Lis 17

Czasy ostateczne

33 Niedziela Zwykła, Rok B

CZASY OSTATECZNE

Temat końca świata budzi wiele emocji, zwłaszcza data jego nadejścia. Jezus mówi jasno: „o dniu owym lub godzinie nikt  nie  wie,  tylko  Ojciec”. 

 Snucie  domysłów  i  zajmowanie  się  przepowiedniami  jest  stratą  czasu  i obrażaniem Boga. Wszystko, co istotne i godne wiary znajdziemy w Piśmie świętym. Naszym zadaniem jest: czytać znaki i przygotować się do tej chwili.

Księga proroka Daniela poucza, że „w owych czasach wystąpi Michał, wielki książę i nastąpi okres ucisku”. Czasy ostateczne trwają od ponad dwóch tysięcy lat. Zauważamy prześladowanie chrześcijan niemal na całym świecie, zwłaszcza w krajach muzułmańskich. Lata biegną nieubłaganie i trzeba dobrze wykorzystać każdą chwilę, ponieważ tylko „mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze”. Mówiąc krótko: nie wszyscy dostąpią chwały zbawionych. Pozostali osiągną co prawda życie wieczne, lecz „ku hańbie, ku wiecznej odrazie” (I czytanie). Będzie to życie w odłączeniu od Boga, w wielkim cierpieniu, które nigdy się skończy.

Pan Jezus zapłacił za nasze grzechy. Jednak my, będąc ludźmi wolnymi, możemy wysłużony dar zbawienia odrzucić. Zadbajmy już dziś o naszą relację z Panem. Przyjaźń z Nim otwiera oczy na prawdę; uzdalnia do zajmowania się istotnymi rzeczami i chroni przed traceniem czasu na błahostki.

/Opracowanie: s. Ludwika/