Wrz 16

Powitanie w Kończyskach Kapelana Sióstr Bernardynek

„Niech nasza droga będzie wspólna,
niech nasza modlitwa będzie pokorna,
niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei będzie sprzeciwiać”
.
Bł. Jan Paweł II

W  życiu  każdej  Wspólnoty  mają  miejsce   wydarzenia szczególne i ważne. Dla naszej  Wspólnoty   Sióstr   Bernardynek   w   Zakliczynie,   wydarzeniem    takim   jest  przybycie do   Kończysk   Ojca  Janusza  Trojanowicza,    któremu   decyzją   Prowincjała   Ojców Franciszkanów powierzona  została  funkcja  Kapelana  Sióstr.

Nowy Ojciec Kapelan  odprawił  pierwszą  Mszę  Świętą  w  Klasztornym Kościele  w dniu dzisiejszym –  tj.  w  niedzielę  16  września  br.  o godzinie  8.00, podczas której nastąpiło wzajemne przywitanie i powierzenie wspólnej drogi Sercu Jezusa i  Matce Najświętszej …

Z   ufnością   prosimy   o   błogosławieństwo   dla   Ojca   Kapelana,   którego   serdecznie witamy  i   z  głębi   naszych   Siostrzanych   serc życzymy,    by  odnalazł  w  tutejszym  Klasztorze   ciepło   rodzinnego   domu …

Zapewniamy  o  życzliwości,  zrozumieniu  i  wsparciu  we  wszystkich  poczynaniach  dla dobra  naszej Wspólnoty … a  nade wszystko  zapewniamy  o  szczerej  modlitwie,  która niech będzie  siłą  w  powierzonej  posłudze…

Niech Pan Bóg błogosławi Ojca pracy…  Szczęść Boże!

Wrz 09

Pożegnanie Ojca Kapelana

„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni“.
Bł. Jan Paweł II

Takich  dni,  jak  dzisiejszy,  w  Klasztorze Sióstr Bernardynek w Zakliczynie nie przeżywa się  często.  Dla  Sióstr,  jak  również   wiernych, którzy  uczestniczą  w  Nabożeństwach w  klasztonym  Kościele,  był  to  dzień   pełen  wzruszeń.   Dostarczyło   ich   pożegnanie podczas  Mszy  Świętej  o  godz. 8.00  Ojca Kapelana  Emila  Brzuszka, przeniesionego decyzją  Prowincjała Ojców Franciszkanów do Klasztoru  w Pilicy od dnia 15 września br.

Ojciec  Emil  Brzuszek  pełnił  funkcję  Kapelana  Sióstr  Bernardynek  w  Zakliczynie od   1999   roku,  tj.  przez  13  lat.   Zawsze   służył swoim   czasem,   dobrym  słowem, uśmiechem    i    życzliwością     okazywaną     szczodrze    wszystkim.    Urzekał   swoją skromnością, dobrocią,  spokojem  i  delikatnością  w   relacjach   z   ludźmi.   Codzienna obecność Ojca Kapelana i Jego  oddana  służba  Panu Bogu  pokazała, że tacy ludzie, jak Ojciec  zmieniają świat na lepszy.

W   imieniu    wszystkich   zgromadzonych   oraz   członków   lokalnej   społeczności,   po Mszy Świętej,  Pani Teresa  Piekarz  –  Sołtys  Kończysk,   wyraziła   Ojcu   Kapelanowi podziękowania  za  wieloletnią  posługę,  zaangażowanie  i  wielkie serce  oraz przekazała życzenia   błogosławieństwa  Bożego  w  nowym  miejscu  pracy  duszpasterskiej.  Słowa pożegnania   skierowali   do   Ojca  także  ministranci  i  lektorzy, dziękując  za  wspaniały przykład  postawy  przy  ołtarzu.

My,  Siostry  Bernardynki  z  Zakliczyna,  chciałybyśmy  powiedzieć  znacznie  więcej,  ale nawet najpiękniejsze słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za wszystko, czego podczas obecności wśród nas Ojca Kapelana doświadczyłyśmy.
Znalazłyśmy  w  Ojcu  prawdziwego przyjaciela, który rozumiał nasze troski i dzielił z nami radości.  Pragniemy  dzisiaj  za  to  podziękować ….

