Sie 19

Rekolekcyjne dni III. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kończyskach

Posłannictwem Ducha Świętego
jest przypominanie wszystkiego, co mówił i czynił Jezus.
W ten sposób prowadzi On Kościół
do poznania i życia w pełnej prawdzie.
(J 14,16)

Członkowie Wspólnot III  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Grybowa, Kęt, Krakowa, Nowego Targu, Ptaszkowej, Tarnowa i Zakliczyna – pragnąc razem doświadczać życia w świetle orędzia Świętego Franciszka z Asyżu – przeżywali tegoroczne rekolekcyjne dni 16.08.2019 r. – 18.08.2019 r. w Klasztorze Sióstr Bernardynek w Zakliczynie-Kończyskach.

Czytaj więcej

Sie 15

Jubileusz 60-lecia Kapłaństwa Ks. Andrzeja Wołczyńskiego, rezydenta w Klasztorze Sióstr Bernardynek

„Czym się Panu odpłacę, za wszystko co mi wyświadczył.
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana” 
/Ps. 116 B/

15 sierpnia 2019 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  podczas Mszy Św. o godz. 8.00, Ks. dr Andrzej Wołczyński – rezydent w klasztorze Sióstr Bernardynek, w koncelebrze z O. Wacławem oraz ks. Wojciechem, dziękował Panu Bogu za 60 lat swojego kapłaństwa.   Czytaj więcej

Sie 15

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Święto Matki Boskiej Zielnej

Wpatrujmy się w Maryję,
Matkę Boga i naszą Matkę …

Żyjmy, jak Ona,
by kiedyś, Jej śladem,
dojść do Ojca …

 

15 sierpnia obchodzimy Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Upamiętnia ono moment „zaśnięcia” Matki Bożej oraz fakt, że została wzięta wraz z ciałem do nieba. Święto podkreśla szczególną pozycję Matki Chrystusa i Jej obecność w życiu Kościoła.

Czytaj więcej

Sie 13

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

14  sierpnia  Kościół  wspomina Św. Maksymiliana Marię Kolbego
polskiego franciszkanina  konwentualnego,  prezbitera,  męczennika i świętego kościoła katolickiego.

Znalezione obrazy dla zapytania św. maksymilian kolbe                                  Zwycięstwo przez wiarę i miłość
Św. Maksymilian urodził się w 1894 r. w Zduńskiej Woli w ubogiej rodzinie. Jego rodzice przesiąknięci byli duchem katolickim i polskim.  Należeli do III zakonu Św. Franciszka.

Od najwcześniejszych lat Maksymilian wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Kiedy w  1906 r. w kościele ukazała Mu się Najświętsza Maryja Panna, trzymająca w ręce białą oraz czerwoną koronę i zapytała, którą wybiera, dając do zrozumienia, że czerwona oznacza męczeństwo, a biała czystość – Maksymilian wziął obydwie.

Czytaj więcej

Sie 12

Kiedy Pan nadejdzie

19 Niedziela Zwykła, Rok C

KIEDY PAN NADEJDZIE

Gotowość na przyjście Pana – o której mowa w dzisiejszej Ewangelii – nie jest niczym innym, jak pełnieniem Jego woli, która wyraża się w codziennych obowiązkach.

Czytaj więcej

Sie 11

Św. Klara, dziewica

11 sierpnia Kościół wspomina Św. Klarę, dziewicę

 

„Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem
jaśniej niż słońce!”

Pod wpływem słów usłyszanych w czasie modlitwy, Matka nadała dziewczynce imię Klara, co w języku łacińskim oznacza – jasna, czysta, sławna.

 

Klara urodziła się w Asyżu. Wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. W wieku kilkunastu lat zetknęła się ze Św. Franciszkiem, który zdobywał ludzi, gotowych poświęcić swoje życie Bogu. Na prośbę Klary, Franciszek poprosił biskupa Asyżu, aby mogła zostać siostrą Braci Mniejszych.
W Niedzielę Palmową w 1212 r. otrzymała z rąk biskupa poświęconą palmę, jako umówiony znak zgody. Tej samej nocy wymknęła się z domu, by oddać życie Chrystusowi. Odmówiła powrotu, gdy krewni przyjechali, by Ją do tego przekonać. Z rąk Św. Franciszka otrzymała  zgrzebny  habit  i welon zakonny. Po pewnym czasie przyłączyła się do  Niej  Jej  siostra,  bł. Agnieszka.

Czytaj więcej

Sie 10

Św. Wawrzyniec, diakon i męczennik

10 sierpnia w Kościele obchodzone jest święto
Św. Wawrzyńca – diakona i męczennika 

 „Oto są skarby Kościoła!”

 

Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Według Passio, czyli opisu męki wielkiego diakona, miał być wyłączony z grupy skazanej na śmierć, która stanowiła orszak papieża. Wawrzyniec był administratorem majątku Kościoła w Rzymie, opiekował się ubogimi. Namiestnik rzymski liczył, że namową i kuszącymi obietnicami, bądź   katuszami,   wymusi   na   Nim   oddanie  całego  majątku  kościelnego  w swoje ręce. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, aby mógł zebrać „skarby Kościoła” i pokazać je namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska, wypowiadając przy tym słowa: „Oto są skarby Kościoła!”

Czytaj więcej

Sie 09

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

9 sierpnia – Edyta Stein dziewica i męczennica, patronka Europy

„Poszukiwanie prawdy  było  moją  jedyną  modlitwą”
Szukając prawdy – znalazła Boga i Jego miłosierdzie.


Edyta Stein urodziła się w 1891  roku  we  Wrocławiu  w  rodzinie głęboko  wierzących Żydów. Chociaż w Jej domu gorliwie przestrzegano zasad religii, w wieku 20 lat uważała się za ateistkę. Wykorzystując swoje zdolności intelektualne, usilnie poszukiwała prawdy, nie chciała przyjmować nic, jeśli nie zbadała tego gruntownie sama.
Kiedy wybuchła I wojna światowa, została pielęgniarką i zaczęła pomagać zakaźnie chorym. Po półrocznej   pracy, zupełnie wyczerpana, została zwolniona ze służby sanitarnej.

Czytaj więcej

Sie 08

Św. Dominik, prezbiter

8 sierpnia Kościół wspomina Św. Dominika – prezbitera

„Miejcie miłość, strzeżcie pokory
i nie odstępujcie od ubóstwa”.

 

Imię  Dominik  pochodzi  od  łacińskiego dominicus, co znaczy Pański, należący do Boga. Największą zasługą  Św. Dominika i pamiątką, jaką po sobie zostawił, jest założony rzez Niego Zakon Kaznodziejski – dominikanów. Jego głównym celem było głoszenie słowa Bożego i zbawianie dusz. Wymagał od zakonników ścisłego ubóstwa, panowania nad sobą i daleko idącego posłuszeństwa. Zakon dał Kościołowi wielu świętych.

Czytaj więcej

Sie 06

Święto Przemienienia Pańskiego

Chrystus  przemienił  się  na oczach Apostołów,
aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała  się.

Także nam święto Przemienienia Pańskiego przypomina,  że Jezus  może w każdej chwili odmienić nasz  los. Pragnie tylko, abyśmy ufnie i wytrwale modlili się do Niego.

Czytaj więcej