Mar 29

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne – upamiętnienie Męki, Śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstania Chrystusa.

 

WIELKI CZWARTEK  USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Wielki czwartek obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii.  Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i Adoracja Pana Jezusa.

WIELKI PIĄTEK – UKRZYŻOWANIE

Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Najważniejsza tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii.

Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Wierni podchodzą i całują krzyż, odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. To jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii.  Wiernych obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy.

Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu.WIELKA SOBOTA –
PAN JEZUS W GROBIE

Tego dnia święcone są tradycyjne święconki.

 

Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem Wielkiej Soboty jest wieczorna, bardzo uroczysta Wigilia Paschalna. To najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. Liturgia Wielkiej Soboty oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Rozbrzmiewa już radosne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

WIELKA NIEDZIELA – ALLELUJA!  JEZUS  ŻYJE

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Po jej zakończeniu w kościele śpiewany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy).

Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść – śmierć została pokonana – Alleluja! Jezus żyje!

Chrystus, zwyciężając śmierć, daje wierzącym obietnicę Zmartwychwstania.