Gru 07

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – Godzina Łaski

O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy.

8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Maryja  jest  najdoskonalszym  wzorem  życia  bezgranicznie   oddanego  Bogu.  Jest  naszą  najlepszą  Matką  i Wspomożycielką. Zawsze czeka, by wspólnie z nami się modlić, by przyjmować od nas każdą prośbę, myśl, westchnienie, nasze zwrócenie się sercem ku Bogu.

Dlatego z ufnością przylgnijmy do Niepokalanego Serca naszej Matki i oddajmy Jej swoje życie, trudy codziennych obowiązków, uciekajmy się do Niej, we wszystkich naszych potrzebach i troskach.

W tym dniu zapraszamy do klasztornego kościoła
na Godzinę Łaski – od 12.00-13.00,
którą spędzimy przed Najświętszym Sakramentem.