Lis 09

Litania do Miłosiernego Serca Pana Jezusa za dusze w czyśćcu cierpiące

Kyrie elejson.
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zlituj się
nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
zlituj się …
Duchu Święty Boże, zlituj się …
Święta Trójco Jedyny Boże, zlituj się …

Miłosierne Serce Jezusa – moich przodków, rodziców, braci, sióstr i najbliższych krewnych – wybaw z mąk czyśćcowych.


Miłosierne Serce Jezusa – przyjaciół i wszystkich, którzy na moją miłość i wdzięczność sobie zasłużyli – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – rodziców, którzy swoim dzieciom życie odbierali – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich małżonków, którzy nie dochowali sobie wierności – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – kapłanów i przełożonych, którzy nie troszczyli się
o zbawienie dusz swoich poddanych  – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – ludzi lekkomyślnych i bogatych, którzy nie troszczyli się
o zbawienie swojej duszy  – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy do Sakramentów świętych nie przystępowali – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – nałogowych grzeszników, którzy tylko szczególnej łasce zawdzięczają zbawienie – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy bez Sakramentów przeszli do wieczności – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy muszą najwięcej cierpieć i są najdalej wybawienia – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – papieży, królów i rządzących – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – nauczycieli, katechetów, duszpasterzy, kapłanów, misjonarzy, apostołów świeckich i obrońców wiary – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – księży, dyrektorów i wszystkich, którzy czcili Twoje Najświętsze Serce – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy najbardziej dla Kościoła się zasłużyli – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy dobrych uczynków nie zaniedbywali – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy Ci ufali i wiernie służyli – wybaw … 
Miłosierne Serce Jezusa – poległych na polu chwały, pogrążonych w morskich falach
i wszystkich, których nagła śmierć zabrała z tego świata – wybaw …
Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich wiernych zmarłych – wybaw …

Miłosierne Serce Jezusa – tych, którzy dziś lub jutro mają umrzeć – zachowaj od mąk czyśćcowych.
Miłosierne Serce Jezusa – moją własną biedną duszę, gdy stanie przed sądem Twoim – zachowaj od mąk czyśćcowych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Wieczny odpoczynek racz duszom wiernych zmarłych dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków Amen.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię przez Serce Twego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy oraz wszystkich świętych, dopuść wszystkich wiernych zmarłych do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen