Możesz pomóc

Głównym zadaniem Sióstr z zakonów kontemplacyjnych, w tym Sióstr Bernardynek zawsze była i jest dzisiaj nadal modlitwa w intencji Kościoła, świata i wszystkich, którzy o modlitwę poproszą. Przeznaczamy na nią wiele godzin codziennie.

Oprócz modlitwy Siostry trudnią się wykonywaniem różnorodnych prac mających służyć chwale Bożej oraz pożytkowi ludzi. Nie są to jednak na ogół prace mogące stanowić wystarczające źródło utrzymania dla Sióstr i wszystkich budynków klasztornych. Dlatego też od wieków, zakony kontemplacyjne żyją z Opatrzności Bożej i dobrowolnych darów ludzi wierzących.

Droga Siostro, Drogi Bracie –  jeżeli chcesz pomóc Siostrom Bernardynkom w zaspokojeniu doczesnych potrzeb, aby mogły całym sercem poświęcić się modlitwie także i za Ciebie, możesz to uczynić wpłacając dobrowolną ofiarę na konto:

Klasztor Sióstr Bernardynek
BSR O/Zakliczyn
Nr konta:   21 8589 0006 0140 0000 1573 0001

 Za każdy gest dobroci i otwarte serce składamy serdeczne Bóg zapłać!
zapewniając o modlitewnej pamięci …