Lip 23

Uroczystość poświęcenia odnowionej klasztornej świątyni

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione
Najświętsze Serce Jezusowe.

 

W niedzielę, 3 czerwca 2018 roku, w klasztorze Sióstr Bernardynek w Kończyskach, miała miejsce podniosła uroczystość poświęcenia odnowionej świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Było to ukoronowanie prowadzonego przez prawie rok generalnego remontu i konserwacji kościoła, ołtarza głównego, figur, wymiany instalacji, posadzki, nagłośnienia, montażu ogrzewania podłogowego.   

Zabytkowa, licząca ponad 130 lat świątynia, uległa zniszczeniu na skutek upływu  czasu, a w ostatnim okresie szczególnie ucierpiała w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Troska i zapobiegliwość  Sióstr,  szczególnie Matki Przełożonej Weroniki, jak również wielkie zaangażowanie Ojca Kapelana podczas prowadzonych kwest,  pełne ufności  modlitwy  całej  Wspólnoty  i nieustanne, pokorne pukanie do serc ludzi dobrej woli sprawiły, że kościół mógł odzyskać swoją dawną świetność.

Dzięki niezwykłej życzliwości, otwartości i hojności wielu darczyńców, udało się przeprowadzić renowację, odtworzyć zabytkowy ołtarz, freski, witraż, co przywróciło piękno Domu Bożego.  

Na uroczystość poświęcenia świątyni przybyło wielu duchownych, siostry zakonne, przyjaciele i dobrodzieje klasztoru, wykonawcy prac, wierni uczęszczający do klasztornego kościoła. Księdza Biskupa oraz wszystkich zgromadzonych przywitał Ojciec Kapelan.

Uroczysta liturgia pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Andrzeja Jeża – Ordynariusza diecezji tarnowskiej, rozpoczęła się o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Na początku Ks. Biskup dokonał poświęcenia odrestaurowanej świątyni, figur świętych, stołu ołtarzowego, ambonki,  sedilii,  które  dzisiaj,  swym  pięknem  cieszą  oko,  a  jednocześnie  swoją  symboliką  wprowadzają w najważniejsze prawdy chrześcijańskiej wiary.

Ks. Biskup w wygłoszonej homilii, patrząc na otwarte Serca Jezusa z figury w głównym ołtarzu, wskazał na niezmierzone źródło łask i głębię Bożego Miłosierdzia, jakie kryje się i promieniuje z Chrystusowego Serca. Podkreślił wartość adoracji Najświętszego Sakramentu i Eucharystii  w tym szczególnym miejscu spotkania Boga, jakim jest klasztorna świątynia.

Ks. Biskup, w serdecznych słowach, również pogratulował i podziękował za trud  Matce Przełożonej Weronice oraz Ojcu Kapelanowi, podkreślając, że to dzięki ich wielkiej ufności w Bożą Opatrzność oraz zaangażowaniu w organizację prac i pozyskiwanie środków na renowację, świątynia jest dzisiaj  taka piękna, godna Domu Bożego. Wyraził także swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła poprzez modlitwę, ofiarę i pracę.

Po kazaniu, procesyjnie do ołtarza, zostały zaniesione dary ofiarne: delegacja przyjaciół i dobrodziejów klasztoru złożyła ufundowaną  przez  pewną  Rodzinę,  liturgiczną  kapę  Maryjną, jako wyraz wdzięczności Bogu. Siostra Bernardynka wraz z lektorami przynieśli przed ołtarz hostię, wino i wodę, które w dłoniach kapłana w czasie Mszy św. stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa.

Liturgię Mszy Św. śpiewem i grą ubogaciła Siostra organistka wraz z ludem Bożym, całym sercem wielbiącym Pana. Asystę liturgiczną sprawowali ministranci z parafii OO. Franciszkanów pod opieką O. Tomasza Michalika.

Uroczystość zakończyła  procesja wokół klasztornego dziedzińca, przy śpiewie Litanii do Serca Pana Jezusa, a następnie biskupie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i odśpiewanie pieśni „Najświętsze Serce Boże”.  

W imieniu lokalnej społeczności podziękowania Ks. Biskupowi za przybycie oraz wielką życzliwość dla Sióstr i mieszkańców Zakliczyna, w pięknych słowach wyraziła Pani Teresa Piekarz – Sołtys Kończysk. Ze szczerym uznaniem podkreśliła ogromny wkład Matki Przełożonej i Ojca Kapelana w dzieło przeprowadzonego remontu.

Na zakończenie,  słowa wdzięczności do Ks. Biskupa, przybyłych duchownych, Burmistrza Zakliczyna, Pani Sołtys i wszystkich zebranych w świątyni uczestników uroczystości, skierował Ojciec Bonawentura – Kapelan Sióstr.

Podziękował obecnym za wszystko oraz zaprosił na słodką cegiełkę wdzięczności – tj. wypieki Sióstr oraz krówki, którymi Siostry starały się ugościć każdego obecnego w kościele.

Siostry przekazały również pamiątkowe obrazki z zapewnieniem o modlitwie za każdego, kto w tej świątyni pozostawił jakąś cząstkę siebie – swoją modlitwę, ofiarę, pracę, troskę i trud, by to miejsce stało się godne mieszkającego w nim Boga.

Na klasztornym murze, umieszczone zostały banery z galerią zdjęć obrazujących poszczególne etapy prac remontowych,  które  będą  tam  eksponowane  przez  najbliższy  okres. Wspomnienie ogromu wykonanych w tak szybkim czasie zadań, to świadectwo bliskości i opieki Pana Jezusa i jeszcze większy powód do Jego chwały. Zapraszamy do obejrzenia.

Jezu cichy i pokornego Serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego.

Więcej zdjęć w galerii…