Paź 01

Kalendarz – październik 2013 rok

W   Liturgii   październikowych  dni  celebrować będziemy  wymienione  niżej   święta i  uroczystości  oraz  wspomnienia  Świętych,  Błogosławionych  i  Patronów:

 • 1 październik   –   Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • 2 październik   –   Świętych Aniołów Stróżów
 • 4 październik   –   Uroczystość Św. Franciszka z Asyżu
 • 5 październik   –   Św. Faustyny Kowalskiej
 • 7 październik   –   Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 • 15 październik –   Św. Teresy od Jezusa
 • 18 październik –   Św. Łukasza, Ewangelisty
 • 22 październik –   Bł. Jana Pawła II
 • 27 październik –   Uroczystość poświęcenia własnego Kościoła
 • 28 październik –   Św. Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza


Niech Jezus Chrystus, który z miłości do nas oddał swoje życie na drzewie Krzyża
będzie naszym przewodnikiem po współczesnym świecie.
Zbliżajmy się do Niego poprzez regularne uczestniczenie w Eucharystii i modlitwę. Pamiętajmy, jak wiele w naszym życiu może zmienić wiara w Chrystusa.

Wrz 15

Grupa Św. Ojca Pio przy Kościele Sióstr Bernardynek

 

 

 

„Jestem tylko bratem, który się modli”
(Św. O.Pio)

 

 

 

Rok temu,  23 września miała miejsce wyjątkowa uroczystość wprowadzenia do Kościoła Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  przy  Klasztorze  Sióstr  Bernardynek w  Zakliczynie Relikwii  Św. Ojca Pio.

Wydarzenie  to zgromadziło wielu wiernych, którzy wsłuchani w słowa homilii wygłoszonej przez  głównego  celebransa  Ojca Gerarda Kołatka OFM z  Klasztoru  w  Wieliczce, mieli sposobność  poznać  piękną  postać  Świętego Ojca Pio.

… Otaczający  Go  ludzie  widzieli  w  Nim  kogoś  więcej,  niż  tylko pobożnego Kapucyna. Naznaczony  krwawymi  stygmatami  Męki Jezusa Chrystusa cierpiał  w pokorze, czyniąc ze swego życia ofiarę.  Wierni  tłumnie  uczestniczyli w odprawianych przez Niego Mszach Świętych,  tłoczyli  się  przed  konfesjonałem,  w  którym  spowiadał,  błagali  o  modlitewne wsparcie.  Dla  wielu  wyprosił  u Boga  łaskę  nawrócenia,  czy   uzdrowienia.  Do  dziś  za wstawiennictwem  Św. Ojca Pio  Pan  Bóg obdarza nas swymi  łaskami, wysłuchuje próśb, prostuje ścieżki naszych sumień…
Ojciec  Pio  odszedł do Pana we wrześniu 1968r. W 1999 roku Kościół katolicki uznał Ojca Pio błogosławionym, a 16 czerwca 2002 r. wpisał Go w poczet Świętych.

Zachęceni   słowami   Ojca  Gerarda,  każdego  23-go  dnia  miesiąca  w  naszej  świątyni po zakończeniu Mszy Świętej,  wierni  mogą uczcić  relikwie  poprzez  ich dotknięcie oraz uczynienie  znaku  krzyża.

W  bieżącym  roku,  23  września – w  liturgiczne  wspomnienie  Św. O. Pio  z  Pietrelciny pragniemy w szczególny sposób zaprosić na chwilę refleksji i zamyślenia. Chcąc włączyć się  w  wielki  łańcuch  modlitwy,  zachęcamy  do  zawiązania  przy  naszym  Klasztornym Kościele Grupy Modlitewnej  Św. Ojca Pio,  która gromadziłaby się w każdym miesiącu na wspólnej  modlitwie  i  Eucharystii sprawowanej  w  intencji  próśb  i  podziękowań.