Wdzięczność naszych serc wyrażamy najprościej – cichą modlitwą …
w Sercu Jezusa wszyscy przecież jesteśmy razem …

Dziękując  Panu  Bogu  za  obecność  Ojca Kapelana Emila Brzuszka wśród nas, z wiarą tłumaczymy   rozstanie.   Kapłan   jest   posłańcem   Boga …    Jezus   także  chodził,  nie zatrzymywał  się  w  jednym  miejscu.

Z ufnością modlimy się, by Pan Bóg nadal  obdarzał Ojca Emila swymi łaskami, a Matka Boża, której opiece tak często nas powierzał, wypraszała dla  Ojca zdrowie i siły.

Bóg Zapłać!

 

Sie 27

Wysłuchana modlitwa

… Pan usłyszał ciche pragnienie serca młodej dziewczyny…  i powiedział …  PÓJDŹ ZA MNĄ… będziesz na swoim miejscu w drodze do Mnie…

Śpiewamy  dzisiaj  Magnificat  za dar nowego powołania zakonnego do naszej Wspólnoty Sióstr  Bernardynek  w  Zakliczynie.
W  Uroczystość  Najświętszej  Maryi  Panny  Częstochowskiej,  pragniemy wypowiedzieć Panu Bogu  wdzięczność  za wysłuchaną modlitwę …  Z naszych ufnych i oddanych serc płyną słowa dziękczynienia …
Zanosimy  też  prośby  o  Boże  błogosławieństwo   dla  nowej    Siostry,    o   łaskę  i  siły –  te  duchowe  i  te  ludzkie  –   do  wytrwania  na  drodze  życia  zakonnego!

Prawdziwa miłość otwiera ramiona, a zamyka oczy.
(św. Wincenty à Paulo)

Sie 19

Modlitewne spotkanie

W  dniach  od   16 – 18.08.2012  roku  w   domu   rekolekcyjnym   przy   Klasztorze   Sióstr Bernardynek   w   Zakliczynie   odbyły   się    Rekolekcje   Franciszkańskiego     Zakonu Świeckich Regionu Krakowskiego.

Tegoroczne  rekolekcje  pod  hasłem:  „Kościół moim domem”  prowadził  Ojciec Błażej Budnik  OFM,  Asystent Regionalny  FZŚ Regionu Krakowskiego oraz Asystent Wspólnoty w Sieprawiu.

W   rekolekcjach   uczestniczyło  50  Sióstr i Braci,   przełożonych   i  członków  Wspólnot Franciszkańskiego   Zakonu   Świeckich  z  Regionu  Krakowskiego:  z  Bochni,  Grybowa, Kęt,   Krakowa  przy   Klasztorze  Ojców  Bernardynów,   Krakowa przy  Klasztorze  Braci Kapucynów,  Krakowa-Azory   przy   Klasztorze   Ojców   Reformatów,  Pilicy,  Sieprawia, Tarnowa-Krzyża,  Tarnowa  przy  Klasztorze  Ojców Bernardynów oraz z Zakliczyna przy Klasztorze Ojców Reformatów.

Nad  organizacyjną  stroną  tego modlitewnego spotkania szczególnie czuwali członkowie Rady FZŚ Regionu Krakowskiego:
S. Barbara   Oszustowicz –   Przełożona    Regionalna    (ze  Wspólnoty  przy  Klasztorze  Ojców  Bernardynów i Sanktuarium Św. Szymona z Lipnicy w Krakowie), S. Halina Wideł –  zastępczyni  i odpowiedzialna  za  organizację  rekolekcji (ze Wspólnoty przy Klasztorze Ojców Bernardynów w Tarnowie) S. Maria Kaczorowska  –  odpowiedzialna za  formację  w  Regionie  (ze   Wspólnoty  przy Klasztorze Braci Kapucynów w Krakowie) oraz  Br.  Zygmunt  Kmiecik  –  członek   Rady  Regionu   (ze Wspólnoty  przy  Klasztorze Ojców Reformatów w Krakowie – Azorach).

Każdego  dnia  uczestnicy  modlili  się  podczas   Mszy   Świętej  odprawianej  przez Ojca Asystenta  Błażeja  Budnika w koncelebrze z Ojcem Gwardianem Tomaszem Kobierskim Proboszczem  z  Klasztoru  Ojców  Franciszkanów  w  Zakliczynie  oraz  Ojcem  Emilem Brzuszkiem  Kapelanem  Sióstr  Bernardynek.

W   duchu   hasła   „Kościół  moim  domem”  uczestnicy  rekolekcji  wiele  godzin  spędzili w  Klasztornej  Świątyni  adorując  Pana  Jezusa  w  Najświętszym  Sakramencie a także modląc  się   przy    Relikwiach   i   Obrazie   Błogosławionej    Anieli   Salawy  – Patronki III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.
W  drugim  dniu  spotkania  Wspólnota  z  Sieprawia  pod  przewodnictwem  Ojca Błażeja poprowadziła  modlitwy  w  ramach  Nabożeństwa  powołaniowego.

Podczas rekolekcji Wspólnoty  rozpoczęły  również Nabożeństwo w intencji o kanonizację Błogosławionej Anieli Salawy.

 Siostry Bernardynki dziękują wszystkim uczestnikom Rekolekcji za obecność, która jest  wspaniałym świadectwem miłości Pana Boga
oraz za przeżycie tych kilku dni w  atmosferze franciszkańskiej radości.

Sie 05

Jubileusze Zakonne

„Kochajcie Wasze Powołanie!  Bądźcie mu wierni aż do końca!
Umiejcie dostrzec w nim ów ewangeliczny skarb,
za który warto oddać wszystko.”  

/Bł. Jan Paweł II/

50 LAT ŻYCIA ZAKONNEGO  SIOSTRY CECYLII HAAK
Pragniemy już dzisiaj podzielić się radością, jaką – jeśli Pan Bóg pozwoli – będziemy przeżywać w naszej Wspólnocie Zakonnej Sióstr Bernardynek w październiku 2012 roku.
Świętować będziemy Jubileusz 50 lat życia zakonnego S. Cecylii Haak
Bóg każdego dnia wyciąga rękę i zaprasza…, bo Jego miłość jest niepojęta i niezgłębiona.

 

”Oto mój sługa, którego wybrałem.
Umiłowany, w którym moje serce ma upodobanie”
(Iz.3,16)

Z wdzięcznością Panu Bogu za dar 50 lat życia zakonnego S. Cecylii Haak, w imieniu Czcigodnej Jubilatki oraz całej Wspólnoty Sióstr Bernardynek z Klasztoru w Zakliczynie pragniemy serdecznie zaprosić do wspólnej modlitwy w intencji S. Cecylii oraz do uczestnictwa w tej Uroczystości.

 

60 LAT ŻYCIA ZAKONNEGO MATKI KINGI JÓZEFOWICZ
Rok temu – w dniu 5 sierpnia 2011 r. w naszej Wspólnocie Zakonnej Sióstr Bernardynek w Zakliczynie przeżywałyśmy wspaniały Jubileusz 60 lecia życia zakonnego Matki Kingi Józefowicz.
Była to dla wszystkich podniosła i wzruszająca uroczystość, przypominająca o szybkim przemijaniu czasu a zarazem o jego wielkim znaczeniu w naszym życiu.

Jubileuszową Mszę Świętą koncelebrowali – Ojciec dr Wacław Michalczyk Gwardian i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy, Ks. dr Ryszard Banach Dyrektor Archiwum WSD w Tarnowie, Ojciec mgr Tomasz Kobierski – Gwardian z Klasztoru Ojców Franciszkanów w Zakliczynie, Ks. Kanonik dr Andrzej Wołczyński rezydent w Klasztorze oraz Ojciec Emil Brzuszek Kapelan Sióstr Bernardynek, który w swej homilii przybliżył dzieje życia i zasługi Czcigodnej Jubilatki.
W uroczystości uczestniczyła również Rodzina, licznie zgromadzeni wierni oraz przyjaciele Matki Kingi i Klasztoru.

