Cze 16

Rekolekcje… Zapraszamy

Cze 11

130 lat na ziemi zakliczyńskiej…

„Twemu Sercu cześć składamy,
o Jezu nasz, o Jezu…”

Są   wydarzenia,   których   się   nie  zapomina,  które  na  zawsze  pozostają  w  pamięci.
Dzień  9  czerwca  2013r.  –  niedziela,  w historii Klasztoru Sióstr Bernardynek zapisał się złotymi  zgłoskami.  W  tym bowiem dniu, miała miejsce podniosła uroczystość – Odpust ku  czci  Najświętszego  Serca  Pana   Jezusa  połączony  ze  130  rocznicą  istnienia Sióstr Bernardynek  na  ziemi  zakliczyńskiej.

 W  klasztornej  świątyni  o  godz.  11-tej   została   odprawiona   uroczysta   Msza  Święta, której  przewodniczył  Ks. dr  Jerzy  Jurkiewicz  –  Wikariusz  Biskupi  ds.  zakonnych.

Współcelebransami  byli:  O. dr  Tytus  Fułat  –  Asystent  Federacji  Sióstr   Bernardynek w Polsce, Ks.dr Adam Nita – Kanclerz Kurii diecezjalnej w Tarnowie, O.Tomasz Michalik –  Wikariusz Parafii OO. Franciszkanów w Zakliczynie, O. Grzegorz Chomiuk – Magister Nowicjatu  OO. Franciszkanów,  Ks. dr  Andrzej  Wołczyński  – rezydent przy Klasztorze Sióstr  oraz  O. Janusz  Trojanowicz  –  Kapelan Sióstr  Bernardynek.

W  wygłoszonym  słowie  Ks.  Jerzy  Jurkiewicz,  mówiąc o Sercu Jezusa, które patronuje Kościołowi  i  Klasztorowi  Sióstr  wskazał,  jak wielką Jego troską  i  opieką  jest  otoczony tutejszy  Klasztor i jak sprawdza się obietnica, że „gdzie będzie umieszczony Obraz Serca Jego,  to dom ten zasłynie z błogosławieństwa Bożego”. W dalszej części homilii przybliżył historię,  charyzmat  i  duchowość  Sióstr  Bernardynek  oraz postać fundatorki tutejszego Klasztoru – M. Jadwigi  Jurkiewicz, która do Zakliczyna 2 sierpnia 1882 r. przyjechała wraz z S. Elzbietą  Schirmeisen.
Powiedział  też  „..przedziwne  są  koleje  losu.  W  ubiegły  piątek  –  w Uroczystość Serca Jezusa będąc w Asyżu wraz z pielgrzymką tarnowskich seminarzystów, krocząc uliczkami zobaczyła  nas  pewna siostra zakonna, mówiąc do kogoś z boku, że to seminarzyści, a ja dodałem, że z Polski i wtedy okazało się, że tą siostrą jest Siostra Bernardynka ze Stanów Zjednoczonych –  siostra  Maria  Angela Kurczak… Pamięta Siostry, które przed kilku laty z  Zakliczyna  wyruszyły  do  Stanów Zjednoczonych,aby świętować tam 100-lecie fundacji Sióstr Bernardynek . Mówiła  ta  siostra, że  mają taką tradycję, iż każdego roku ze swojej wspólnoty losują dwie siostry, które udają się w pielgrzymce do Włoch, aby pielgrzymować do  grobu Św. Franciszka. I ta S.Angela przez 30 lat pisała swoje imię, i dopiero w tym roku ją wylosowano. Powiedziała: „…przyjechałam i  bardzo się cieszę, że przyjechałam w roku wiary… ” Prosiła,  aby  Siostry  tutaj  w  Zakliczynie pozdrowić…  co  niniejszym  czynię.

Klasztor  Sióstr  Bernardynek  to  niezwykłe Boże dzieło,  więc  jest za co dziękować Bogu. Potrzebni  są tacy ludzie Kościołowi… tacy ludzie, którzy wnikają w misterium Pana Boga, w  tajemnice  Bożego  Serca…  Każda  z  Sióstr  jest  darem  Boga.
Pragnę  Wam  podziękować  drogie  Siostry  za Waszą modlitwę, za dzieło pokutne, które podejmujecie  za  innych  ludzi…  za  Waszą obecność…”

Wielką  niespodzianką  połączoną  z  radością  serca  było  przywiezione  z  Rzymu przez Ks. Jerzego  Jurkiewicza   błogosławieństwo  Ojca  Św. Franciszka  dla  całej  Wspólnoty Sióstr.