To   ważne   wydarzenie   będzie   poprzedzone   duchowym   wprowadzeniem,   poprzez odprawianie  dziewięciodniowej  Nowenny  do Ojca Pio,  która  rozpocznie się w niedzielę 15 września.  Modlitwy  nowennowe  będą  odmawiane codziennie w czasie nabożeństwa o godz. 17-tej,  na  zakończenie  całodziennej  adoracji  Najświętszego  Sakramentu.

Przygotowując się do tej uroczystości, już w bieżącym miesiącu chcemy zapoczątkować spotkania  Grupy  Modlitewnej   Św. O. Pio, której   opiekunem  duchowym  będzie  Ojciec Bonawentura Nosek – Kapelan Sióstr Bernardynek.

W  Kościele  umieszczona  zostanie  skrzynka   intencji,   gdzie   można   będzie  składać prośby  i  podziękowania  oraz  powierzać  swe sprawy  Panu Bogu za wstawiennictwem Świętego.  Intencje te odczytywane  będą  podczas  nabożeństw, 23 dnia m-ca. Karteczki, na których  można  wypisywać  intencje  są  już  wyłożone  na  stoliku  w  kościele.

Serdecznie zapraszamy do nawiedzania naszej Świątyni,
gdzie przez cały dzień trwa Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
a także do modlitwy do Św. Ojca Pio i zawierzania Mu w ciszy swoich spraw.

Wrz 14

Jezu Ufam Tobie

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk. 1,50)

W  sobotę,  14 września 2013r.   rozpocznie  się  ważne  wydarzenie  religijne dla  diecezji tarnowskiej  –  PEREGRYNACJA   OBRAZU  JEZUSA  MIŁOSIERNEGO  ORAZ  RELIKWII ŚW. SIOSTRY   FAUSTYNY   I   BŁOGOSŁAWIONEGO  JANA  PAWŁA  II.

Uroczyste powitanie obrazu będzie miało miejsce o godz. 15-tej, podczas  Mszy Św.  przy papieskim ołtarzu w Starym Sączu.

Obraz  będący  wierną  kopią  wizerunku  Pana  Jezusa  Miłosiernego z kaplicy klasztornej w  Krakowie – Łagiewnikach, pobłogosławiony przez  Ojca Św. Benedykta XVI,  odwiedzi wszystkie  parafie  w  diecezji,  klasztory,  hospicja,  szpitale  i  domy  pomocy społecznej.

Peregrynacja  obrazu  oraz  relikwii  w  diecezji  tarnowskiej potrwa do czerwca 2015 roku. Nawiedzenie  w  parafiach  dekanatu zakliczyńskiego  nastąpi  w  dniach 12-24.VI.2014r. W Klasztorze Sióstr Bernardynek w dniach 18-19.06.2014 (Boże Ciało).

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o jak najlepsze przygotowanie i przeżycie peregrynacji, aby moc  Miłosierdzia Bożego stała się źródłem
odnowy duchowej wiernych naszej diecezji.

Wrz 08

„Bóg mój i wszystko moje!” Obłóczyny w Klasztorze Sióstr Bernardynek

Weź moje życie…
weź moje życie w Swe dłonie…  i proszę …
powiedz Ojcu Niebieskiemu,
że jeszcze jedno małe serce pragnie żyć…, jak Jego Syn…

Dzień  8.09.2013 roku  – Uroczystość  Narodzenia  Najświętszej  Maryi Panny – w naszym Klasztorze  Sióstr  Bernardynek  był  dniem wielkiej radości i dziękczynienia Panu Bogu za dar  powołania.  W  tym  dniu  podczas  Mszy  Świętej miały miejsce obłóczyny postulantki Weroniki, która otrzymała strój zakonny i nowe imię S.Klara, rozpoczynając równocześnie nowy  okres  swej  zakonnej formacji,  zwany  nowicjatem.  Jest  to  szczególny  moment w  życiu  każdej  Siostry.

