Formacja

Formacja   zakonna   Sióstr   Bernardynek,   rozumiana   jako   wzrost  życia  duchowego przez upodobnienie się do Chrystusa i działanie  Ducha Świętego prowadzi nas do pełnej dojrzałości i czyni zdolnymi do całkowitego oddania się Bogu, Kościołowi i Zakonowi.

Głównym celem procesu formacyjnego jest przygotowanie kandydatki do poświęcenia się Bogu,  przez  praktykę  rad  ewangelicznych  –  szczególnie  ubóstwo  i  pokorę,  jako  styl naszego życia oraz intensywny rozwój życia kontemplacyjnego, przez modlitwę i pokutę.

Odpowiadamy   dobrowolnie   na   wezwanie   Ducha  Świętego   składając   profesję   rad ewangelicznych   –   czystości,   ubóstwa   i   posłuszeństwa.  Formacja trwa od postulatu poprzez  nowicjat  i  czasową  profesję  –  6 lat. Po tym czasie składa się śluby wieczyste.

Współczesnemu  światu  nie  wystarczą naukowcy, inżynierowie i technicy  – potrzebni są jeszcze ludzie modlitwy.

Potrzeba tych, którzy  będą  mówili  Bogu  o  ludziach…
ich  troskach,  problemach i radościach …

 

Obłóczyny

Weź moje życie… weź moje życie w Swe dłonie…  i proszę … powiedz Ojcu Niebieskiemu, że jeszcze jedno małe serce pragnie żyć…, jak Jego Syn… Dzień 8.09.2013 roku – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – w naszym Klasztorze Sióstr Bernardynek był dniem wielkiej radości i dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania. W tym dniu podczas …