Paź 24

Cegiełka remontowa

Drodzy Dobroczyńcy,

nasza mała wspólnota zakonna Sióstr Bernardynek ośmiela się pokornie prosić o wsparcie materialne na remont klasztornego Kościoła.

Klasztorna świątynia – Dom Boży i nasz dom – liczy ponad 130 lat. Dzisiaj jego remont stał się koniecznością. Ze względu na ogromne zabrudzenie sadzą, pilnego pomalowania wymagają ściany. Upływ czasu wymusza kolejne ważne prace, jak renowacja ołtarza głównego, witraża, malowideł, posadzki, a także szereg prac remontowych instalacji elektrycznej, ogrzewania, itp.

Obecnie podejmujemy te prace wg własnych skromnych możliwości. Wszelkimi jednak sposobami staramy się pozyskać niezbędne fundusze.

Wiemy, że życie dzisiaj nie jest łatwe, dlatego też zwracamy się do tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogą i chcą w jakikolwiek sposób przyjść nam z pomocą. Bez niej nie będziemy w stanie przywrócić piękna naszego klasztornego kościoła i uchronić go przed zniszczeniem.

Prosząc serdecznie o przychylność, pragniemy podkreślić, jak wielkie znaczenie ma dla nas każda, nawet drobna pomoc finansowa – tzw. CEGIEŁKA.

Z całego serca dziękujemy za ofiarność i życzliwość. Zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci w intencji Darczyńców, prosząc Pana Boga, aby wynagrodził uczynione dobro. Czynimy to każdego dnia zgodnie z Regułą naszego życia zakonnego, którego istotna cechą jest modlitwa i praca.

RÓŻANIEC – CEGIEŁKA, omodlony przez Siostry Bernardynki, którym pragniemy obdarować ofiarodawców, niech będzie naszym podziękowaniem i trwałym symbolem modlitwy chroniącym od wszelkiego zła.

W każdym czasie można też nabyć „Album-cegiełkę” ze zdjęciami, który jest jak okno ukazujące świat za klauzurą, łączący życie modlitwy, pracy i rekreacji (odpoczynku).

„DOBRO ŚWIADCZONE DO NAS POWRACA,
 PRZYNOSZĄC SZCZĘŚCIE, CO NIE PRZEMINIE.
Z DOBRYMI LUDŹMI, KTÓRYCH BÓG DAJE,
CZYNIMY PIĘKNĄ NASZĄ ŚWIĄTYNIĘ.”

Staropolskim podziękowaniem mówimy naszym wszystkim Darczyńcom: Bóg Zapłać!

Siostry  Bernardynki

                                                                                                            

 Pomoc można przekazać na konto bankowe:

BSR  w Zakliczynie

21 8589 0006 0140 0000 1573 0001