Uroczystej Mszy Św. o godz. 11.00 przewodniczył O. dr Tytus Fułat – Asystent Federacji Sióstr  Bernardynek  w  Polsce  w koncelebrze z ks. dr Adamem Nitą – kanclerzem Kurii, ks. dr Jerzym  Jurkiewiczem – Wikariuszem  Biskupim  ds. zakonnych,  ks. mgr Antonim Bielakiem  –  Ojcem   Duchownym   WSD   w   Tarnowie,   ks.  dr  Leszkiem  Durlakiem – proboszczem  rodzinnej  parafii  postulantki, ks. dr Andrzejem Wołczyńskim – rezydentem w Klasztorze  oraz  O. mgr Bonawenturą  Noskiem – kapelanem  Sióstr  Bernardynek.

Główny  celebrans  w wygłoszonej homilii, mówiąc o różnych rodzajach powołań, wskazał na   dużą   wartość    powołania   do   życia   konsekrowanego.   Podkreślił,   że   jest   ono wyjątkowym  darem  dla   ludzi,  którzy  głębiej   rozumieją   sens   powołania  oraz  uznają znaczenie zawartego w nim świadectwa.  Wierna odpowiedź na taki dar wymaga ciągłego dążenia  do  świętości  oraz  trwania  w serdecznej  przyjaźni  z  Bogiem.

Po  Liturgii  Słowa  i  odśpiewaniu  Hymnu  do  Ducha Świętego odbył się obrzęd obłóczyn zakonnych  –  niezwykle  prosty,  a  zarazem głęboki   i  bogaty  w swej  symbolice.  Matka Przełożona  dokonała  wzruszającej ceremonii obcięcia  włosów  Siostry postulantki. Gest ten  symbolizuje  całkowite  oddanie  się  Panu  Bogu,  a  ścięte  włosy  są tym, co Siostra z  siebie  składa   Bogu  w  darze  –  z miłością, aktem wolnej woli.  Następnie postulantce założony  został   brązowy  habit   przepasany   sznurem,   na   którym   zawieszona   jest koronka franciszkańska. O symbolicznym znaczeniu publicznej  zmiany  stroju  pisze Św. Paweł  w  Liście do Kolosan: „zwlekliście  z siebie  dawnego człowieka z Jego uczynkami, a  przyoblekliście  nowego,  który  wciąż  się  odnawia,  ku  głębszemu  poznaniu Boga”.  Na habit nałożony zostaje szkaplerz. Siostra przyjmując go na ramiona zostaje ukryta pod płaszczem Maryi – Matki wszystkich osób konsekrowanych.

Więcej zdjęć w galerii…

Po okryciu głowy białym welonem i wiankiem, symbolizującym zaproszenie do tego, by za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy, uczyć  się coraz głębiej kochać Jezusa,  kapłan ogłosił  Siostrze i całej Wspólnocie  nowe imię Siostry. Przyjmując nowe imię Siostra staje się nowym człowiekiem w Chrystusie.

Dzień obłóczyn – to  dzień  pełen radości, pokoju i dziękczynienia, wprowadzający Siostrę w etap  nowicjatu, który jest  czasem  zgłębiania  życia kontemplacyjnego, poszukiwaniem Boga,   trwaniem  przy Jezusie myślą i sercem.  Podczas Nowicjatu Siostra przygotowuje się  do  złożenia  trzech  ślubów  zakonnych  i  życia  Radami   Ewangelicznymi.  Nowicjat odbywa  się  w  ścisłej  klauzurze. Na  tym  etapie  Siostra  Nowicjuszka  kontynuuje swą formację  pod  przewodnictwem  Mistrzyni w  odosobnieniu,  ciszy  i  milczeniu, ucząc się życia  w  łączności  z  Jezusem.

Dzisiejsza uroczystość obłóczyn S. Klary na pewno bardzo mocno zapisze się w pamięci wszystkich  obecnych.  Ceremonii towarzyszyły silne  emocje oraz uczucia, wyciskające łzy wzruszenia u uczestników – najbliższej Rodziny, przyjaciół i wiernych zgromadzonych w Kościele.

