CAŁODZIENNA ADORACJA

„Przyjdź adorować  mnie w ciszy.
Patrz na mnie w ciszy.   Kochaj mnie w ciszy.”

„Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25),poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. 
Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości?
Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”
(Św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 25).


Od 15 marca 1976 roku w Klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek w Zakliczynie
jest całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest najpiękniejszą modlitwą, nie tylko słowami, ale także ciszą, milczeniem serca. Klęcząc, wpatrujemy się w samego Boga, otwieramy swoją duszę, powierzamy siebie, a wtedy Bóg może spokojnie prowadzić nas przez życie.

Serdecznie zapraszamy do nawiedzania naszej Świątyni,
do spotkania z  Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie,
do modlitwy, do zawierzania Mu w ciszy  wszystkich swoich spraw