Gru 01

Wiara daje pewność zbawienia

1 Niedziela Adwentu, Rok C

WIARA DAJE PEWNOŚĆ ZBAWIENIA

Pierwsza niedziela Adwentu otwiera nowy rok liturgiczny. Wraz z nim otrzymujemy kolejną szansę na rozpoczęcie na nowo od Chrystusa. Jakże wielki i miłosierny jest Pan Bóg!

Jezus pierwszy raz przyszedł na ziemię jako niemowlę. Drugi raz Syn Człowieczy przyjdzie odbyć sąd na światem. Powtórnemu przyjściu będą towarzyszyć znaki, które wywołają „trwogę narodów”. A Jezus mówi: „nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Głowę podnosi człowiek pewny siebie lub pyszny. W tym przypadku nie chodzi o pychę, lecz o pewność zbawienia, jaką daje nasza wiara. Dlatego mamy umacniać ducha poprzez rozważanie słowa Bożego, modlitwę, uczynki miłosierdzia.

Prorok Jeremiasz zapowiada spełnienie obietnicy Boga o nadejściu Sprawiedliwego, który będzie potomkiem Dawida. Dzięki Niemu dostąpimy zbawienia. Jesteśmy szczęśliwcami, ponieważ wiemy, że Mesjasz już przyszedł. Za kilkanaście dni będziemy obchodzić pamiątkę Jego Wcielenia.

Teraz oczekujemy powtórnego przyjścia Chrystusa. Święty Paweł poucza, że nadejdzie On wraz ze wszystkimi świętymi. Stąd zachęta: „stawajcie się coraz doskonalszymi”. Niech nasze serca  będą  „nienaganne  w świętości wobec Boga”. Niełatwe to zadanie, ale „nie od razu Kraków zbudowano”. Zacznijmy od drobnych uczynków miłosierdzia. Bóg widząc nasze starania, umocni nas we wzajemnej miłości. A dla człowieka, który prawdziwie miłuje nie ma rzeczy niemożliwych.

/Opracowanie: s. Ludwika/