Na   zakończenie,    Ojciec    kapelan    w   imieniu   własnym   oraz   Sióstr    Bernardynek podziękował   wszystkim  za  obecność  i wspólną   modlitwę  w   tym  ważnym  dla  całej Wspólnoty  dniu  oraz  złożył życzenia Siostrze Klarze, aby Dobry Bóg za przyczyną Matki Najświętszej umacniał Ją na drodze zakonnego powołania.

 Życzymy naszej Siostrze Nowicjuszce, aby za przykładem swej patronki
Św. Klary uczyła się miłości Boga i ludzi, świętej prostoty, radosnego praktykowania ubóstwa i pokornego posłuszeństwa.
Aby każdego dnia z czystym sercem szukała Pana i Jego świętej woli.
A Bóg – dawca powołania, by zakończył dzieło, które rozpoczął.

Wrz 01

Kalendarz – wrzesień 2013 rok

W Liturgii wrześniowych dni celebrować będziemy wymienione niżej święta i uroczystości oraz wspomnienia Świętych, Błogosławionych i Patronów:

 •   1 września  –  Bł. Bronisławy
 •   8 września  –  Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 •   9 września  –  Bł. Anieli Salawy
 • 14 września  –  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 • 15 września  –  Matki Bożej Bolesnej
 • 17 września  –  Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu
 • 18 września  –  Św. Stanisława Kostki
 • 21 września  –  Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
 • 23 września  –  św. O. Pio z Pietrelciny
 • 25 września  –  Bł. Władysława z Gielniowa
 • 28 września  –  Św. Wacława
 • 30 września  –  Św. Hieronima


Niech Jezus Chrystus, który z miłości do nas oddał swoje życie na drzewie Krzyża
będzie naszym przewodnikiem po współczesnym świecie.
Zbliżajmy się do Niego poprzez regularne uczestniczenie w Eucharystii i modlitwę. Pamiętajmy, jak wiele w naszym życiu może zmienić wiara w Chrystusa.

Sie 27

Św. Monika – patronka matek

„Matko (…) syn tylu łez
musi powrócić do Boga”

Św. Monika  –  patronka  matek  –  przyszła  na świat w 332 r. Wyszła za mąż za bogatego patrycjusza, pogańskiego urzędnika z  Tagasty.  Był   człowiekiem   bardzo   gwałtownym, ale  Św. Monika  cierpliwie znosiła  Jego wybuchy. Jej  łagodność i spokój oraz przykładne, pełne   pobożności   życie  sprawiły,  że  nawrócił  się  na  wiarę   chrześcijańską  i  przyjął chrzest.  W  rok  później  zmarł.

Wielkim krzyżem Św. Moniki  był tryb życia Jej syna Augustyna, który w chwili śmierci ojca miał 17 lat.  Matka modliła  się długo i żarliwie o Jego nawrócenie. Kiedy wyjechał z Afryki, by  udać  się  do  Włoch,  podążyła  za  Nim  i  znalazła  Go  w  Mediolanie.  Zbolała matka nie opuszczała  syna,  ale  szła  za  Nim  wszędzie,  modlitwą  i  płaczem  błagając   Boga o  nawrócenie  dla  Niego.

Pod   wpływem   nauk    Św. Ambrożego,   Augustyn   przekonał   się   o   fałszu   doktryny manichejskiej.   Wyrzekł   się   jej   i   w przeddzień    Wielkanocy  przyjął  chrzest   z  rąk Św. Ambrożego.

Św. Monika doznała długo oczekiwanego szczęścia, widząc powrót swego syna do Boga. Modlitwy  zostały  wysłuchane  –  syn nawrócił się –  i  z grzesznika  stał  się   świętym. Po nawróceniu   wyruszył   wraz   z   matką   i   kilkoma   przyjaciółmi   do  Afryki.  Szczęśliwa matka  spełniła  misję  swojego  życia  i  mogła  odejść  po nagrodę do Pana. Zachorowała w  drodze  i  w  387r.  zmarła  w  Ostii.

Św.  Monika  jest  patronką  kościelnych  stowarzyszeń  matek  oraz  wdów.  W ikonografii przedstawiana   jest   w   stroju  wdowy.  Jej atrybutami  są  książka,  krucyfiks,  różaniec.

