Mar 03

SMS-y z Nieba

3 Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

SMS-Y Z NIEBA

Świątynia to miejsce oddawania czci Bogu. W Jerozolimie – za czasów Jezusa – stała się ona miejscem handlu i osiągania zysków. Bankierzy pomnażali pieniądze, sprzedawcy zwierząt zachwalali swoje woły, baranki i gołębie, nie dbając o czystość miejsca. Trudno dziwić się gwałtownej reakcji Jezusa, który „powyrzucał wszystkich ze świątyni”.

Bóg dał człowiekowi przykazania, by przypominały o tym, co jest najważniejsze, chroniły przed oddawaniem się grzesznym czynnościom i mało istotnym zajęciom (Wj 20, 1-17).

Boże prawo jest doskonałym punktem odniesienia w codziennym rachunku sumienia. Pomaga dbać o czystość serca, które niekiedy staje się targowiskiem, gdzie panuje chaos i jak na śmietnisku można w nim znaleźć niemal wszystko.

Jezus wie, „co się kryje w człowieku”. Zna ludzkie pragnienia i tęsknoty. Daje dowody swej miłości, drobne znaki – SMS-y z nieba, które pojawiają się przed naszymi oczyma, jeśli są szeroko otwarte.
Nowy dzień, bliski człowiek, serdeczny uśmiech, czuły gest… Nie szukajmy innych znaków 1 Kor 1, 22-25).

A największy – znak mocy i mądrości Bożej – już został nam dany. Jest nim śmierć Chrystusa na krzyżu – pieczęć Jego przeogromnej i nieskończonej miłości.
Jezus jest naszą siłą, mocą i mądrością, dla której warto poświęcić wszystko.

/Opracowanie: s.Ludwika/