Możesz pomóc

Głównym zadaniem Sióstr z zakonów kontemplacyjnych, w tym Sióstr Bernardynek zawsze była i jest dzisiaj nadal modlitwa w intencji Kościoła, świata i wszystkich, którzy o modlitwę poproszą. Przeznaczamy na nią wiele godzin codziennie.
Oprócz modlitwy Siostry trudnią się wykonywaniem różnorodnych prac mających służyć chwale Bożej i pożytkowi ludzi. Nie są to jednak na ogół prace mogące stanowić wystarczające źródło utrzymania Sióstr i budynków klasztornych. Dlatego od wieków zakony kontemplacyjne żyją z Opatrzności Bożej i dobrowolnych darów ludzi wierzących.
Droga Siostro, Drogi Bracie –  jeżeli chcesz pomóc Siostrom Bernardynkom w zaspokojeniu doczesnych potrzeb, aby mogły całym sercem poświęcić się modlitwie także i za Ciebie, możesz to uczynić wpłacając dobrowolną ofiarę na konto:
Klasztor Sióstr Bernardynek
BSR O/Zakliczyn
Nr konta:   21 8589 0006 0140 0000 1573 0001

 Za każdy gest dobroci i otwarte serce składamy serdeczne Bóg zapłać!
zapewniając o modlitewnej pamięci …