Sie 26

Najświętsza Maryja Panna Częstochowska

Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja,
do Ciebie się uciekamy,
o Maryjo, Maryjo…

 

uroczystość  Matki   Bożej   Częstochowskiej,  kierujemy  z  wdzięcznością  swoje uwielbienie do Boga za dar Maryi. Jej wizerunek w jasnogórskim obrazie Czarnej Madonny przypomina nam obecność i uczestnictwo  Matki  w losach naszej Ojczyzny.  Przez wieki przybywali  do  duchowej  stolicy  Polski pątnicy,  by  modlić się u stóp Pani Jasnogórskiej.

W 1382 r. książę  opolski  Władysław wybudował  na  Jasnej  Górze klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku.  Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć  jego wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W 1717 r. obraz  został  uroczyście  ukoronowany  i  Jasna  Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce.

Wszechmogący i miłosierny Boże,
Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie
przedziwną pomoc i obronę,
a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych,
spraw, łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary,
a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo…

Sie 24

Św. Bartłomiej Apostoł

„To prawdziwy Izraelita,
w którym nie ma podstępu” (J 1,47).

W dniu 24 sierpnia Kościół obchodzi Święto Bartłomieja Apostoła

 

 

Św. Bartłomiej  był  jednym  z  dwunastu  Apostołów  Jezusa, Jego wiernym towarzyszem przez   całe  życie   i   naocznym   świadkiem   męki,   ran,  śmierci  i  zmartwychwstania. W   Ewangelii   występuje  pod   imieniem   Natanael.

Tradycja  starochrześcijańska podaje, że po zesłaniu Ducha Świętego, Bartłomiej udał się do  Indii,  gdzie  przyniósł  Ewangelię  według Św. Mateusza w języku aramejskim, szerzył naukę  Chrystusa,   czynił  cuda  i  uzdrawiał  chorych.  Działał  także w Arabii Saudyjskiej, Etiopii, Persji,  Mezopotamii  oraz  Armenii.   Tam  miał  pozyskać  dla  wiary  królewskiego brata  Polimpiusza  wraz z całą rodziną, za co rozgniewany król Astyages nakazał uwięzić Bartłomieja  i  poddać  torturom, by zmusić Go do wyrzeczenia się nauki Chrystusa. Kiedy to  nie  pomogło,  polecił  Go  ukrzyżować,  a  następnie  ściąć  mieczem.

Chrześcijanie  pogrzebali  ciało  Męczennika  z  wielką  czcią.  Zaraz po śmierci Bartłomiej zaczął   odbierać   cześć,    jako    męczennik   za wiarę    Chrystusową.   Jego  relikwie zachowały się  do  dziś.  Kult Św. Bartłomieja szerzy się na całym świecie, od tego czasu powstało wiele świątyń, którym patronuje.

Święty    Barłomiej   Apostoł   jest   patronem   rzeźników,   garbarzy   i  introligatorów.
W  ikonografii   jest  przedstawiany  w  długiej   tunice,   przepasanej   paskiem,   czasami, jako   muskularny   mężczyzna.   Bywa   ukazywany  ze  ściągniętą  z  Niego  skórą.  Jego atrybutami  są:  księga,  nóż,  zwój.

Sie 23

Święta Róża z Limy, dziewica

(…)tam, gdzie działają liczne sprzeczności,
tam też rozkwita największa nadzieja(…)
  (św. Ignacy Loyola)

 

 

 

Św. Róża  –  Izabela de Floresy del Oliva  –  urodziła  się  w  Limie,  stolicy  Peru, w 1586 r. Ze  względu na delikatną  cerę  nazywano Ją Różą. Imię to otrzymała przy bierzmowaniu. Róża  była  dumą  i  radością rodziców, pełna miłości i posłuszeństwa. Wcześnie zaczęła pracować,  by  pomóc  rodzinie.  Zajmowała  się hodowlą  kwiatów,  haftem  i  szyciem.

