Gru 08

Godzina Łaski

NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONE
ŚWIĘTE I NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
MATKI BOŻEJ

W Kościele katolickim, 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Tego dnia, zgodnie z życzeniem Matki Bożej, które wypowiedziała 8 grudnia do włoskiej pielęgniarki Pieriny Gilli Montichiari, od 12.00 do 13.00 przeżywamy Godzinę Łaski.

Matka Boża powiedziała: „Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała”.

Maryja, od pierwszej chwili swego Poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Jest najdoskonalszym wzorem życia oddanego Bogu, ponieważ, jak wierzymy, przez całe ziemskie życie nie popełniła nigdy najmniejszego grzechu. Jest naszą Matką i Wspomożycielką. Z ufnością więc uciekajmy się do Niej, we wszystkich naszych potrzebach i troskach.

Nie przegapmy Godziny Łaski! Przytulmy się do Niepokalanego Serca naszej Matki i oddajmy swoje życie oraz trud codziennych obowiązków w Jej ręce.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Gru 03

Przed nami czas adwentu – bądźmy czujni

1 Niedziela Adwentu, Rok B

BĄDŹMY CZUJNI

Dzisiaj rozpoczynamy Adwent, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Tymczasem pierwsze czytanie jest swoistą lamentacją nad losem Izraela, który z jednej strony uznaje swoją niewierność i odstępstwo od Boga, z drugiej, jest przekonany, że Pan błogosławi tym, którzy pokładają w Nim ufność. Lud prosi ustami proroka Izajasza, aby Bóg „rozdarł niebiosa i zstąpił”, nie pozwalał błądzić z dala od Jego dróg i odmienił los narodu.

Jakże często jesteśmy rozdarci! Świadomość własnej grzeszności, win oraz dobrych czynów  niepochodzących z czystej intencji, które są jak „skrwawiona szmata” – nic nie warte, powoduje ból, rozpacz. Bóg jest naszym Ojcem, uczynił nas swym dziełem, wzbogacił we wszelkie łaski i umacnia każdego dnia, byśmy wytrwali w wierności „oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa” (II czytanie).

Dzień zbawienia jest coraz bliżej, dlatego Jezus zachęca do czujności i uwagi. Nie znamy dokładnego czasu, wiemy, że mamy dobrze wykonać powierzone nam obowiązki, czyli spełnić wolę Pana. 

Już wkrótce będziemy obchodzić pamiątkę narodzin Chrystusa, które były zapowiedzią naszego odkupienia i pojednania z Ojcem. Nie dajmy się zaskoczyć! Nie śpijmy!

Otwórzmy się na ogrom błogosławieństw, które przynosi Jezus i w małej dziecinie objawia swą wielkość, nieograniczoność, potęgę. Pozwólmy uleczyć nasze rany, rozdarcia, byśmy odnowieni na duchu, chodzili tylko Bożymi drogami.

 

Lis 25

Tron dla Chrystusa

34 Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla, Rok A

TRON DLA CHRYSTUSA

Dobry Pasterz szuka owiec, które się rozproszyły; umacnia, chroni, opatruje rany. Taki jest nasz Bóg! Będzie walczył o człowieka do dnia, w którym „przyjdzie w swej chwale”, by sądzić wszystkie narody (Ewangelia).

Samo słowo sąd może powodować lęk. Jeśli tak jest, to znak, że zbyt mało kochamy. „Kto się lęka, nie wydoskonalił się  w miłości” (1 J 4, 18) .

O co zatem chodzi Bogu? Co mamy robić, abyśmy byli zbawieni? Z pewnością nie chodzi o to, abyśmy stali się dla siebie strażnikami, pilnującymi, by nie popełnić żadnego błędu, lecz wykonać wszystko perfekcyjnie. Nie jesteśmy przecież maszynami! Bóg uczynił człowieka, nie robota!

