Sie 05

Kalendarz sierpniowych dni 2019 r.

Niech Jezus Chrystus, który z miłości do nas oddał swoje życie na krzyżu
będzie naszym przewodnikiem w dzisiejszym świecie.

W   Liturgii sierpniowych dni będziemy celebrować wymienione poniżej święta i uroczystości  oraz wspomnienia Świętych, Błogosławionych i Patronów:

Czytaj więcej

Sie 04

Wszyscy jesteśmy ubodzy

18 Niedziela Zwykła, Rok C

WSZYSCY JESTEŚMY UBODZY

W dzisiejszej Ewangelii Jezus poucza o marności dóbr doczesnych. W czasach wszechobecnego konsumpcjonizmu, słowa Pana są bardzo trudne do przyjęcia, warto jednak zatrzymać się i pochylić nad nimi.

Czytaj więcej

Sie 02

Święto Matki Bożej Anielskiej – Odpust Porcjunkuli

2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest święto
Matki Bożej Anielskiej – patronki Porcjunkuli.

W tym dniu przypada uroczystość odpustowa
w Klasztorze pw Matki Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów w Zakliczynie.

 

Porcjunkula  z  łac. oznacza   małą  cząsteczkę,  skrawek  gruntu.  Nazwa  odnosi  się  do kapliczki pw  Matki   Bożej   Anielskiej,  będącej dzisiaj  najmniejszym sanktuarium świata, którą  Św.  Franciszek  w  XIII  wieku  otrzymał  w  darze  od   benedyktynów  i   odbudował własnymi rękami. Znajduje się u stóp Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Po śmierci stała się miejscem jego kultu.

Czytaj więcej

Lip 20

Siostry Bernardynki dzielą się modlitwą i klasztorną ciszą pełną łask …

 „Klasztory życia kontemplacyjnego są oazami, w których człowiek, pielgrzym na ziemi,
może lepiej zaczerpnąć ze źródeł Ducha i ugasić pragnienie podczas drogi”.

(Benedykt XVI)

Mówi się, że klasztory kontemplacyjne, to takie miejsca, gdzie jest się bliżej nieba. Coraz więcej osób pragnie spędzić kilka dni za murami klasztoru. Duchowe owoce, jakich można doświadczyć w czasie pobytu są naprawdę nieocenione.

Czytaj więcej

Lip 01

Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje!

Najświętsze Serce Boże,
Poświęcamy Ci
Naszą ojczyznę, miasta i wioski,
Nasze rodziny i nas samych.
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje!

W minioną niedzielę, 30 czerwca 2019 roku, w Kościele Sióstr Bernardynek w Kończyskach, przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci Najświętszego  Serca  Pana Jezusa. Odpust w Klasztornej Świątyni, gdzie czczone jest Serce Boże, zgromadził wielu wiernych, którzy  w  tym  dniu  pragnęli  w szczególny sposób dziękować za wyproszone  łaski.

Czytaj więcej

Cze 26

Zaproszenie na Odpust do Sióstr Bernardynek…

 „Trzeba mieć serce wielkie, serce otwarte,
serce, które bierze swoją miarę
z Serca Chrystusa”
.

/Papież Paweł VI/

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek

w Uroczystość Odpustową Najświętszego Serca Pana Jezusa
w niedzielę 30 czerwca 2019 r. o godz. 11.00

W tym dniu, Wspólnota Sióstr Bernardynek w Kończyskach wraz z wiernymi modlącymi się w klasztornym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, będzie świętować doroczną uroczystość odpustową.

Czytaj więcej

Cze 25

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z Nieba

Chlebem który ja daję,
jest Moje życie, za życie świata.

 

W Święto Bożego Ciała,  Chrystus w Najświętszym Sakramencie opuszcza mury naszej świątyni. Oddajemy Mu cześć w procesji po dziedzińcu klasztornym.  Idźmy za Nim i trwajmy przez całą oktawę Bożego Ciała.

Idąc za Jezusem, będziemy spokojnie kroczyć drogą prowadzącą do nieba, będziemy też zawsze w stanie zawrócić z każdej innej drogi, która mogłaby zaprowadzić nas donikąd. Bo tam, gdzie niesiemy Najświętszy Sakrament, tam jest miejsce dla Jezusa.

 

 

 

„Ty Panie dajesz siebie nam,
by naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz nas,
miłością, prawdą Żyć”.

Cze 08

Pocieszyciel, Wspomożyciel – Duch Święty

Zesłanie Ducha Świętego, Rok C

POCIESZYCIEL, WSPOMOŻYCIEL – DUCH ŚWIĘTY

Przybrane synostwo otrzymane od Boga zobowiązuje do przestrzegania przykazań – nie po to, by przypodobać się Ojcu, lecz upodobnić się do Pierworodnego między braćmi – Jezusa Chrystusa. Im większe podobieństwo na ziemi, tym większa chwała w niebie.

Czytaj więcej

Cze 01

Pielgrzymka do Ziemi Świętej – zaproszenie do udziału

Zamieszczamy poniżej informację oraz program pielgrzymki do Ziemi Świętej:  IZRAEL  –  JORDANIA   
Śladami  Jezusa  i Mojżesza.
W imieniu organizatora – o. Tomasza Michalika
zapraszamy do udziału.

 

IZRAEL – JORDANIA  program 

Śladami Jezusa i Mojżesza 

Czytaj więcej

Cze 01

Wiara umacnia się dzięki wytrwałości

Wniebowstąpienie Pańskie, Rok C

WIARA UMACNIA SIĘ DZIĘKI WYTRWAŁOŚCI

Radość  Apostołów  po  wniebowstąpieniu  Jezusa  była niezwykła. Świadczy o tym fakt, że „stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”. Umocnieni obecnością i błogosławieństwem Mistrza, nie odczuwali już smutku ani lęku. Wręcz przeciwnie, radowali się i byli gotowi dawać świadectwo, że On żyje. Oczekiwali też spełnienia obietnicy zesłania Ducha Pocieszyciela, który uzbroi ich mocą z wysoka.

Czytaj więcej