Po  Mszy Św. odbyła  się  procesja  eucharystyczna, w której udział wzięli również Księża z  Parafii  Świętego  Idziego  w  Zakliczynie,  bracia Nowicjusze  z  pobliskiego   Klasztoru OO. Franciszkanów,  ministranci,  lektorzy,  służba  liturgiczna oraz dzieci sypiące  kwiaty jak  również licznie  zgromadzeni  wierni.

Więcej zdjęć w galerii…

Na  zakończenie  uroczystości  zostało  odśpiewane  uroczyste  Te  Deum.

Wszystkim, którzy wraz z nami – Siostrami Bernardynkami
w tym szczególnym dniu, uwielbiali Pana Boga

i dziękowali za 130 lat istnienia na ziemi zakliczyńskiej,
składamy serdeczne Bóg zapłać!
i o modlitewnej pamięci  zapewniamy.

Cze 02

Odpust Serca Jezusa

Maj 28

Uroczystość Bożego Ciała…

Panie, ożyw moją wiarę, abym mógł Cię przyjmować,
adorować i uwielbiać z coraz większą miłością…

Uroczystość    Najświętszego   Ciała  i  Krwi  Chrystusa  jest  radosnym   dopełnieniem Wielkiego   Czwartku,   kiedy   wspominamy    ustanowienie   Eucharystii,   w   kontekście rozpoczynającej   się   Męki   Pana   Jezusa.   Wówczas  uświadamiamy   sobie  wielkość
i cenę tego daru oraz miłość wyrażającą się w ofierze Jezusa.

Uczestnicząc  w  Procesji  Eucharystycznej wyrażamy publiczną radość z tego, że Jezus pozostawił  nam  pokarm  duchowy,  który  rzeczywiście nasyca.  Wychodzimy  z Nim na zewnątrz  naszych  Kościołów,  aby  ukazać  Go  światu, wyznać wiarę w Niego, zaprosić w  naszą  codzienność oraz  wezwać wszystkich do adorowania miłości, która zaspokaja wszelki  głód  serca…

Jezus  jest  Chlebem  Życia… Lud gromadził się wokół Niego nie tylko by się nakarmić, ale by  Go  zobaczyć,  posłuchać  i  uzyskać  od  Niego pomoc.  On odpowiada na pragnienia zgromadzonych.

To  samo w  sposób  duchowy  dzieje  się  na  każdej  Mszy św. Jezus najpierw daje nam swoje   słowo…   wskazuje   drogę…  zapewnia  o  tym,  że Bóg  nas  kocha  i  wspiera… napomina  i  wzywa  do  miłości…

Jednak  bez pomocy łaski nie bylibyśmy w stanie żyć słowem Bożym. Jezus czyni dla nas cud  i  przez  ręce  kapłana  rozdaje  nam duchowy pokarm – napełnia nas mocą, abyśmy potrafili  kochać  innych.

Więcej zdjęć w galerii…

 W Kościele Sióstr Bernardynek przez całą Oktawę Bożego Ciała
Procesja Eucharystyczna
w dni świąteczne      o godz.      8.00
w dni powszednie    o godz.    17.00

Kwi 29

Zawierzmy nasze troski Maryi…

Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze…

Przed nami najpiękniejszy miesiąc –  maj – poświęcony Maryi.
Jest to czas szczególnej czci oddawanej Matce Bożej.

Wieczorami  gromadzimy  się  w  kościołach,  przy  grotach,  kapliczkach  i  przydrożnych figurach,   w   atmosferze   umiłowania  Matki  Bożej. Przed  wystawionym  Najświętszym Sakramentem  śpiewamy  Litanię  Loretańską,  która  jest  wspaniałym hymnem na cześć Maryi.   Wysławiamy   wielkie   cnoty  i  przywileje,  jakimi  obdarzył  Ją  Bóg.  W  modlitwie „Pod  Twoją  obronę”  oraz   pięknych  pieśniach  Maryjnych ofiarujemy  się  Matce  Bożej.

