Sty 21

Pełnia czasu

3 Niedziela Zwykła, Rok B

PEŁNIA CZASU

Nawrócenie jest procesem trwającym całe życie. Jeżeli rozważamy słowo Boże, powoli zmienia się nasze patrzenie na siebie, Boga, otaczający świat. Bóg ofiaruje nam swoje oczy i serce: łagodne, miłosierne, czułe, otwarte na bliźniego. Grzech staje się rzeczywistością, której unikamy i – jak mieszkańcy Niniwy – odwracamy się od swego złego postępowania (por. Jon 3, 1-5. 10). Czytaj więcej

Sty 14

Powołani do świętości

2 Niedziela Zwykła, Rok B

POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI

 

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Mamy wspólny cel, lecz prowadzą do niego różne drogi. Wynika to z różnorodności zadań, jakie powierzył nam Bóg. Powołani są nie tylko księża, czy osoby konsekrowane. Powołany jest każdy człowiek. Niektórzy pełnią funkcje, którym towarzyszy sława, rozgłos, uznanie otoczenia, inni wykonują powierzone im zadania cicho, w sposób niezauważalny. W oczach Bożych wszyscy jesteśmy równi.

Czytaj więcej

Sty 07

Ojcowskie upodobanie

Chrzest Pański, Rok B

OJCOWSKIE UPODOBANIE

 

Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają. Jest zawsze blisko, nawet gdy tej obecności nie odczuwamy. Niestety  bywa  tak,  że  jesteśmy  bardziej  zainteresowani  sprawami  tego  świata – tym, co nie nasyca serca, ale wręcz oddala od Boga.

Czytaj więcej

Gru 31

Niezachwiana wiara

Niedziela Świętej Rodziny, Rok B

NIEZACHWIANA WIARA

Abraham uwierzył Bożej obietnicy stając się ojcem nie tylko Izaaka. Przez wiarę zrodził nas Bogu i własnym przykładem pokazał, że warto całą ufność złożyć w Panu i oczekiwać spełnienia obietnic, nawet jeśli dotyczą rzeczy niemożliwych (I czytanie).

Czytaj więcej

Gru 25

Narodzenie Pańskie

NARODZENIE PAŃSKIE

Okres Adwentu dobiegł końca. Ciemności zostają rozproszone i oczom świata ukazuje się Światłość. Rodzi się w nędznej szopie, ubogi, bezbronny. Nie przychodzi do wybranej grupy, ale do wszystkich, poczynając od ostatnich – ubogich pasterzy. Wszechmocny, nieograniczony Bóg, przyjmuje granice ludzkiego ciała.

Czytaj więcej

Gru 23

Zaproszenie do wspólnej modlitwy…

Z wielką radością, serdecznie zapraszamy
na Pasterkę
do naszego odnowionego Kościoła.


Pasterka będzie odprawiona w intencjach
wszystkich proszących Siostry Bernardynki o modlitwę,
a także w intencji Darczyńców i Ofiarodawców,
szczególnie tych, którzy wspierają prowadzone prace remontowe.

Czytaj więcej

Gru 23

Blaski i cienie

4 Niedziela Adwentu, Rok B

BLASKI I CIENIE

Anioł Gabriel oznajmia Maryi, że została wybrana na matkę Syna Bożego. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Raduj się Maryjo, bo Bóg wybrał Ciebie spośród wszystkich niewiast na ziemi, abyś stała się mieszkaniem dla Jego Syna; nosiła Go pod sercem, wydała na świat i razem z Nim stała się współodkupicielką rodzaju ludzkiego!

Czytaj więcej

Gru 16

Odkryć swoją tożsamość

3 Niedziela Adwentu, Rok B

ODKRYĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

Misją proroka Izajasza było głoszenie mieszkańcom Jerozolimy nowiny o wyzwoleniu z wszelkich form ucisku. Oczekiwał Bożej interwencji i radował się nadzieją zbawienia (I czytanie). Święty Paweł również zachęca do radowania się, dziękowania w każdym położeniu oraz daje wskazówki, jak postępować, czekając na powtórne przyjście Chrystusa (II czytanie).

Czytaj więcej

Gru 09

Prostujmy ścieżki

2 Niedziela Adwentu, Rok B

PROSTUJMY ŚCIEŻKI

Słowo Boże zachęca, byśmy przygotowali drogę Panu. Czas adwentu sprzyja refleksji nad przemijaniem, ponieważ nie tylko przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego, lecz przypomina o paruzji, czyli o powtórnym przyjściu Chrystusa.

Czytaj więcej

Gru 08

Godzina Łaski

NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONE
ŚWIĘTE I NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
MATKI BOŻEJ

W Kościele katolickim, 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Czytaj więcej