Gru 16

Odkryć swoją tożsamość

3 Niedziela Adwentu, Rok B

ODKRYĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

Misją proroka Izajasza było głoszenie mieszkańcom Jerozolimy nowiny o wyzwoleniu z wszelkich form ucisku. Oczekiwał Bożej interwencji i radował się nadzieją zbawienia (I czytanie). Święty Paweł również zachęca do radowania się, dziękowania w każdym położeniu oraz daje wskazówki, jak postępować, czekając na powtórne przyjście Chrystusa (II czytanie).

W dążeniu do świętości konieczny jest osobisty wysiłek. Pamiętajmy jednak o pierwszeństwie łaski. To Bóg uświęca, nasze starania są jedynie odpowiedzią na dzieło zbawienia, jakiego On w nas dokonuje.

W  dzisiejszej  Ewangelii  pojawia  się  „człowiek  posłany  przez  Boga”,  o  imieniu  Jan.   Miał  On  zaświadczyć  o Światłości, wskazać ludziom Mesjasza, a także przygotować ich na Jego przyjście. Jan stał się sługą Chrystusa i w pełni zaakceptował powierzoną sobie misję. Nie uległ pokusie podania siebie za Mesjasza, ponieważ znał swoją tożsamość.

Bóg zawsze zwraca się do nas po imieniu. Istota tkwi w tym, by usłyszeć swoje imię, poznać i zaakceptować siebie, a nie udawać kogoś, kim się nie jest i nie pragnąć być kimś innym. Jan Chrzciciel dał pierwszeństwo Jezusowi, dzięki czemu rozpoznał swoje miejsce w Bożym planie zbawienia.

Tylko w Chrystusie odkrywamy swoją tożsamość i złożony w nas potencjał, co pozwala radować się życiem oraz pełnić powierzone przez Boga zadania.

/Opracowanie: s. Ludwika/