Powrót do Duchowość

Św. Franciszek

MODLITWA ZA ZAKON FRANCISZKAŃSKI

Ty, który gniazda budowałeś ptakom,
a kościół dzwignąłeś z ruiny,
i powołałeś do życia nasz zakon,
Ciebie Franciszku, prosimy,

wstaw się za nami do Matki Anielskiej
w groźnym dwudziestym wieku:
by się odrodził kościół radości,
a pokój w każdym człowieku.

Ty jesteś bratem odwiedcznej nadziei.
Tyś ojcem żywej wiary.
Jestes młodością naszego serca,
przyczyną naszej ofiary.

Całe swe życie i siebie całych
składamy święty Patronie,
w Twe poranione miłością ręce,
w Twoje ręce zbawione.

 

Reguła

Słowa Świętego Franciszka powiedziane do Jego naśladowców (1 List do wiernych, rozdział 1) Wszyscy, którzy miłują Pana całym sercem, całą duszą i umysłem, całą mocą, i miłują bliźnich  swoich  jak  siebie  samych,  a  mają  w  nienawiści  swoje  ciało  z  jego wadami i grzechami, i przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przynoszą owoce …

Testament

TESTAMENT ŚW. OJCA FRANCISZKA Pan dał mi, bratu  Franciszkowi w  ten sposób  zacząć czynienie pokuty, ponieważ gdy byłem w  grzechach,  zbyt mi się wydawało przykrem, patrzeć na trędowatych; i sam Pan wprowadził mię między nich i czyniłem miłosierdzie nad niemi. A  gdym  odszedł  od  nich,  to  co  mi  się  zdawało  być przykrem, zmieniło się w słodycz ducha  i  ciała. …