Sty 12

Otwarci na łaskę zbawienia

Objawienie Pańskie, Rok C

OTWARCI NA ŁASKĘ ZBAWIENIA

„Lud oczekiwał z napięciem”; wszyscy zastanawiali się, co powie o sobie Jan…czy jest Mesjaszem. Jan wiedział, że jego zadaniem jest przygotowanie drogi Zbawicielowi – uświadomienie ludziom ich grzeszności oraz zachęcenie do nawrócenia.

Jesteśmy zaproszeni do otwarcia się na działanie Bożego Ducha; do wyrównania krętych i zagmatwanych ścieżek życiowych i wejścia na jedyną, właściwą drogę, którą jest Jezus Chrystus. On jest Pasterzem ogarniającym owce swoim ramieniem, który „jagnięta nosi na swej piersi” (I czytanie); jest łagodny i miłosierny, bowiem „z miłosierdzia swego zbawił nas, przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (II czytanie). Dobrymi uczynkami nie wysłużymy sobie zbawienia. Ono jest łaską, a łaska bezinteresownym darem. Nie oznacza to, że uczynki są bez znaczenia. Święty Paweł zachęca, „abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie”. Taka postawa jest godna człowieka, który czeka na powtórne przyjście Pana.

Chrześcijanin jest żołnierzem Jezusa Chrystusa, który nie tylko wykonuje polecenia, lecz chce upodobnić się do swego Przywódcy, ponieważ jest jedynym, godnym naśladowania autorytetem.

Jezus uniżył się i chociaż był bez grzechu, przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Postawa pokory i uniżenia, otwartości na wolę Bożą i łaski oraz uznawanie własnej grzeszności, charakteryzuje umiłowane dzieci Ojca niebieskiego.

/Opracowanie: s. Ludwika/