Lut 13

Środa Popielcowa 2018

Środa Popielcowa 2018

NIE BĄDŹCIE POSĘPNI…

W Środę Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, który kończy się obchodami Triduum Paschalnego, upamiętniającego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem uzyskanym z ubiegłorocznych palm, poświęconych
w Niedzielę Palmową.

Popiół ma nam przypominać o przemijalności życia – „prochem jesteś i w proch się obrócisz”, a także o konieczności nieustannego nawracania się – „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Służą temu nabożeństwa wielkopostne, takie jak Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz praktyki pokutne: modlitwa, post i jałmużna.

W Środę Popielcową – podobnie jak w Wielki Piątek – wiernych od 14 roku życia, obowiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Natomiast post ilościowy (trzy posiłki dziennie, w tym tylko jeden do syta) winny zachować osoby od 18 do 60 roku życia. Przepisy te nie dotyczą osób chorych.

Wykorzystajmy dobrze ten czas Wielkiego Postu – na refleksję, zadumę i duchową odnowę, byśmy sercem zbliżyli się do Boga i z wielką radością obchodzili Święta Paschalne.