Gru 09

Prostujmy ścieżki

2 Niedziela Adwentu, Rok B

PROSTUJMY ŚCIEŻKI

Słowo Boże zachęca, byśmy przygotowali drogę Panu. Czas adwentu sprzyja refleksji nad przemijaniem, ponieważ nie tylko przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego, lecz przypomina o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Chrystusa.

Św. Piotr zachęca do nawracania się, do trwania w „świętym postępowaniu i pobożności”. Przyjęcie takiej postawy ma sens i stanowi preludium nowej rzeczywistości, która niezawodnie nadejdzie!

Wielokrotnie doświadczamy, jak trudne bywa czekanie na coś, co ma nastąpić. Jesteśmy niecierpliwi, niekiedy pełni lęku.  Pamiętajmy,  że życie trwa  „dzisiaj”.  Zamknijmy więc rozdział pod tytułem „przeszłość”, a otwórzmy się na przyszłość, w której Bóg jest obecny.

Jakże znamienne są słowa apostoła Piotra mówiące o tym, że „jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. Czas oczekiwania na Bożą łaskę, na lepsze „jutro”, może się wydłużać, lecz prędzej czy później stanie się faktem, ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicom i wysłuchuje tych, którzy zwracają się do Niego z ufnością.

Niezwykle wymowne jest pierwsze słowo dzisiejszej Ewangelii – „początek”, (gr. arche). Na początku było dzieło stworzenia. Arche wskazuje też na osobę Jezusa. On jest początkiem wszystkiego, co tworzy moje życie. On jest pierwszy – przede mną i On mnie będzie prowadził.

Odrzućmy wszystko, co nie pozwala Jezusowi zbliżyć się do nas. Prostujmy ścieżki, zmieniajmy myślenie na bardziej ewangeliczne i dajmy pierwszeństwo Panu.

/Opracowanie: s.Ludwika/