Podczas Nabożeństwa Majowego spotykamy  Maryję Matkę Boga a za Jej pośrednictwem samego Boga.  Zawierzamy   Maryi  swoje życie, radości i problemy.  Ona zawsze przytuli nas do swojego serca, pośpieszy z pomocą, wskaże właściwą drogę. Trzeba tylko zaufać Jej  w  każdej  sprawie  i prosić  o  pośrednictwo  u  Boga.

W Klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek
Nabożeństwo Majowe
odprawiane jest codziennie o godz. 17-tej

Nabożeństwa  Majowe  są  wyjątkową  okazją, aby przez modlitwę, śpiewane pieśni, cichą osobistą  rozmowę  zawierzyć  Matce  Bożej  własne sprawy,  złożyć  u Jej stóp wszelkie troski,  a  Ona z matczyną miłością przedstawi je swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i  wybłaga  dla  nas łaskę  miłosierdzia.

Nabożeństwo   majowe   w   naszym   Kościele  Sióstr  Bernardynek
kończy  całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu
uroczystym błogosławieństwem.

Kwi 08

Święto Miłosierdzia …

Pragnę, aby Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,
wylewam całe morze łask  na dusze,
które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.
Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski
 
(Dz. 699)

W   pierwszą    niedzielę   po   Wielkanocy,   w   Kościele   Katolickim   na  całym  świecie, obchodzone  jest  Święto  Miłosierdzia  Bożego.  Święto zostało  ustanowione 30 kwietnia 2000 roku  przez  Ojca  Świętego  Bł.  Jana Pawła II podczas kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej.

Obchody  Święta  Miłosierdzia  Bożego poprzedziła Nowenna rozpoczęta w  Wielki Piątek.

W    klasztornym    Kościele    Sióstr    Bernardynek,   w   Niedzielę   Miłosierdzia   Bożego o   godz. 11.00   została   odprawiona   uroczysta   Msza   Święta,  której   przewodniczył Ks.  dr  Adam  Nita  –  Kanclerz  Kurii  diecezjalnej  w  Tarnowie  w  koncelebrze z Ojcem mgr  Januszem Trojanowiczem  –  Kapelanem  Sióstr.

Ksiądz  Kanclerz  w  wygłoszonym  pięknym, okolicznościowym kazaniu, powiedział min.: „…staje  pomiędzy   nami  Chrystus  Zmartwychwstały  i  mówi:  Pokój  Wam…  Pokój,  to pierwszy  dar  Zmartwychwstałego.  Pan  Jezus  ofiaruje  nam  dar  pokoju, a do tego daru dokłada  drugi  dar –  miłosierdzie.

Kaznodzieja   przywołał   słowa    Bł.  Jana   Pawła  II,   wygłoszone   w   homilii    podczas kanonizacji   S. Faustyny    „ jak    wiele  dusz  uzyskało  pocieszenie  wypowiadając  słowa  Jezu    Ufam   Tobie.    Jest    to    inwokacja,    którą    Opatrzność    poleciła    nam   za  pośrednictwem  S. Faustyny.  Ten  krótki akt oddania się Jezusowi sprawia, że pierzchają najcięższe  chmury  i  przedziera  się  promień  światła  w  życie  każdego  człowieka.” 

Przywołał  też  słowa  modlitwy  Św. Faustyny:  „Chryste  i  Panie  prowadzisz  nas  takimi przepaściami,  że  gdy  spojrzę  w  nie napełnia mnie lęk, lecz w tej samej chwili napełniam się  pokojem,  tuląc  się do Twego serca. Przy Twoim sercu nie lękam się niczego. W tych chwilach niebezpiecznych  postępuję  jak  dziecko,  które jest niesione na ręku matki, gdy ujrzy  coś  grożącego,  chwyta  się  silniej  szyi  matki  i  czuje się  bezpiecznie”.