Od młodości odznaczała się głęboką wiarą i pobożnością. Jako młoda dziewczyna złożyła Bogu  ślub  dozgonnej  czystości.  Gdy skończyła  20 lat  została  dominikańską tercjarką. Zamieszkała w letnim  domku,  stojącym  w ogrodzie Jej rodzinnego domu. Poświęciła się całkowicie   praktykom   pokutnym,   poddając   się   najcięższym  umartwieniom.   Znosiła wiele   cierpień  i   przeciwności  z   godną  podziwu  heroiczną  cierpliwością.  Znajdowała zawsze   słowa   pociechy  dla  chorych  i  ubogich,  niosła pomoc potrzebującym. Błagała Boga o  miłosierdzie dla  grzeszników  i  łaskę  przebaczenia.

Praktykowała  różne  pokuty  i  umartwienia.  Przez piętnaście lat doświadczała zupełnego opuszczenia.   Nie   odczuwała   pociągu   do   modlitwy,   ani   poczucia   bliskości  Boga. Prześladowały  Ją  myśli,  że  Bóg  Ją  odrzucił.

W  nagrodę  za  Jej  życie  Bóg  obdarzał  Ją  jednak   wieloma   łaskami,   głównie  darem modlitwy.  Cieszyła  się  bliskim przestawaniem ze swoim Aniołem Stróżem i Matką Bożą. Doszła   do   kontemplacji   i   mistycznego   zjednoczenia  z  Chrystusem,  żyjąc  jeszcze bardziej  dla  Niego. Swoje  życie  wzorowała  na  życiu   Św. Katarzyny  ze  Sieny. Zmarła w wieku 31 lat w 1617r.

W ikonografii Św. Róża  przedstawiana  jest,  jako młoda dominikanka w habicie. Atrybuty: Dziecię Jezus  w ramionach, korona z cierni, kotwica, krzyż, róża, wianek z róż; wiązanka róż,  z  których  wychyla  się  Dziecię  Jezus.

Sie 22

Najświętsza Maryja Panna Królowa

   

„Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz,
Córo królewska ze szczepu Dawida,

Święta Maryjo, wysoko się wznosisz
ponad aniołów i błogosławionych…”

 

 

 

 

Wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny Królowej zostało wprowadzone   przez papieża Piusa  XII  w  100-tną   rocznicę   ogłoszenia  dogmatu  o  Niepokalanym  Poczęciu  Maryi,
11 października 1954roku.

Tytuł   „Królowa”  podkreśla  stan  Maryi  w czasach ostatecznych jako Tej,  która  zasiada  obok  Swego  Syna,  Króla  Chwały.  W  ten sposób  wypełniły się  słowa Magnificat  „Oto  bowiem  odtąd  błogosławić  mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż  wielkie rzeczy  uczynił   mi  Wszechmocny…”

Prawda  o  królewskiej  godności  Bogarodzicy  ma  podstawy  w Piśmie Świętym i jest od najdawniejszych  czasów  przeżywana  przez wiernych. Już od Soboru Efeskiego (431r.) przedstawiano  Bogarodzicę  na  królewskim  tronie  i  z królewskimi insygniami, otoczoną orszakiem  aniołów  i  świętych niebian, jako że panuje Ona nie tylko nad siłami natury, ale i  nad  zakusami  szatana.

Królewska  godność  Matki  Bożej  opiera  się  na  łączności  z  Chrystusem Królem przez macierzyństwo  Boże.  Jest  Królową,  bo  jest Matką  Boga  i  współdziała  z Chrystusem w   dziele   odkupienia.   Ona,   podobnie   jak   Chrystus   i   w   łączności  z  Chrystusem,
przyczyniła  się  do  obalenia  królestwa szatana – przez uwolnienie ludzkości od grzechu.

Wydarzenie  ukoronowania  Maryi  wspominamy  również  w  piątej  tajemnicy  chwalebnej różańca  świętego.

Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową,
spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę
przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim….