Kwi 13

Konkurs na najpiękniejszą palmę

Palma   wielkanocna   jest   tradycyjnym  symbolem  Niedzieli  Palmowej,  która  została ustanowiona  na  pamiątkę  wjazdu  Jezusa do Jerozolimy. W Kościele obchodzona jest na  tydzień  przed  Zmartwychwstaniem  Pańskim.

W  Niedzielę Palmową po Mszy Świętej z procesją o godz. 8.00, w naszym klasztornym kościele  miał miejsce konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, który był wyrazem kultywowania  Wielkanocnych  tradycji,  inspirowanych  wiarą.
Komisja   konkursowa   złożona   z   Ojca   Kapelana  oraz  zgromadzonych  w  kościele wiernych  oceniła  prace,  nagradzając  wszystkie za  pomysłowość i wykonanie, a pięć uznanych  za  najlepsze,  wyróżniając  nagrodami  rzeczowymi.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w procesji Niedzieli Palmowej
oraz za udział w konkursie.

Zdjęcia w galerii…

Kwi 07

Parafialna Droga Krzyżowa 2014

W piątek 11 kwietnia o godzinie 1900 w  kościele OO. Franciszkanów   rozpocznie  się  celebracja Parafialnej Drogi Krzyżowej, która przejdzie ulicą Jagiellońską  i  Wyspiańskiego  do Klasztoru  Sióstr Bernardynek w Kończyskach.

Zapraszamy     wszystkich    Parafian:     dorosłych, młodzież  i dzieci  do  udziału w tym Nabożeństwie.

Prosimy, aby każdy przyniósł z sobą śpiewnik by móc lepiej włączyć się w wspólny śpiew pieśni  oraz   świece.   Prosimy   także   o   zaangażowanie   się    poszczególnych    grup parafialnych, dorosłych, młodzieży i dzieci w przebieg tego Nabożeństwa.

                                    Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Kwi 01

Wielkopostne zamyślenia …

Patrz na Niego,
który dla ciebie został wzgardzony;
stań się dla Niego wzgardzona
na tym świecie i idź za Nim…
Jeśli będziesz z Nim cierpieć,
będziesz z Nim królować …
jeśli będziesz dzielić z Nim ból,
będziesz dzielić radość.
                       /Św. Klara, 2 List do Agnieszki/

Mar 23

24 godziny dla Pana

Mar 08

Wyjdź na „pustynię” …

„Panie, pomóż mi spotkać Ciebie obecnego na pustyni mojego życia.
Pomóż pokonać grzech, który mnie od Ciebie oddziela.
Napełnij moje serce radością z Twojej obecności…”

WYJDŹ  na  pustynię …!   To  zaproszenie  Bóg kieruje dziś, u progu Wielkiego Postu, do każdego  z  nas.  Na  „pustyni”  swego  życia,  w  ciszy  i  odosobnieniu,  możemy spotkać Boga, doświadczyć Jego miłosierdzia, Jego mocy i Ojcowskiej miłości.  Tam też możemy poznać,   co   kryje   się   w   naszych  sercach,  co  jest  dla  nas  ważne,  na  czym  nam naprawdę  zależy.

Rozpoczynamy  Wielki Post! Przez czterdzieści dni będziemy wędrować przez „pustynię” postu,  modlitwy  i  jałmużny  ku  świętowaniu Zmartwychwstania  Jezusa  w  czasie świąt wielkanocnych.

Pustynia,  to  miejsce  niezamieszkałe,  pełne  niebezpieczeństw,  gdzie  brak środków do życia,  takich  jak  żywność  i woda. Kto z własnej woli chciałby się na nią wybrać? Jedyną motywacją  jest  okazanie  posłuszeństwa  Bogu. Ewangelia Marka mówi nam, że to Duch Święty  „wyprowadził”  Jezusa  na  pustynię.  To  Duch  przynaglił Jezusa do udania się na miejsce,  gdzie  czekały  Go  próby  i  pokusy.

Skąd  Jezus  czerpał siły do przetrwania w surowych, pustynnych warunkach i oparcia się pokusom?    Ze  Słowa  Bożego.   Wyszedł   zwycięsko  ze  wszystkich  prób,  gdyż  oparł się  na  Bogu  i  Jego  obietnicach.

W  Wielkim  Poście  powtarza się  w nas historia Jezusa. Od dziś Duch Św. wyprowadza nas  na  pustynię.  Pragnie  oderwać  nas  od  wygód,  do  których  przywykliśmy,  abyśmy skoncentrowali  się  na  walce  z  grzechem  i  słabościami,  oddzielającymi  nas od Boga. Nie  idziemy  tam  jednak  sami.  Sam  Duch  wspomaga  naszą  słabość,  On będzie nas prowadził  i  umacniał  w  chwilach  pokus.