Dalej  mówił:  ileż  razy  doświadczyliśmy  w swoim życiu tak delikatnego dotknięcia Bożej miłości…  może  warto  by  dzisiaj  te  chwile  przywołać w  pamięci.  Pozwolić  się  Bogu ogarnąć  swoją   miłością…   Również   Apostołowie   doświadczyli   Bożego  Miłosierdzia, które  napełniło  ich serca  pokojem  i  w  mocy  Ducha  Św.  poszli,  aby  dzielić  się   tym doświadczeniem  z  innymi…  Ksiądz  Kanclerz  zakończył  słowami: bądźmy więc i my świadkami  Miłosierdzia”.

Po  Mszy Świętej odbyła się procesja eucharystyczna, podczas której zgromadzeni wierni w  śpiewanej  Koronce  do  Miłosierdzia  Bożego, upraszali łaski dla siebie i całego świata.

Więcej zdjęć w galerii…

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona,
a skarby łask nieprzebrane.
Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,
które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.
Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób
móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.
Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia,
tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.
Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej.
Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją,
to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie.
Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.      Amen.

Mar 30

Wielka Noc…..

Przeżywając na nowo Święta Wielkiej Nocy,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia …

wielkiej wiary, która jest światłem w życiu,
nadziei, która jest kotwicą w trudach i zmaganiach
oraz miłości, która jest pragnieniem każdego serca.

Niech Zmartwychwstały Jezus prowadzi nas po drogach codziennego życia.

Niech usuwa wszystkie kamienie grobowe, które czasami próbują nas przygnieść –
kamienie smutku, niepokoju, lęku, zniechęcenia.

Niech Jego żywa obecność w sercu będzie źródłem wszelkich darów i pokoju.

Łącząc się w modlitwie  i radosnym Alleluja
Siostry Bernardynki 

Mar 23

Uroczystości Wielkiego Tygodnia

Przed nami wyjątkowy czas – Wielki Tydzień…
Przeżyjmy go jak najlepiej… wówczas będziemy mogli na nowo odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę, zrozumieć wielką Miłość Boga do każdego z nas.

Uroczystości   Wielkiego   Tygodnia,   przed   Świętem   Zmartwychwstania   Pańskiego, rozpoczyna   Niedziela   Palmowa,   upamiętniająca   przybycie   Jezusa   do   Jerozolimy. Jest   początkiem   okresu   duchowego  przygotowania  do  Świąt,  wyciszenia,  skupienia  i  przeżywania Męki Chrystusa. Podczas Mszy Św. dokonywany jest obrzęd poświęcenia palm,  symbolizujących  zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy, będących symbolem odradzającego się życia.

Więcej zdjęć w galerii…

Poniedziałek, Wtorek i Środa  Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi  pojednania.  Skupiamy  się  na modlitwie, przygotowując  nasze  serca  na  przyjście  Pana  Jezusa.

Wielki    Czwartek    obchodzony    jest   na   pamiątkę   ustanowienia   przez   Chrystusa sakramentów   kapłaństwa   i   Eucharystii  podczas  Ostatniej  Wieczerzy.

W  kościołach  katedralnych  sprawowana  jest  uroczysta  Msza  Święta,  w  trakcie której odbywa  się  odnowienie  przyrzeczeń  kapłańskich. Podczas  tej  Mszy, nazywanej Mszą Krzyżma,    poświęcane   są   oleje   do   namaszczeń   podczas   chrztu,   bierzmowania, sakramentu   kapłaństwa   oraz   namaszczenia   chorych.

Wieczorem   odprawiana   jest   uroczysta   Msza   Wieczerzy  Pańskiej,  rozpoczynająca Triduum   Paschalne.   Podczas  śpiewu   Chwała  na  wysokości  Bogu…  biją  wszystkie dzwony,   po   czym   dzwony   i   organy   milkną   a   używane  są  kołatki.   W  niektórych kościołach  odbywa  się  obrzęd  obmycia  nóg  dwunastu  mężczyznom.
Po  Mszy  Św.  Najświętszy  Sakrament  zostaje  przeniesiony  do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą”,  na  pamiątkę  uwięzienia  Jezusa  po  Ostatniej  Wieczerzy.

Po  zakończonej  liturgii   z   ołtarza   zdejmowane   są  świece,   mszał,   krzyż  i  obrusy. Tabernakulum zostaje puste  i  otwarte  a   Wieczna   lampka   zgaszona.

