Życie codzienne

Zgodnie   z    charyzmatem   życia   kontemplacyjnego   modlitwa   przenika   całą   naszą codzienność. Jest dla nas „pierwszym i podstawowym obowiązkiem”. To ona wprowadza nas głębiej w tajemnice Boże, czyni uległymi na natchnienia  Ducha Świętego i otwiera na przyjęcie Jego darów oraz pomaga osiągnąć zjednoczenie z Panem.
Ośrodkiem  i  szczytem  a  zarazem  najcenniejszym skarbem naszego konsekrowanego życia, jest Eucharystia.  Szczególną  czcią  poprzez  całodzienną  adorację  otoczony jest Najświętszy Sakrament. Uczestniczymy również w publicznej modlitwie Kościoła poprzez odprawianie  Liturgii  Godzin.  Modlitwa  liturgiczna  harmonijnie  łączy się z indywidualną – uzupełniają się nawzajem i przenikają.
Życiem   modlitwy  staramy  się  naśladować  Najświętszą  Maryję  Pannę,  która  zawsze rozważała  w  swoim  sercu  słowa Pana,  wielbiła  Go całą duszą i radowała się w Bogu, Zbawicielu swoim.
Łączność  z  Panem  nabytą  na  modlitwie i w czasie Adoracji, przed wystawionym przez cały  dzień  Najświętszym Sakramentem,  przedłużamy w trudzie codziennej pracy, przez którą zdobywamy środki do ubogiego życia, oddzielone od świata klauzurą.
Zwyczajny dzień w Klasztorze zaczyna się wcześnie, bo już przed godziną piątą rano. O godz. 5.30  Siostry zbierają się w chórze zakonnym na wspólną modlitwę brewiarzową. Potem medytacja i jedna część Różańca. Następnie Msza św., po której znów modlitwa Liturgią Godzin – odmawiamy Jutrznię.
Po zakończonych modlitwach udajemy się do refektarza na skromne śniadanie. O godz. 8.30 – wspólne czytanie duchowne. Do godz. 11.30 Siostry oddają się pracy, po czym znów zbierają się na wspólną modlitwę różańcową, brewiarzowe godziny południowe i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólny obiad, a po nim do godz. 16.30 znów praca. Potem jest pół godziny rozmyślania, nieszpory, kolacja, nabożeństwo wieczorne i kompleta. Ponadto każda z Sióstr ma wyznaczony czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
Wieczorem jeszcze Siostry spotykają się na wspólnej rekreacji, gdzie dzielą się radością i rozwijają  swoje zainteresowania.

Każdego dnia modlimy się, by jak najpełniej doświadczyć miłości Boga,
zakorzenić się w niej i budować swoje życie w oparciu o nią.

Pozostań…

„Ocaliłem  Panie,  w  moim  życiu  miejsce najświętsze – święte świętych – spotkania z  Tobą.   I  oto promieniuje ono na wszystko – czego doznaję, co czynię, co planuję. I trwa liturgia wzruszeń, zmagań i myśli.” /ks. Mieczysław Nowak/ Bóg zawsze odpowiada na modlitwy swoich dzieci… tych, które przyjęły Go do swojego życia i starają się Go naśladować. …