Matka Kinga Józefowicz przez 29 lat pełniła w Klasztorze funkcję Przełożonej. Swoje niezwykłe powołanie realizuje nadal każdego dnia z wielkim oddaniem i sercem, po cichu, w ukryciu klauzury, w duchu Miłosierdzia.
Świętując tak piękny Jubileusz, gratulowałyśmy Czcigodnej Matce 60-ciu lat trwania w służbie Jezusowi i naszej Wspólnocie Zakonnej. Ofiarując w darze szczerą modlitwę, życzyłyśmy, aby Pan Jezus dalej prowadził Matkę i realizował dzieło, które sam rozpoczął w dniu konsekracji zakonnej.
Jubileusz był czasem świętowania 60-ciu lat życia zakonnego, które odtwarzałyśmy w naszych sercach i pragnęłyśmy uszanować.
Matka Kinga po trudzie pracy i radości poświęcenia swego życia Jezusowi, może spokojnie wspominać te chwile, w których Pan Bóg tak hojnie udzielał swoich łask i darów. Tylko sam Miłosierny Jezus wie, ile osobistej modlitwy zostało przekazane do Jego Otwartego Serca w różnych intencjach, ilu ludzi dzięki tej cichej modlitwie otrzymało od Boga dar uzdrowienia, wiary, umocnienia.
Tak właśnie wyglądało dotychczasowe ciche, trudne, ofiarne, ale wspaniałe życie Matki Kingi, ukazujące piękno i zachwyt Bogiem.
W swoim zakonnym życiu Matka Kinga zawsze obdarzała miłością całą Wspólnotę zakonną. Jest to powód wdzięczności, jaką teraz Wspólnota pragnie okazywać Matce za ten najcenniejszy dar, jaki człowiek człowiekowi może ofiarować.
Życie Matki Kingi Józefowicz stawiamy sobie za wzór, jak wielkim darem i tajemnicą jest Powołanie.

Więcej zdjęć w galerii…

Lip 31

Rekolekcje Powołaniowe

Wzorem lat ubiegłych, w dniach od 16 do 20.07.2012 roku, w tutejszym Klasztorze Sióstr Bernardynek grupa 12 dziewcząt uczestniczyła w Rekolekcjach Powołaniowych.

Bardzo  cieszy  fakt,  iż  w  grupie tej były dziewczęta, które w rekolekcjach uczestniczyły    już po raz trzeci, niektóre po raz drugi, a także kilka dziewcząt po raz pierwszy.

Całym  sercem  dziękujemy  za  to  Panu  Bogu  w odprawianej w każdą środę Nowennie, w której prosimy również o nowe powołania.

Tegoroczne Rekolekcje odbywały się pod hasłem „Ja idę z Tobą …”

Rozpoczęcie  miało miejsce pierwszego dnia wieczorem, Mszą Świętą odprawioną przez Ojca  Ariela – Magistra Kleryków Ojców Franciszkanów  w  Krakowie,  który  we wspaniały sposób  przeprowadził   dziewczęta  przez  te  spędzone  w Klasztorze kilka dni skupienia i refleksji nad swoim życiem.

Dziewczęta  brały  udział w Nabożeństwach w Kościele, w nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,   uczestniczyły   w   liturgicznej  Modlitwie  Sióstr, oraz  w zakresie, który nie jest ograniczony przez klauzurę, przyglądały się życiu codziennemu w Klasztorze. Siostry na  zorganizowanym  w  rozmównicy  spotkaniu,  dzieliły  się  z Nimi świadectwem swego powołania, a także wartościami płynącymi z bliskości Serca Bożego.