Wielki  Piątek  to drugi  dzień Triduum Paschalnego, upamiętnia śmierć Pana Jezusa  na krzyżu.  Jest  czasem  zadumy  nad  Męką  Chrystusa. Tego dnia obowiązuje post ścisły.
W  Wielki  Piątek  nie  sprawuje  się  Mszy Świętej, odprawiana jest Droga Krzyżowa  oraz Nabożeństwo  Gorzkich  Żali.  Rozpoczyna  się również Nowenna do Miłosierdzia Bożego. 

Liturgia  Wielkiego  Piątku  jest  pamiątką  zwycięstwa  ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W  tym  dniu  używane są czerwone szaty liturgiczne symbolizujące miłość zwyciężającą na  krzyżu.  Na  początku kapłan leży krzyżem przed ołtarzem, po czym następuje Liturgia Słowa  Bożego,  w której  skład  wchodzą  dwa  czytania,  psalm  oraz opis Męki Pańskiej z  Ewangelii  Św.  Jana.  Po  kazaniu  następuje  Adoracja  Krzyża, podczas której kapłani, służba  liturgiczna  i  wierni  całują   rany  Jezusa  na  krzyżu.  Po  udzieleniu  Komunii Św. Pan Jezus pod  postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczyna się Adoracja.

W   klasztornym  Kościele  Sióstr  Bernardynek  w  Wielki  Czwartek  i  Wielki  Piątek  trwa całonocna  Adoracja  Pana  Jezusa  w  Najświętszym  Sakramencie.

Wielka  Sobota   to   kolejny  dzień  Triduum  Paschalnego,  przedostatni  dzień Wielkiego Tygodnia,  poprzedzający  święto Zmartwychwstania.  Jest   czasem   żałoby  po Jezusie ukrzyżowanym. Od wczesnych godzin rannych trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w  kaplicy  zwanej  „Grobem  Pańskim”.  W  Wielką  Sobotę  Kościół  Katolicki również nie celebruje  Eucharystii. Tradycyjnie  w  tym  dniu  święci  się pokarmy na  wielkanocny stół.

Wielkanoc  zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan dokonuje  poświęcenia ognia, od którego zapala się Paschał, tj.  świecę,  symbolizującą  Zmartwychwstałego  Chrystusa.

Szczytem Triduum  –  trzech  dni  przeżywania  najważniejszych  wydarzeń naszej wiary, jest obrzęd  Wigilii  Paschalnej:  poświęcenie światła,  rozbudowana  liturgia słowa, liturgia chrzcielna  czyli  odnowienia  przyrzeczeń chrztu św.,  liturgia eucharystyczna – Komunia Św.   a następnie procesja rezurekcyjna ze świecami. Uroczysta procesja rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym, kapłan śpiewem  Alleluja oznajmia Zmartwychwstanie Chrystusa.  W   procesji  niesiona   jest  również   figura   Chrystusa  Zmartwychwstałego.

Wielka  Niedziela  jest  ostatnim  dniem  Triduum  Paschalnego  oraz pierwszym  dniem  Świąt  Wielkanocnych.  Jest  najważniejszym   Świętem –  Chrystus  dzięki swojej ofierze zbawił  ludzi.

Zmartwychwstanie   Chrystusa   jest   wielkim   zwycięstwem   dla   każdego   wierzącego człowieka.  Jest  znakiem,  że   Bóg   przyjął  ofiarę Jezusa za  nasze  grzechy,  za  nas. Jest  więc  naszą  błogosławioną nadzieją, że nie pozostaniemy martwi lecz powstaniemy do wiecznego życia.

Chrystus Zmartwychwstał!   Zmartwychwstał prawdziwie! 

Mar 14

Biały dym nad Watykanem…

W  środę  13  marca  2013  roku,   o  godzinie  19.06   pojawił  się  biały  dym  nad  Kaplicą Sykstyńską,  obwieszczający  wybór  Papieża.

Usłyszeliśmy  słowa  „Habemus  papam”  wygłoszone  przez   protodiakona.  Nową głową Kościoła  został  kardynał  z  Argentyny  Jorge Bergoglio, który przybrał imię Franciszek – nawiązując  do  Świętego Franciszka z Asyżu.  Jest znany jako człowiek skromny i prosty.

