Ogłoszenia

18.XI. 2018 – XXXIII Niedziela Zwykła

1.Dziś przeżywamy 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku, która uświadamia nam, że rok kościelny, liturgiczny powoli zbliża się do końca. W przyszłą niedzielę, 25 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

2.W tym tygodniu będziemy obchodzić:
w poniedziałek – błogosławionej Salomei, dziewicy;
we wtorek – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
w środę wspomnienie Ofiarowania NMP. W tym dniu pamiętamy w modlitwie o siostrach w klasztorach klauzurowych. Do modlitwy w intencji naszych Sióstr Bernardynek zachęcamy wszystkich wiernych, szczególnie prosząc o dar nowych powołań;
w czwartek – św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej;
w sobotę – św. męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy.

3.W piątek po południu o godz. 1700 comiesięczne nabożeństwo do św. Pio, w czasie którego modlimy się polecając Bogu przez jego pośrednictwo wszystkie prośby i podziękowania. W tych intencjach zostanie odprawiona Msza św. i odmówiony różaniec. Na zakończenie przyjmiemy błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i uczcimy jego relikwie. Czcicieli św. o. Pio zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4.W minionym tygodniu odeszła do Pana z tutejszej Wspólnoty Sióstr śp. s. Maksymiliana Nowakowska. W modlitwie polećmy ją Bożemu miłosierdziu.

Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej oraz świętych Patronów
wraz z darem naszej modlitwy.

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie

Drodzy diecezjanie!
Czas V Synodu Diecezji Tarnowskiej jest okazją nie tylko do wyznaczania nowych dróg dla Kościoła tarnowskiego, lecz również do odnawiania rozwiązań, które są owocem wielowiekowych doświadczeń w zarządzaniu i kierowaniu posługą w Kościele. Jednym z nich jest posługa dziekana w dekanacie. Dekret Soboru Wat. II o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele przypomina, że “bliższymi współpracownikami biskupa są również kapłani, którym powierza on misję duszpasterską lub dzieła apostolstwa o charakterze ponad parafialnym”. Jednym z tych współpracowników jest kapłan pełniący urząd dziekana. Dzieli on z biskupem diecezjalnym współodpowiedzialność za duchowe i pastoralne dobro powierzonego sobie zespołu parafii zwanego “dekanatem”. Obejmuje on od kilku do kilkunastu parafii, które ściśle ze sobą współpracują. Nasza diecezja jest obecnie podzielona na 43 dekanaty. Na czele każdego z nich stoi kapłan pełniący urząd dziekana, na który został mianowany przez biskupa diecezjalnego. Obowiązkiem dziekana jest ożywianie i koordynowanie pracy duszpasterskiej w dekanacie, troska o zachowanie dyscypliny przez duchownych i sumienne wykonywanie powierzonych im zadań, troska o należyte funkcjonowanie życia liturgicznego, o sprawne zarządzanie majątkiem kościelnym i o poprawne prowadzenie kancelarii parafialnych. Drodzy diecezjanie! Jeśli więc w parafiach dekanatu pojawiają się różnego rodzaju problemy duszpasterskie, administracyjne lub personalne, to w ich rozwiązywaniu potrzebna jest pewna gradacja. Pierwszą instancją, do której należy się odnieść w takich sytuacjach, jest właśnie urząd dziekana, a potem dopiero kuria diecezjalna, zaś w konieczności biskup. W tym kontekście pragnę również przypomnieć, że wszelkie skargi kierowane do którejkolwiek z tych instancji w formie listów, nabierają toku urzędowego jedynie, gdy są opatrzone podpisem i adresem nadawcy. Ponadto na terenie dekanatu to dziekan reprezentuje biskupa diecezjalnego podczas różnego rodzaju rocznic, poświęceń, błogosławieństw czy okolicznościowych nabożeństw. Posługa biskupów jest wskazana w uzasadnionych sytuacjach. Wiele z tych zadań może być spełnianych przez Księdza Dziekana lub innych kapłanów pełniących różne urzędy w Kościele tarnowskim. Należy również pamiętać, że biskup nie podejmie posługi na terenie parafii bez uzgodnienia tego wydarzenia z księdzem proboszczem. Dlatego też wierni świeccy, którzy pragną zaprosić biskupa na organizowaną przez nich uroczystość, powinni tę kwestię omówić najpierw z proboszczem, a następnie wraz z nim przedstawić tę sprawę dziekanowi. Jeśli wspólnie uznają, że obecność biskupa jest uzasadniona, to swoje zaproszenie powinni przedstawić w kurii diecezjalnej. Zatem rozwiązywanie i podejmowanie wszelkich spraw rodzących się na polu życia danego dekanatu, należy rozpoczynać od osoby dziekana. Kierowani wspólną troską o jak najlepszy kształt życia naszej diecezji, a w niej poszczególnych dekanatów i tworzących je parafii, zawierzamy posługę księży dziekanów Bożej Opatrzności oraz macierzyńskiemu wstawiennictwu Bogarodzicy Maryi i wszystkich patronów diecezji tarnowskiej.

Wszystkim diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa. †
                                                                                                                                                           Andrzej Jeż
                                                                                                                                              BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 13 listopada 2018 r.