Oczywiście   my   sami   nie  możemy  pozostać  bierni.  Jesteśmy  wezwani  by  walczyć w „dobrych zawodach” o wiarę. Podejmij więc, wielkopostne postanowienia. Zaplanuj jakiś rodzaj postu. Znajdź czas na codzienną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Bądź hojny dla  ubogich.  Nawróć  się  do  Pana,  a  On  Ci  będzie  błogosławił.

Oby   rozpoczynający  się   Wielki  Post,   był  dla  nas  czasem   otwierania  się  na  łaskę Bożą.   Prośmy  Boga,  aby  napełnił  nas  Swoją  miłością,  mądrością  i  siłą,  pomagając w  przetrwaniu  wszystkich  czekających  nas  prób.  Otwierając  przed  Nim nasze serca, nie doznamy zawodu!

Mar 05

Środa Popielcowa

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem…”
(Jl 2, 12)

WIELKI  POST – to czas łaski i nawrócenia. Okres Czterdziestodniowego Przygotowania do   Świętowania  Paschy,  który  rozpoczyna się   obrzędem  posypania  głów  popiołem, na  znak  pokuty.

 W  tym  czasie  zachęcamy  wiernych  do  udziału  w  nabożeństwach   Drogi  Krzyżowej  i  Gorzkich  Żali.  W naszym  klasztornym  Kościele:

  • Droga Krzyżowa     w  środy o godz. 17.00
    w piątki o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia
  • Gorzkie Żale            w niedziele o godz. 17.00

              ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Lut 23

Proście Ojca, a otrzymacie…

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą.
 (Mt 7,7-11).

Słowa  Pana  Jezusa  zachęcają  nas,  byśmy  prosili  naszego  Ojca,  który  jest w niebie, o  wiele  darów.  Jezus   pragnie,  abyśmy wierzyli,  że  jeśli  o  coś  Pana  Boga  prosimy, to  na  pewno   otrzymamy.  Być może nie zawsze dokładnie to, o co prosimy, ale zawsze otrzymamy  to,  co  jest  dla  nas  dobre… Najważniejsze jest, by ufać…, bo Bóg nie może oprzeć  się  sercu,  które  Mu  ufa.

POWIERZAJMY SWOJE TROSKI PANU

W  naszym zakliczyńskim klasztorze kontemplacyjnym, Siostry Bernardynki każdego dnia wiele  godzin  spędzają  na  modlitwie. Jest ona realizacją naszego zakonnego powołania. Powierzamy  Panu  Bogu  intencje  Kościoła,  świata  oraz  wszystkich,  którzy o modlitwę poproszą.

Dzisiaj pragniemy przypomnieć o zapoczątkowanej przed siedmiu laty,  naszej  inicjatywie wspólnotowej   modlitwy  – MODLITEWNE  SOS.    Formularz  dostępny  jest  na  stronie klasztoru   www.bernardynki.diecezja.tarnow.pl   w  zakładce MODLITEWNE SOS  lub na stronie  diecezjalnej  www.diecezja.tarnow.pl.  Tą drogą można wysłać wszystkie intencje, które  nosimy  w sercu…   Intencja  modlitwy  może  być  przekazana  także przez telefon albo  za  pośrednictwem  poczty.

Każdego  dnia  „wpływa”  do  Klasztoru kilkanaście próśb o modlitwę w różnych intencjach i  sprawach.  O  modlitwę  proszą  ludzie młodzi,  starsi, pracujący, nie pracujący, księża, siostry   zakonne,  studenci.  Proszą,  by  modlić  się  o  zdrowie,  o  pracę,  o  szczęśliwe macierzyństwo,    pomyślność    na    egzaminach,   wybór   drogi   życiowej,   rozeznanie powołania,  błogosławieństwo  w  życiu. Jedna z Sióstr, która zajmuje się „prowadzeniem” Modlitewnego  SOS,  codziennie  odczytuje  prośby,  drukuje  je  i  zawiesza na tablicy pod chórem  zakonnym,  aby  każda  Siostra  wchodząc  na modlitwę mogła osobiście polecić Panu  powierzone  nam  intencje.  Również podczas modlitwy wspólnotowej powierzamy przesłane   prośby,  a  raz  w   miesiącu  w  tych  wszystkich  intencjach  jest  odprawiana Msza  Święta.

Osoby  powierzające  swoje  troski  Bogu  tą  drogą,  otrzymują  od  nas  odpowiedź  oraz  zapewnienie  o  wstawiennictwie  u  Pana  Boga w przekazanej intencji, które jest znakiem naszej  cichej  modlitwy,  zanoszonej  z  ukrycia  klauzury.

