Gru 15

Radujmy się w Panu!

3 Niedziela Adwentu, Rok C

RADUJMY SIĘ W PANU!

„Cóż mamy czynić?” To pytanie zadawał lud przejęty do głębi nauczaniem Jana Chrzciciela i świadectwem jego życia. Ten wielki prorok z pogranicza Starego i Nowego Testamentu, zachęcał do uczynków miłosierdzia: dzielenia się dobrami materialnymi, uczciwego życia, łagodnego obchodzenia się z bliźnim.

Bóg również dzisiaj daje światu proroków. Nie głoszą oni siebie samych, lecz Jezusa Chrystusa, którego naśladują, stając się światłem świata. Ich pasją jest Ewangelia. Podobnie jak Jan Chrzciciel przygotowują drogę Panu, by docierał do ludzkich serc. Prorok nie czyni wielkich rzeczy, dla których byłby podziwiany. Rozważa   słowo   Boże,   za   wszystko   składa   dziękczynienie   Panu,  ponieważ  dostrzega  Jego  obecność  w każdym wydarzeniu.

Bóg jest między nami. To wystarczający powód do radości! Trzecia niedziela Adwentu, z łacińskiego nazywana Gaudete, czyli niedziela radości, zachęca do radosnych okrzyków, do weselenia się z całego serca (I czytanie), ponieważ Bóg swoich wybranych uwalnia od lęku i chroni od nieprzyjaciół. „Nie lękaj się Syjonie! Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie.”

Również święty Paweł zaprasza do radowania się w Panu, a także do modlitwy błagalnej i dziękczynnej oraz nieuleganiu troskom.

Nie bądźmy ludźmi smutnymi, o ponurych twarzach. Radujmy się w Panu, a pokój Boży ogarnie  nasze  serca  i myśli.

/Opracowanie: s. Ludwika/