Nowy  Ojciec  Święty  pojawił  się  na  balkonie  błogosławieństw  Bazyliki Świętego Piotra. Do zgromadzonych wiernych zwrócił się słowami: Bracia  i  Siostry,  buona  siera!

Po   tych   słowach   wzniósł   modlitwę  za  swojego  poprzednika  Benedykta  XVI.  Przed udzieleniem   błogosławieństwa  poprosił  wiernych  o   wstawiennictwo,   by  pomodlili  się w  ciszy  za  Niego.

Dziękując  Panu  Bogu za  tak  wielki  dar  dla  całego Kościoła  otoczmy nowego Papieża – następcę Św. Piotra, modlitwą, płynącą z głębi naszych serc: Chwała Ojcu….

Lut 19

Czas Wielkiego Postu …

 Wielki Post… czas zadumy… czas zasłuchania…
rozmyślania nad cierpieniem i śmiercią… wpatrywania się w krzyż…
ale też czas wielkiej, nieskończonej MIŁOŚCI…
jeśli  chcesz jej doświadczyć… zaufaj JEZUSOWI…
„który umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”
(Rz.5,8)

W  tradycji  chrześcijańskiej,  Wielki  Post  jest  szczególnym  czasem  przygotowania  do najważniejszych  w  roku  Świąt  Zmartwychwstania Pańskiego. Posypanie głów popiołem w  Środę  Popielcową   było   znakiem   rozpoczęcia  okresu  modlitwy,  pokuty  i  zadumy nad kruchością życia.

Wielki  Post  to  czas,  w  którym  każdy  wierzący  człowiek ma szczególnie skupić się na swojej  wierze  i życiu duchowym, uświadomić sobie nieuchronność śmierci oraz poprzez modlitwę,  post  i  jałmużnę,  odpokutować  za  grzechy.

W czasie Wielkiego Postu w Klasztornym Kościele Sióstr Bernardynek
odprawiane są nabożeństwa: 

„Drogi Krzyżowej” – w środy i piątki o godz. 17-tej
„Gorzkich Żali” – w niedziele o godz. 17-tej.

Wielki  Post  to  nie  tylko  unikanie  zabawy, to doskonała okazja do wzmożonej pracy nad sobą,  nad  własnym  charakterem.  To  także  konieczność  codziennej modlitwy, odbycia spowiedzi,   która  ma  oczyścić  nas  z  grzechu,  aby  z  czystym  sumieniem  wkroczyć w  okres  pasyjny,  wzmocnić  naszą  wiarę, a także wzajemne więzi, by wspólnie przejść przez  ten  niełatwy  okres.

Wielki  Post  powinien być czasem modlitwy, przybliżać nas do innego świata. Spełniajmy więc  uczynki   miłosierdzia,  zastanówmy  się  nad  sensem  tego, co robimy i jak żyjemy. Częściej  zwracajmy  uwagę  na  symbol  Krzyża.  Niech  te  czterdzieści  dni  coś zmieni w  naszym  życiu.  Warto  uświadomić  sobie,  że  Bóg  umarł za nasze grzechy i powstał z  martwych  dla  naszego  zbawienia.

Ostatnia  niedziela  przed  Wielkanocą  –  w  tym  roku  24  marca  – to Niedziela Palmowa. Przychodzimy  wówczas  do  Kościoła z tradycyjną palmą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.  Niedziela  Palmowa  zaczyna  okres  Wielkiego  Tygodnia  –  ostatniego przed Świętem  Zmartwychwstania.

Przez  cały   okres   Wielkiego   Postu   nie   śpiewa   się   podczas   Mszy  św.   „Alleluja”. Wielki Post kończy się w  momencie  rozpoczęcia  Mszy  Wieczerzy  Pańskiej  w  Wielki  Czwartek.

Przez  czterdzieści  dni  przygotujmy  nasze  serca…  przez  modlitwę,  pokutę  i  uczynki chrześcijańskiej  miłości.  Z  głęboką  wiarą  i  pobożnością  pójdźmy  za  Panem, abyśmy uczestnicząc  w  tajemnicy  Jego  krzyża,  dostąpili  udziału  w  zmartwychwstaniu i życiu.

 31 marca będziemy obchodzić Święto Zmartwychwstania Jezusa – bądźmy gotowi!