Grzech pierworodny zostawił w nas ślad i do końca życia będziemy nieść jego skutki.  Jezus zrobił już wszystko,  zapłacił najwyższą cenę, by otworzyć dla nas bramy Królestwa.  Oczekuje tylko jednego – miłości, bo tylko z uczynków miłości zostaniemy osądzeni.

Miłość nie jest prosta – to, co proste często bywa banalne – ale jest możliwa. Zacznijmy od siebie. Zaakceptujmy to, że nie jesteśmy idealni; mamy zalety,  wady,  słabości, które mogą się stać sposobnością do pogłębienia relacji z Ojcem. Miłując siebie, otrzymujemy wrażliwe spojrzenie, które zwraca się ku potrzebującym pomocy. Cokolwiek czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy to samemu Jezusowi. Postawmy w naszym sercu tron dla Chrystusa, obwołajmy Go Królem i Panem swego życia, a miłość bliźniego stanie się nie tylko możliwa, lecz będzie pragnieniem i radością serca.

/Opracowanie: s.Ludwika/

Lis 21

Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego

„Jesteście powołane, by być lampami oświetlającymi drogę (…),
umiejcie zawsze pomagać tym,
którzy potrzebują waszej modlitwy i waszego spokoju.(…)

/Św. Jan Paweł II/

 

21 listopada, w święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, przypada Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego.

Tego dnia Siostry klauzurowe, w tym również my – Siostry Bernardynki – dziękujemy Panu za dar naszego powołania do tej szczególnej bliskości, odnawiamy złożone śluby zakonne i modlimy się, aby nie zabrakło nowych powołań do życia konsekrowanego, niosącego tak wiele łask dla całego Kościoła.

Nasze życie w klasztorze klauzurowym, to radość całkowitego przylgnięcia do Serca Jezusa, poświęcenia się Bogu w modlitwie i ciszy wypełnionej pracą.

Św. Jan Paweł II napisał, że życie klauzurowe, to jedna z form życia zakonnego, „poprzez którą Kościół ukazuje światu przewagę kontemplacji nad działaniem, tego, co wieczne nad tym, co czasowe”.

Warto również przytoczyć słowa Jana Pawła II skierowane do zakonów kontemplacyjnych: „Wasze oddanie się Bogu, przeżywanie całego swojego życia jako swoistego dyżuru modlitwy i ascezy, ukazuje i wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego. Jest to wielka łaska dla tego, kto ją otrzymuje, wielka łaska dla Kościoła, bo kontemplacja i umartwienie osób konsekrowanych jest szczególną siłą i gwarantem skuteczności jego apostolstwa”.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa  On  do  Siebie,  na  miejsce  samotne.  Pan  wszelkiego  stworzenia  chce  być miłowany  w  sposób  wyłączny
i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam”. Klauzura pokazuje wielki sens tej wyłącznej miłości. Klauzura staje się przestrzenią boskiego wybrania, przestrzenią boskiego szaleństwa. Tutaj słowa: „na zawsze”, nabierają właściwego znaczenia, szczególnej głębi. Bóg wybrał konkretnego człowieka dla Siebie, bez żadnej jego zasługi, aby z miłością udzielać się jemu i przez tę tajemniczą więź doprowadzać wiele dusz do zbawienia.

/Źródło: materiały internetowe/

Lis 18

Dzielne pomnażanie talentów

33 Niedziela Zwykła, Rok A

DZIELNE POMNAŻANIE TALENTÓW

Dzisiejszą ucztę duchową rozpoczyna poemat o dzielnej niewieście, która pełniąc obowiązki stanu, realizuje się jako żona. Wykonywane przez nią czynności, uszlachetniają jej serce. Dzieli się  z ubogimi tym, co otrzymała od Pana; jest czujna i otwarta na bliźnich. Autor Księgi Przysłów określa ją mianem dzielnej niewiasty.

