Duchowość

Siostry Bernardynki należą do wielkiej rodziny zakonów franciszkańskich. Mistrzem naszego życia jest Święty Franciszek z Asyżu, od którego  uczymy się autentycznego życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji.

Pociągnięte Jego przykładem, pragniemy iść za naszym Panem,  naśladować  Go w  Jego sposobie życia, zwłaszcza w życiu modlitwy, ubóstwa i pokory.

Dzięki udzielonej nam szczególnej łasce Bożej, która jest zarazem ową „najlepszą cząstką” jesteśmy Zakonem o charakterze kontemplacyjnym.

Nasze powołanie, jako Bernardynek cechuje  kontemplacja  wyrażająca się w miłości słuchającej, oczekującej i ofiarnej. Dlatego też naszą klauzurę można porównać z Betanią, gdzie Maria czekała na Jezusa, gotowa, aby Go przyjąć i z Nim być.

W odosobnieniu i milczeniu, poznajemy i rozważamy tajemnice z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Źródłem jest dla nas Ewangelia, z której czerpiemy światło i moc, potrzebną do naśladowania Chrystusa, gdyż Słowo Boże, jest podstawą wszelkiej, a tym bardziej naszej franciszkańskiej formacji.

Drugi cel naszego życia, to ofiara, pokuta i modlitwa błagalna za siostry i braci żyjących w świecie.

Trzeba  swoje  serce  szeroko  otworzyć  na  sposób duchowy, trzeba o sobie zapomnieć,  by  wziąć  na  siebie  troskę,  a  zarazem  odpowiedzialność  za  innych,  aby sercem objąć wszystkie sprawy
Kościoła i świata.

Św. Franciszek

MODLITWA ZA ZAKON FRANCISZKAŃSKI Ty, który gniazda budowałeś ptakom, a kościół dzwignąłeś z ruiny, i powołałeś do życia nasz zakon, Ciebie Franciszku, prosimy, wstaw się za nami do Matki Anielskiej w groźnym dwudziestym wieku: by się odrodził kościół radości, a pokój w każdym człowieku. Ty jesteś bratem odwiedcznej nadziei. Tyś ojcem żywej wiary. Jestes młodością …