Kwi 01

Chrystus Zmartwychwstał!

Alleluja!

Uwielbiając Boga w tajemnicy Zmartwychwstania Jego Syna, życzymy osobistego spotkania z Chrystusem na drogach życia,  które  daje  pokój,  radość,  odwagę  i  siłę  do  dawania  świadectwa,  że  On  żyje  i  działa w świecie!

Niech Pan obdarzy swoją łaską, byśmy pragnęli głębokiej przemiany serca,
dawali siebie braciom i ponad wszystko cenili dar Jego obecności i serdecznej więzi.

Błogosławionej Paschy!

Siostry Bernardynki wraz z Ojcem Kapelanem