Gru 25

Narodzenie Pańskie

NARODZENIE PAŃSKIE

Okres Adwentu dobiegł końca. Ciemności zostają rozproszone i oczom świata ukazuje się Światłość. Rodzi się w nędznej szopie, ubogi, bezbronny. Nie przychodzi do wybranej grupy, ale do wszystkich, poczynając od ostatnich – ubogich pasterzy. Wszechmocny, nieograniczony Bóg, przyjmuje granice ludzkiego ciała.

Wcielenie Syna Bożego pozostaje tajemnicą. Zgłębiając ją radujmy się i uwielbiajmy Boga!

On – bogaty  w  miłosierdzie,  wybrał  najuboższe  ze  środków,  abyśmy  nie  lękali  się  przychodzić  do  Niego z  nędzą  naszych  grzechów.  Otwórzmy  serca dla Małego Jezusa, przyjmijmy  Go  z  rąk  Niepokalanej Matki  i  jak  Ona,  dawajmy  wszystkim  spragnionym  miłości!

Kochani!

Niech przeżywane Święta będą dla Was czasem mocniejszego przylgnięcia do Boga,
który w osobie Jedynego Syna okazał swą czułość, łaskę i miłosierdzie!

Oby Wcielona Miłość – nasz Pan Jezus Chrystus, obdarzył nas wszystkich pokojem,
nadzieją i odwagą, byśmy w nadchodzącym Nowym Roku
rozpoznawali jego Oblicze w drugim człowieku i oddawali chwałę Bogu!

Siostry Bernardynki wraz z Ojcem Kapelanem