Ojciec  Ariel  towarzyszył  uczestniczkom  każdego  dnia. Zawsze gotów był do rozmowy, służył  radą,  głosił  kazania,  konferencje, przewodniczył  medytacji nad Słowem Bożym.  Wraz  z  Matką   Weroniką  –  Przełożoną   Klasztoru   oraz  Siostrą  Lucyną  –  opiekunką dziewcząt,  brał  udział  w  spotkaniach,  wspólnych  rekreacjach,  opowieściach, pięknym śpiewie, przy akompaniamencie 3 gitar i wiolonczeli.

Zakończenie  Rekolekcji  nastąpiło ostatniego  dnia  w  godzinach  południowych.
Po   wspólnej   Mszy   Świętej   były  pamiątkowe  zdjęcia,  serdeczne  słowa  pożegnania, wzajemnej wdzięczności,  obietnice kolejnych spotkań, otwartych serc…

Pozostały dobre wspomnienia i… nadzieja  …

Więcej zdjęć w galerii…

Lip 31

Prymicyjne Błogosławieństwo

„Błogosławieństwo Boga wszechmogącego niech zstąpi na Was i pozostanie        na zawsze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.” 

 

W  Klasztornym  Kościele  Sióstr  Bernardynek   w Zakliczynie w czerwcu i lipcu br.  Msze Święte   odprawili   nowo   wyświęceni   Kapłani – rodak  Ojciec Marcin Surga, który przyjął święcenia   kapłańskie   w   Klasztorze  Redemptorystów  w Tuchowie oraz  6-ciu  Księży Sercanów ze Stadnik koło  Krakowa.
Księża  Neoprezbiterzy   udzielili  Siostrom  oraz  uczestniczącym  wiernym  uroczystego prymicyjnego błogosławieństwa.
Na nową kapłańską drogę…  Siostry  Bernardynki  życzyły,  aby   Duch  Boży  nieustannie mieszkał w sercach nowych Kapłanów i nie pozwolił nigdy zapomnieć o tym,  co  w  życiu kapłańskim  najważniejsze,  aby  przez  całe swoje życie podążali z ufnością i nadzieją za Panem.
Zapewniając  o  swej pamięci,  Siostry serdecznie zaprosiły Kapłanów Noeprezbiterów  do Klasztoru  w  Zakliczynie,  gdzie  zawsze z radością czekać będą na wspólną modlitwę i Mszę Świętą.

Lip 26

Odpust

W niedzielę, 17 czerwca 2012 roku w Kościele Sióstr Bernardynek odbyła się Uroczystość Odpustowa ku czci   Najświętszego  Serca  Pana Jezusa.
Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił zaprzyjaźniony z naszym Klasztorem Ks. dr hab. Piotr  Łabuda, pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Teologicznego  Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca w Seminarium Duchownym w Tarnowie.
W Uroczystościach Odpustowych uczestniczyli również Ojcowie i Bracia z miejscowego Klasztoru Ojców Franciszkanów, Ksiądz Proboszcz  wraz  z  Księżmi  Wikariuszami z Parafii Św. Idziego w Zakliczynie, Ksiądz Kanonik – rezydent w Klasztorze oraz Ojciec Kapelan Sióstr Bernardynek.
Odpust w Klasztornej Świątyni, gdzie czczone jest  Serce Boże  zgromadził  wielu  wiernych, a   także  gości – pielgrzymów, którzy  w  tym  dniu  pragnęli  w szczególny sposób dziękować za wyproszone  łaski.

Siostry  Bernardynki  serdecznie  dziękują  wszystkim,  którzy  w  tym  świątecznym  czasie  odwiedzili  Kościół  i  swą  obecnością   oraz  modlitwą  ubogacili  tą  wielką uroczystość.

Lip 24

Pokój i Dobro!

SZCZĘŚĆ BOŻE !

Witamy na stronie internetowej Klasztoru Sióstr Bernardynek w Zakliczynie

 Uchwyć się dłoni, którą wyciągam do Ciebie. I mocno przytul się do Mnie…
Będzie Ci łatwiej iść. To jedyny sposób, aby posuwać się naprzód.
Nie lekaj się. Próbuj…
Droga długą i trudną nie będzie, bo będziemy iść razem: Ja i ty…