Św. Paweł w swym liście zachęca do czujności. Synów światłości – jak nazywa wierzących w Chrystusa, – nie zaskoczy zbliżający się dzień Pański, ponieważ wykonują to, co do nich należy.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii opowiada przypowieść o sługach i talentach. Każdy z trzech sług, na miarę swych możliwości otrzymał dary, które miał pomnażać. Mieli równe szanse, lecz nie wszyscy dobrze je wykorzystali.

Zostaliśmy hojnie obdarowani, czyli wyposażeni w środki, które pomagają w zdobywaniu Królestwa. Naszym zadaniem jest odkrywanie i pomnażanie talentów, by następnie posługując się nimi, służyć bliźnim. Odpowiedzialność  za ich wykorzystanie spoczywa na każdym z nas indywidualnie.  Od  osobistej  gorliwości i zaangażowania zależy, czy talenty pomnożymy, czy – jak ostatni, leniwy sługa, – zakopiemy.

Starajmy się tak żyć, by otrzymane dary, przez nasze lenistwo i opieszałość nie okazały się bezużyteczne. Okażmy dzielność  w codziennym pełnieniu obowiązków, które w rzeczy samej są owocem osobistych decyzji i wyborów. 

/Opracowanie: s.Ludwika/

Lis 11

Dopóki trwa nasze „dzisiaj”

32 Niedziela Zwykła, Rok A

DOPÓKI TRWA NASZE „DZISIAJ”

Każdy, kto szuka mądrości, znajdzie ją (por. I czytanie). Jednak mądrości nie należy utożsamiać z wiedzą. Zasadnicza różnica polega na tym, że wiedzę może zdobyć każdy, a mądrość tylko ten, kto tego bardzo pragnie, kto jest wytrwały, a źródło tej mądrości upatruje w Bogu. Taki człowiek szuka, pragnie, tęskni, wpatruje się w Pana, rozmyśla o Nim (por. psalm). Paradoks polega na tym, że nie szuka mądrości, lecz Boga, a znajduje zarówno Boga jak i mądrość, którą notabene jest On sam.

Pan Jezus w dzisiejszej przypowieści porównuje Królestwo niebieskie do dziesięciu panien. Pięć z nich było roztropnych, a pięć nierozsądnych. Oczekując Oblubieńca wszystkie wzięły ze sobą lampy, lecz tylko roztropne zaopatrzyły się w oliwę.

Na spotkanie z Panem twarzą w twarz, czekamy przez całe życie. Każdy z nas jest lampą, a oliwą wiarą. Pielgrzymując, wielokrotnie doświadczamy ciemności, różnego rodzaju trudów i cierpienia. Jeśli mamy wiarę, możemy śmiało nazwać siebie szczęściarzami! W tym, co nas spotyka pomoże ona bowiem dostrzec Boga. Z nią przetrwamy i ostatecznie wejdziemy na ucztę weselną. Głupie panny zaopatrzyły swe lampy, lecz było już za późno.

Jezus zaprasza do stałej gotowości oraz pełnego optymizmu czuwania. Obdarza nas wiarą, jeżeli o nią prosimy i towarzyszy w drodze. Korzystajmy z danego nam czasu, dopóki nasze „dzisiaj” jeszcze trwa.

/Opracowanie: s. Ludwika/

Lis 11

11 listopada – Święto Niepodległości

NIEPODLEGŁOŚĆ

Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.
 
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
 
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.

Marcin Wolski

/Źródło: Gazeta Polska Codziennie/

Lis 05

Cudowne wyzwolenie

31 Niedziela Zwykła, Rok A
CUDOWNE WYZWOLENIE

Czytaj więcej

Paź 31

Uroczystość Wszystkich Świętych

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
J. Kulmowa „W Zaduszki” [fragm.]

Czytaj więcej

Paź 29

Miłość jest jedna

30 Niedziela Zwykła, Rok A; Uroczystość Poświęcenia Kościoła
MIŁOŚĆ JEST JEDNA

Czytaj więcej