„MODLITEWNE SOS”  jest  dla  nas  ważnym  świadectwem  wiary,  poszukiwania  Boga i  Bożej  pomocy  przez  tak  wiele  osób  oraz docenieniem roli Sióstr klauzurowych przez ludzi  w  świecie.  Dlatego  z wiarą i nadzieją kontynuujemy rozpoczęte i ciągle rozwijające się dzieło.

Pragniemy,  aby  z  MODLITEWNEGO  SOS  mógł  skorzystać  każdy. Nie jest konieczne składanie żadnej ofiary.

Gdyby  jednak  ktoś  chciał  wesprzeć  nasz  Klasztor  materialnym darem, może dokonać dowolnej  wpłaty na konto Klasztoru  Sióstr Bernardynek  w  BSR Oddział  w  Zakliczynie  Nr  21 8589 0006 0140 0000 1573 0001.

Za każdy gest dobroci i otwarte serce składamy serdeczne  Bóg Zapłać!
zapewniając o modlitewnej pamięci.

Lut 16

Zaproszenie

Lut 09

XXII Światowy Dzień Chorego

 „W naszym cierpieniu jest cierpienie Jezusa,
wraz z nami dźwiga On jego ciężar i nadaje mu sens”.

/Papież Franciszek – Przesłanie na XXII Światowy Dzień Chorego/

11  lutego,  w  liturgiczne  Święto  Matki Bożej z Lourdes obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.  Papież  Franciszek  w  swoim   przesłaniu  na  ten  dzień  wskazuje, że właśnie w chorych Kościół  dostrzega szczególną obecność cierpiącego Chrystusa.  Przypomina, że  współczesny  świat   potrzebuje  miłosiernych  samarytan,   towarzyszących   ludziom chorym,  wnoszących  w  ich  życie  nadzieję  i uśmiech  Boga.

Cierpienie  jest  wielką  tajemnicą,  którą  można  zrozumieć tylko w świetle Bożej miłości. Zawsze  jest  próbą,  niejednokrotnie  ciężką, ale  możliwą  do  przetrwania  dzięki nadziei i  ufności…

Siostry Bernardynki każdego dnia, w ukryciu klauzury, zanoszą do Boga pokorne modlitwy w  intencji wszystkich chorych i cierpiących… a także w intencjach powierzanych poprzez Modlitewne SOS.

Podziękuj za cierpienie, 
czy umiesz, czy nie umiesz,
bez niego nigdy nie wiesz, 
ile miłość kosztuje.
/Ks. Jan Twardowski/

Nie umiem dziękować Ci Panie…mp3

Lut 02

Święto osób konsekrowanych

2 lutego Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego. Właśnie w to Święto Papież Jan Paweł II  ustanowił  Światowy  Dzień  Życia Konsekrowanego.

„(…) Życie konsekrowane jest niczym drżący na wietrze płomień, który wciąż musimy osłaniać, aby mimo ludzkiej słabości i zewnętrznych przeciwności, mogło ogrzewać Kościół ciepłem służebnej miłości, rozpalając go żarem pokornej ofiary
i oświetlając światłem niesłabnącej wiary (…)”

/ z Listu biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego
Ku pełni życia w Chrystusie/

Dzień   Życia   Konsekrowanego  jest  dniem  szczególnym  w  naszej  Wspólnocie  Sióstr Bernardynek.  W  tym  dniu,  po  Mszy  Św. uroczyście odnawiamy nasze zakonne śluby.


Święto  poprzedza  trwająca  całą  dobę  Adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z     nieprzerwaną    modlitwą    różańcową,   postem    i     sakramentem    pokuty.

Czas  wyciszenia  stwarza  okazję do głębszej  refleksji  nad  wielką  tajemnicą powołania. Dziękując   Panu   Bogu  za  ten  dar,  modlimy się,  aby  nowe  serca   usłyszały  wołanie Pana  i  odnalazły  bliskość  z  Jezusem  w  naszym  Zgromadzeniu.  Z  nadzieją  prosimy o   błogosławieństwo  i   łaskę  wiernego  trwania  na   niełatwej  drodze  życia  zakonnego, z  ufnością   ofiarując Chrystusowi  całe  swoje życie.

Nasze  życie  jest  pragnieniem  naśladowania  Chrystusa  modlącego  się na górze, które można  zrozumieć  tylko na  płaszczyźnie wiary. Właśnie na modlitwie i wierze opiera się piękna droga życia z Bogiem.

Modlitwa to słuchanie Boga, wiara to zawierzenie Mu,
życie to wierność Jego słowom.

Komunikat na Dzień Życia Konsekrowanego
Światło Życia Konsekrowanego
2 lutego – święto sióstr, zakonników i braci zakonnych